Trešdiena, 2015.g. 4.februāris

1326. Drīz debesis sašķelsies (sadalīsies), un pār jums būs Svētā Gara Uguns
Trešdiena, 2015.g. 4.februāris, pl.20.06

Mana karsti mīļotā meita, naids pret visām labajām lietām, kas nāk no Dieva, tostarp Viņa Svēto Vārdu, šajā laikā ir intensīvs. Mīlestība cilvēku sirdīs, kas dabiski atrodas katra bērna, kas dzimis šajā pasaulē, dvēselē, cilvēces sirdīs ir kļuvusi auksta.
Žēlsirdība un mīlestība vienam pret otru ir izplēnējusi un, kad pēdējā kauja par dvēselēm sasniegs tās kulmināciju (apogeju), kā bija pareģots, cilvēks vērsīsies pret savu brāli, māsu, tēvu, māti un kaimiņu. Labs, lēnprātīgs un pazemīgs tiks samīts, un tie, kuros ir ļaunprātība un mīlestības trūkums viņu dvēselēs, iebaidīs (terorizēs) tos, kuri uzdrošinās runāt Patiesību.
Mans Tēvs, ar kura Svēto Pavēli Es runāju pasaulei, uzdeva Man izteikt (izdot) šo brīdinājumu. Gatavojieties saskarei ar Mani, jo drīz debesis sašķelsies, un pār jums būs Svētā Gara Uguns. Tie, ar maigām sirdīm, un kuru dvēseles ir piepildītas ar mīlestību pret citiem, tiks apbalvoti ar dāvanām, kuras Es šajā dienā atnesīšu Sev līdzi. Pārējiem Es saku šo. Par katru ļaunu aktu, vārdu vai darbu, kurā jūs esat vainīgi, un par sāpēm, kuras esat nodarījuši citiem, jūs piedzīvosiet jūsu netaisnības sāpes, raugoties caur Manām Acīm. Tāpēc, ka tik daudzi būs satriekti, viņiem ieraugot savas dvēseles stāvokli, Es lūdzu, lai jūs nebaidāties. Vienkārši uzticieties Manai Lielajai Žēlsirdībai. Es nāku nevis sodīt vai tiesāt jūs, bet atmodināt jūsos mīlestību pret Mani, ko esat zaudējuši.
Nāciet jūs visi, Dieva Iejaukšanās laiks ir tuvu, un tie, kas sagatavo savas dvēseles caur samierināšanās aktu un atzīšanos (grēksūdzi), tiks pasargāti no attīrīšanas sāpēm.

Jūsu Jēzus

post-separator