Trešdiena, 2015.g. 4.marts

1334. Man lojālie iesvētītie kalpi, kuri paliek uzticīgi Manam Vārdam, celsies un jūs vadīs
Trešdiena, 2015.g. 4.marts, pl.22.12

Mana karsti mīļotā meita, laikā, kad Es cilvēcei esmu visvairāk nepieciešams, Mana Balss ir tumsas gara apspiesta.
Garīgā kauja ir ļoti sīva, un to vada Mana Valstība pret ļaunā spēkiem. Tomēr daudziem cilvēkiem nav ne jausmas par šo faktu, jo ļaunais gars ir izlējis jaunu viltus mācību (doktrīnu), kas dēļ sava ārējā veidola (fasādes) būs populāra un apbrīnota, to atzinīgi novērtēta un sveikta, kuri uzdosies runājam Manu Vārdu, bet, kas nav no Manis.
Ļaunais ir uzmanīgs, gudrs un viltīgs, un tāpēc, kad viņa pārstāvji stādīs priekšā jaunu pieeju Manām Mācībām, jūs varat būt pārliecināti, ka tā tiks ietērpta apbrīnojamā ārējā veidolā, kas tiks uztverts kā taisnīgs. Manu ienaidnieku spēks (enerģija) smacē Manas tautas ticību, un viņi neredz to, kas tiek likts viņu priekšā.
Apjukums (neskaidrības) nenāk no Manis. Mans Vārds ir skaidrs, Manas Mācības – bezgalīgas. Cilvēce ir apskāvusi humānismu un ateismu kā Manu aizstājēju. Es esmu atmests, un Mans Vārds tiek pieļauts vienīgi pa atsevišķām daļām, savukārt pārējās daļas ir sagrozītas, lai atbilstu grēcinieku – kuri vēlas attaisnot savus noziegumus – vajadzībām. Viņi var attaisnot ķecerību savā starpā, bet Es esmu visu redzošs, un Es tiesāšu kristiešus pēc tā, kā viņi noraida Manu Vārdu, un darbībām, ko viņi veic, un, kas ir pret Mani.
Kristieši pasaulē tiek pakļauti ātrai izstumšanai, un viņi cietīs lielas grūtības dēļ naida, kas pastāv pasaulē pret Mani. Es esmu to nicināts, kuri reiz zināja Mani, bet tagad ir noraidījuši Mani. Es esmu tik tikko panesams tiem, kuri zina, Kas Es Esmu, kuri atmet kādu no Manām Mācībām tāpēc, ka Patiesība rada viņiem neērtības.
Manā laikā uz zemes Es vairījos no daudziem, jo īpaši no tiem ar lepnajām dvēselēm, kas veda Manu Ganāmpulku tempļos. Viņi sludināja Dieva Vārdu, bet viņiem nepatika dzirdēt Patiesību no Manām, Patiesā Mesija, Lūpām.
Šodien ir Man neuzticīgi kalpi, kuri nespēj ievērot Patiesību. Daudzi no tiem vairs nespēj pieņemt Manu Svēto Vārdu, kas, tāpat kā pavasara ūdeņi, joprojām ir pilnīgi kristāltīrs. Tie saduļķo ūdeni, kas izlejas no Svētā Gara, un to dzers nevainīgas dvēseles. Patiesība tiks izkropļota, un daudzi būs spiesti norīt tumsas doktrīnu, kas spoži mirdzēs kā žilbinoša zvaigzne. Šai jaunajai viltus mācībai nav nekāda sakara ar Mani, un vienīgi tie, kas tic Svētajam Evaņģēlijam un atsakās atkāpties no tā, atradīs Mūžīgo Dzīvi.
Es ierados, lai nodotu jums Patiesību, lai jūs glābtu, un par to jūs Mani sistu Krustā.
Tomēr caur Manu Nāvi pie Krusta, Es uzvarēju nāvi. Viss, ko Es darīju, bija jūsu dēļ, un viss, kas nāk no Manas Uzvaras pār nāvi, ir jūsu. Ķermeņa dzīve kļūst jūsu, ja jūs ticat Man, un jūsu dvēsele dzīvos mūžīgi. Noraidiet Mani pirms Manas Otrās Atnākšanas, un jūs nebūsiet gatavi saņemt Mani. Ja jūs apskausiet melus, lai gan jūs jau zināt Mana Vārda Patiesību, jūs kritīsiet izmisumā. Un tagad Es tikšu Krustā sists vēlreiz, un šoreiz par Manu Miesu – Manu Baznīcu – būs maz sēru, jūs būsiet Mani pametuši, kad Es nākšu Lielajā Dienā. Mani būs aizmirsuši, bet viltvārdis būs dievināts; pielūgts un sveikts kā karaliskā godība, kamēr Es gulēšu renstelē un tikšu sabradāts.
Vienīgi ar Svētā Gara spēku Mani patiesie sekotāji būs spējīgi izturēt šajā cīņā par dvēselēm, un Es dodu jums visas Žēlastības, lai atvērtu jūsu acis uz Patiesību un, lai novērstu, ka jūs tiekat ar viltu aprīti.
Man lojālie iesvētītie kalpi, kuri paliek uzticīgi Manam Vārdam, celsies un jūs vadīs pa Patiesības ceļu. Šie Mani drosmīgie Svētie kalpi saņems ārkārtas žēlastības, lai kristieši varētu skaidri redzēt atšķirību starp labo un ļauno. Saņemiet dūšu (rodiet sevī cīņassparu), jūs visi, un ziniet, ka tagad tiek izlietas šīs žēlastības pār šiem Maniem kalpiem, jo bez viņu vadības jums būs grūti sludināt Patiesību.
Es mīlu jūs visus. Es nekad jūs nepametīšu. Es pievilkšu jūs pie Manis, un Es aicinu jūs deklamēt (lasīt, lūgties) Manas Krusta Ceļa lūgšanas, lai saņemtu svētības, kas ir nepieciešamas šim ceļojumam, kas stāv jums priekšā. Svētais Gars gulstas uz jums, un jūs būsiet piepildīti ar katru iespējamo Dāvanu, lai spētu uzturēt jūsu uzticību Man.
Vienmēr sauciet uz Mani, lai palīdzu jums, lai dodu jums drosmi, spēku un spēju dziedināt jūsu ienaidniekus ar mīlestību un līdzjūtību, kas ir nepieciešamas, ja vēlaties kļūt par patiesu Manu mācekli. Mīlēt savus ienaidniekus tomēr nenozīmē to, ka jūs pieņemat ķecerību. Es arī lūdzu, lai jūs atteiktos iesaistīties jebkāda veida naidā Manā Svētajā Vārdā. Sludiniet Manu Vārdu. To aizstāvēt nav nepieciešams.

Jūsu mīļotais Jēzus Kristus
Visas cilvēces Glābējs un Pestītājs

post-separator