Trešdiena, 2014.g. 8.janvāris

1018. Kad jūs deklamēsiet (lūgsieties) šo jauno Litāniju lielo pārbaudījumu laikā, Es jums piešķiršu atelpu
Trešdiena, 2014.g. 8.janvāris, pl.21.15

Mana karsti mīļotā meita, tas ir jādara zināms, ka visiem no jums, kad jūs aizstāvēsiet Dieva Vārdu tumsas laikā, būs nepieciešama ikviena žēlastība no Manis, lai jūs spētu nelokāmi turēties. Kad jūs aicināsiet Mani, lai Es piepildu jūsu dvēseles ar Savām īpašajām žēlastībām, jums būs vieglāk Man sekot.
Tagad Es jums visiem, drosmīgās un uzticīgās dvēseles, novēlu šīs īpašās žēlastības. Kad jūs deklamēsiet (lūgsieties) šo jauno Litāniju lielo pārbaudījumu laikā, Es jums piešķiršu atelpu.
Litānija (6) „Par Žēlastību dāvanu.”
„Ak, dārgais Jēzu, Mans mīļotais Pestītāj,
Piepildi mani ar Savu Mīlestību.
Piepildi mani ar Savu spēku.
Piepildi mani ar Savu gudrību.
Piepildi mani ar Savu neatlaidību.
Piepildi mani ar Savu pazemību.
Piepildi mani ar Savu drosmi.
Piepildi mani ar Tavu kaismi. Amen.”
Dvēseles, kas deklamēs šo vajāšanu laikos, ziniet, ka Es pār jums izliešu šīs žēlastības. Jūs kļūsiet mierīgāki, spēcīgāki un drosmīgāki, kad jūs nesīsiet Manu smago Krustu uz Jauno Debesu un Jaunās Zemes vārtiem. Vissvarīgākais, lai jūs nepadotos iebiedēšanai (teroram), kas, iespējams, var tikt vērsta pret jums Manā Svētajā Vārdā.

Kad jūs turpināsiet ievērot Dieva Vārdu, jūs staigāsiet nelokāmi un cilvēka cienīgā veidā. Ikviens, kurš atbild uz šo aicinājumu un skandē (lūdzas) šo īpašo Litāniju, savā sirdī sajutīs prieku, kas pirms tam tur nebija. Jūs sajutīsieties arī droši, zinot, ka esat apveltīti ar Svētā Gara spēku, un jūsu sirdīs vienmēr valdīs Patiesība.
Es jūs mīlu un tagad svētīju katru vienu no jums – Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.

Jūsu Jēzus

post-separator