Trešdiena, 2015.g. 11.februāris

1330. Pirms Es atdalu avis no āžiem, Es varu jums atklāt tikai tik daudz
Trešdiena, 2015.g. 11.februāris, pl.15.16

Mana karsti mīļotā meita, tik daudzi spļāva Man Sejā, nolādēja Mani un noliedza Mani laikā, kad Es staigāju pa zemi, un viņi turpina to darīt līdz pat šai dienai.
Katru Dāvanu, kas tika dota cilvēcei caur Dieva praviešiem, reģiem un vizionāriem, noraidīja ar balsu vairākumu. Drīz cilvēkam būs grūti atrast Patiesības Liesmu, kaut arī viņi var to meklēt. Mani ienaidnieki priecāsies un svinēs, kad Mani liecinieki uz Zemes būs notriekti zemē un pēc tam samīdīti. Ak, cik nepateicīgas ir cilvēku aukstās sirdis, un cik maz mīlestības tiem ir priekš Manis!
Mans sods ir nenovēršams, un Es tos, kuru mīlestība pret Mani joprojām ir dzīva, atdalīšu no dvēselēm, kas noraida Mani. Mana Iejaukšanās būs strauja (ātra), un bēdas tam cilvēkam, kurš nolād Mani, jo Es viņu izdeldēšu (izgriezīšu) no Manas Svētās Sirds dziļumiem, un viņš tiks atstāts staigāšanai starp zvēriem, kas klīst pa zemi, meklējot dvēseles, pēc kurām viņi alkst, lai varētu tās iznīcināt.
Šodien ir runājis jūsu Kungs, un šodien ir diena, kad sāksies izmaiņas, kā pareģots. Jums tiks parādīta Mana Žēlsirdība lielām straumēm, bet pēc tam jūs izvēlēsieties savu likteni. Tie, kuri ļāvuši naidam plēnēt viņu dvēselēs, noraidīs Mani atklāti. Tiem, ar remdenām dvēselēm, nebūs nekādu žēlastību palikt uzticīgiem Man, un arī viņi Mani noraidīs.
Es jums esmu devis Vārdu, Patiesību, un daudzi tādēļ Mani nolādēja. Tas ir viss, ko Es jums varu dot pirms Lielās Dienas. Tagad ņemiet to, ko esmu jums devis, un atcerieties katru vārdu, jo Mans laiks ir tuvu, un, pirms Es atdalu avis no āžiem, Es varu jums atklāt tikai tik daudz.
Tie no jums, kuri ir nolādējuši Mani, būs nolādēti. Tiem, kas tic Man, būs mūžīgā dzīve. Cietiet Manā Vārdā, un Es jūs paaugstināšu Manā Valstībā, kas nāk.
Pirmā augšāmcelšanās diena tuvojas, un tie, kas nepieņem Mani, būs atmeti uz mūžību. Šajā laikā Manas dusmas ir lielas, un, ja jūs kļūtu par lieciniekiem to blāvi (garlaicīgi) pelēkajām un tumšajām dvēselēm, kuri ir ar remdenu sirdi, tas liktu jums raudāt. Diemžēl lielākā daļa dvēseļu atrodas tumsā un, ja jūs varētu to redzēt, jūs nomirtu aiz šoka – tāds ir cilvēces dvēseļu stāvoklis.

Jūsu Jēzus

post-separator