Trešdiena, 2015.g. 28.janvāris

1324. Atrast Svēto Bībeli būs gandrīz neiespējami
Trešdiena, 2015.g. 28.janvāris, pl.17.00

Mana karsti mīļotā meita, Es tiku iemests tuksnesī, un Manās skumjās jūtos nožēlojami dēļ veida, kādā kristietība šajā laikā tiek noķengāta (nozākāta) visā pasaulē.
Mana Balss ir, bet tikai čuksti zvēra un to, kas nicina Mani, rēkoņas vidū. Šīs neapmierinātās balsis pavairosies un apslāpēs Vārdu, kurš nācis no Manas Dzīves.
Ķeceri, pagāni, viltus vizionāri un pravieši, nodevēji un kausēta zelta mīļotāji pieaugs unisonā (korī), lai saceltos pret Mani. Tie, kas seko Manās Pēdās, tiks apspiesti un apkrauti ar Mana Krusta smagumu, un viņiem nāksies kāpt stāvā kalnā, ja tiem ir dārgs viss tas, ko Es viņiem esmu mācījis.
Atrast Svēto Bībeli būs gandrīz neiespējami, līdz tā pavisam izzudīs. Līdz brīdim, kad Vārdu aizstās ar tumsas mācību, tiks izdarīts katrs mēģinājums noliegt Dievu. Tie no jums, kas tic Man, jūsu Jēzum, nekad nedrīkst padoties jebkam, kas nenāk no Manis. Vienīgi Es aizsargāšu jūs no kaitējuma, un tas ir vienīgi caur Mani, ka jūs atradīsiet Mūžīgo Pestīšanu.
Uzmanieties no viltus lūgšanām, kas jums var tikt pasniegtas, jo tās nebūs Svētā Gara iedvesmotas, un no tām ir jāizvairās. Īss vārds, neliela frāze vai vienkārši nolaidība, šeit un tur, lūgšanu var pārvērst nepatiesā (viltus). Ļaunums ir klusais gara slepkava, un nav nemaz tik viegli nosakāms (identificējams), ja tas ir nomaskēts kā patiesība. Ir pienācis laiks atsijāt savu dārzu un palikt uzticīgiem visam, ko esmu jums mācījis, kaut kam citam nav nozīmes, jo tas var novest pie jūsu ticības zaudēšanas.
Ticība Man un paļāvība uz Manu Solījumu nākt atkal Lielā Godībā, nekad nedrīkst tikt nostumtas malā par labu viltus praviešu, burvju, pagānu (elku kalpu) un ķeceru ķircināšanai.
Mani ienaidnieki smagi strādā, lai jūs maldinātu, un lielākā daļa no tiem ir ļoti labi informēti par to, Kas Es Esmu, bet viņi vēlas, lai jūs Mani noraidītu, neatkarīgi no tā, par kādu cenu. Kad jūs aiciniet Mani, jums ir jākļūst kā mazam un paļāvīgam bērnam, un Es jūs vedīšu pa ceļu uz Manu Valstību. Es aizsargāšu jūs visus, kas pilnīgi uzticas Manai Mīlestībai un Manai Svētajai Gribai. Vienīgi tad Es varu iejaukties, lai aizslaucītu Manus ienaidniekus un izplatītu Patiesību tā, ka jauno pasauli, kas nāk, var apdzīvot katrs Dieva bērns.
Ja jūs vēlaties atrast spēku palikt Manā pusē, ir svarīga uzticība, ticība, cerība un mīlestība. Beznosacījuma mīlestība pret Mani dos jums lielas žēlastības jūsu ceļojumā uz Manu brīnišķīgo Valstību – pasauli, kas būs bezgalīga.

Jūsu mīļotais Jēzus

post-separator