Trešdiena, 2014.g. 12.marts

1076. Uz to laiku Manas Asaras būs mitējušās, bet Manas Skumjas nebeigsies nekad
Trešdiena, 2014.g. 12.marts, pl.21.08

Mana karsti mīļotā meita, kad cilvēks atdala sevi no Manis, Es viņam sekoju līdz pat zemes galam, lai pievilktu viņu atpakaļ pie Manis. Viņš var Mani apvainot, izdarīt briesmīgas zvērības un iet tik tālu, ka sāk dievināt visu ļauno, tostarp padarot sevi par velna vergu, bet Es nekad nepadošos.
Es iejaukšos viņa dzīvē dažādos veidos.
Es viņa dzīvē ienesīšu īstu mīlestību; Es atvēršu viņa sirdi mīlestībai uz citiem cilvēkiem; Es spēlēšu uz viņa sirdsapziņas; Es ļaušu viņam ciest citu rokās – vienīgi, lai viņu darītu pazemīgu, un tā rezultātā atvērtāku Man, Jēzum Kristum. Es ļaušu viņam saredzēt pasaules vienkāršību tās krāšņajā skaistumā, kā to ir radījis Mans Tēvs, lai rosinātu viņu novērsties no meliem, kas gandē viņa dzīvi. Caur maziem bērniem Es viņam parādīšu, cik svarīgi ir citu – to, kas paļaujas uz viņu – vajadzības stādīt augstāk par savām paša vajadzībām. Es nesīšu viņam smieklus, parādīšu viņam lielus labestības aktus,
izmantojot tīras dvēseles, un Es viņam parādīšu viņa paša vājuma piemērus, lai viņš zinātu, ka viņš nav lielāks par Dievu. Es varu ļaut viņam saslimt, ja tas piespiedīs viņu atdoties Man, un šādos gadījumos Mana Žēlsirdība būs vislielākā. Jo šādas dvēseles, visticamāk, vērsīsies pie Manis, un tad viņas var būt un būs Manis glābtas.
Tik daudz pūļu Es, jūsu mīļais Jēzus Kristus, esmu pielicis, lai katru no jums atvestu Manu Roku drošībā – Manā Patvērumā. Un tik daudzi no jums tomēr pagriežas pretējā virzienā un ignorē Mani.
Es iejaucos caur vēstījumiem, dotiem patiesiem praviešiem un vizionāriem, un tie ir atgriezuši miljonus. Es sūtu zīmes; Es izleju Žēlastības no Debesīm; Es nesu jums dāvanas caur Svētajiem Sakramentiem, un ir atgriezušies miljoni. Diemžēl pie Manis nav atgriezušies pietiekami daudzi, un tāpēc Es neatpūtīšos, kamēr katra zīme, katrs brīnums, katra dāvana, katrs pravietojums un katra iejaukšanās nebūs izsmelti pirms Es nāku, lai tiesātu.
Tā būs skumja diena, ja tie, kuri atsakās no Manām Dāvanām un Manas Iejaukšanās, stāvēs Manā priekšā Lielajā Dienā un joprojām noliegs Mani. Pat tad, kad Es dodu tiem iespēju atmest malā savu lepnumu un nākt pie Manis, viņi tomēr atsakās. Uz to laiku nebūs vairāk nekas, ko Es varētu darīt, lai viņiem nestu Mūžīgo Dzīvi, jo viņi To nepieņems. Jūs varat brīnīties, kāpēc tas ir tieši tā, tāpēc Es jums to paskaidrošu.
Kad sātans kārdina (vilina) dvēseles, paiet zināms laiks, pirms viņš iegūst šajā cilvēkā stingras pozīcijas. Bet pēc tam, kad viņš to būs aprijis (pārņēmis), viņš diktēs šī cilvēka katru kustību, ko viņš veic – kā viņš domā, kā viņš komunicē ar cilvēkiem, kā viņš grēko un kāds ir grēka veids, kuram viņš (sātans) vēlas, lai šī dvēsele nododas. Visspēcīgākais tvēriens, kurā sātans viņu tur, ir pārliecinot to, ka Dievs patiesībā ir ļaunais. Sātans pārliecinās dvēseli, ka viņš ir Dievs, un ka Dievs faktiski ir ļaunais. Lūk, kā šīs dvēseles tiks pilnīgi iznīcinātas caur aplinku viltības un velna manipulācijām. Šīs dvēseles kļūs tik tumšas, ka viņām būs mokoši sāpīgi stāvēt Manā Gaismā, un viņas slēps no Manis savu vaigu. Uz to laiku Manas Asaras būs mitējušās, bet Manas Skumjas nebeigsies nekad.

Jūsu Jēzus

post-separator