Trešdiena, 2015.g. 6.maijs

1335. Nekad agrāk, kopš Manas Krustā sišanas, kristietība nav pārcietusi šādas vajāšanas
Trešdiena, 2015.g. 6.maijs, pl.22.31

Mana karsti mīļotā meita, šajā laikā Manas Asaras plūst straumēm, jo Svētais Dieva Vārds tiek sarauts gabalos.
Mīlestība uz Mani, Jēzu Kristu, ir izkliedēta, un Manas Baznīcas gars ir tā izžuvis, ka drīz tas kļūs vienīgi tuksnesis. Tam būs atņemta dzīvība un vienīgi patieso ticīgo vidū Manā Baznīcā turpinās nepārtraukti pukstēt Manas Mīlestības Sirds, bet viss pārējais, kas to ieskauj, kļūs izkaltis (atūdeņots) ar katru no tā izsūkto dzīvības unci.
Nekad agrāk, kopš Manas Krustā sišanas, kristietība nav pārcietusi tādas vajāšanas dēļ nicinājuma pret Dieva Vārdu.
Viss, kas tiek uzskatīts par svētu Mana Tēva Debesu Valstībā, šajā laikā ir cilvēku iznīcināts, cilvēku, kuru sirdis vairs nejūt mīlestību pret savu Radītāju, Visaugsto Dievu. Tie, kas paliek uzticīgi Viņam, un, kas mīl un lolo Viņu, jutīs Viņa sāpes savās sirdīs kā zobenu, kas caururbj un nodara briesmīgas ciešanas, bet, kas nenogalina. Tos, ar patiesu mīlestību uz Dievu, nespēs atdalīt no Viņa, jo viņi ir saistīti pie Viņa ar nabassaiti, kura nevar tikt pārrauta.
Dievs, caur Viņa Žēlsirdību, iznīcinās Savus ienaidniekus, kuri cenšas nozagt dvēseles tiem, kuru vārdi ir iekļauti Dzīvības Grāmatā. Mans laiks ir gandrīz pār jums.
Nekad neatmetiet cerību vai nekrītiet izmisumā, kad jūs kļūstat par lieciniekiem Mana ienaidnieka darbam un ātrumam, ar kādu dvēseles, kas neko nenojauš, seko viņam pa viņa viltīgajiem, ļaunajiem ceļiem. Vispirms Es esmu Lielas Pacietības Dievs, un Mana Žēlsirdība pārpilnībā tiks izlieta pār cilvēci starp Manas Mīlestības Liesmām. Šīs liesmas iedvesīs ticības Man atjaunošanu pat tiem, kuri atkrīt no Manis, jo tās iznīcinās sātanu un katru dēmonu, un kritušo eņģeli, kas tur gūstā dvēseles, kuras pieder Man, taču, kuras ir atdalītas no Manis.
Mans laiks nāks, bet ne pirms pasaule redzēs zīmes, pareģotas Atklāsmes Grāmatā un Patiesības Grāmatā. Nebaidieties no Manis. Sagatavojieties Man. Noraidiet Manu ienaidnieku viltus solījumus. Vienmēr palieciet uzticīgi Manam Vārdam. Maniem ienaidniekiem nebūs neviena daļa Manā Valstībā. Mani mīļie uzticīgie – ieskaitot tos, kuri piesauks (aicinās) Mani „Brīdinājuma” laikā – nekad nemirs. Jo tā ir viņu Jaunā Valstība, Mana Valstība (Karaliste) – Valstība, kas bija radīta un apsolīta Man, Mesijam, visu laiku Karalim – pasaule bez gala.
Tas var būt apjukuma, šķelšanās, skumju un nemiera laiks tiem, kuri pārstāvēs Mani uz šīs zemes, lai sludinātu Patiesību. Bet tas jums jāzina. Es esmu Patiesība. Patiesība nekad nemirst. Mana Valstība ir mūžīga, un jūs, Mani mīļotie bērni, piederat Man. Nāciet. Palieciet Man blakus. Es jūs aizvadīšu līdz jūsu likumīgajam mantojumam. Uzticieties Man. Klausieties Mani caur šiem vēstījumiem – Patiesības Grāmatu. Tā ir Dieva Dāvana jums, lai jūs nekad neaizmirstu Manu Solījumu nākt vēlreiz tiesāt dzīvos – tos, kuri ir dzīvi uz šīs zemes, kā arī tos, kuri mira Manā Labvēlībā (žēlastības stāvoklī).
Tagad Es visā pasaulē parādīšu visu veidu zīmes. Tie, kuri ir svētīti ar Svētā Gara dāvanu, zinās, ka tās ir nosūtītas jums ar Mana mīļotā Tēva komandu (rīkojumu).
Ejiet mierā. Šajā laikā klausieties Mani tikai caur šiem vēstījumiem.
Es mīlu jūs visus, dārgie, un Es apstiprinu jūs kā Manus. Lai neviens cilvēks nemēģina no Manis nozagt kaut vienu dvēseli, jo tad viņš par savu rīcību cietīs mūžīgās mokas.

Jūsu Jēzus

post-separator