Trešdiena, 2014.g. 1.janvāris

1010. Pestīšanas Māte: Patiesība tiks sagrozīta, un Dieva Vārds tiks pasniegts no beigām uz sākumu (otrādi)
Trešdiena, 2014.g. 1.janvāris, pl.13.44

Mans bērns, lūdzu, aicini visus Dieva bērnus būt neatlaidīgiem pārbaudījumu laikā, kam ir jānāk. Visiem kristiešiem, kuri būs liecinieki negantajai atkrišanai (ķecerībai), nāksies sastapties ar tik daudziem izaicinājumiem, ko būs izstādījuši viņu priekšā tie, pie kuriem viņi vērsīsies pēc padomiem, lai dzīvotu kārtīgu un pilnīgu kristīgo dzīvi.
Tie, kuri tuvākajā laikā tiks iecelti Mana Dēla Baznīcas uz Zemes augstākajos posteņos, nebūs no Dieva. Tie kalpos ne Manam Dēlam un Baznīcā izmainīs daudzas doktrīnas un likumus. Viņi tik ātri veiks šīs izmaiņas ar daudzu jaunu grāmatu, missāļu un rakstu ieviešanu, ka – kā jūs to labi sapratīsiet – šādi darbi būtu jāveic gadiem, lai tiem labi sagatavotos. Tas nebūtu bijis iespējams – ieviest šādas radikālas pārmaiņas tik daudzos formātos (veidos, virzienos), šis nav tas gadījums. Tā būs viena no pirmajām pazīmēm, kad jūs varat būt pilnīgi pārliecināti, ka ļoti drīz tiks ieviesta sagrozīta doktrīna (mācība), kas būs izveidota ar lielu piesardzību.
Daudzi cilvēki nespēs atpazīt šīs izmaiņas Baznīcā, kā arī tie, kas tās slavēs, jo viņi nomierinās savu vainas apziņu, ko sevī izjutīs savu grēku dēļ. Beidzot viņi tiks atbrīvoti, jo tas nozīmēs, ka viņi varēs atklāti sludināt, ka viņi pieņem visu to, kas aizvaino Dievu. Ja Baznīca deklarē, ka grēks ir dabiska lieta, un ir daļa no cilvēka dabas, tad tas nozīmē, ka pareizi ir arī tas, ka grēks vairs nav svarīgs. Tad, paziņojot par to, cik svarīgi ir rūpēties par pasaules nabadzīgajiem un izsalkušajiem, viņi paši sevi uzskatīs par svētiem Dieva Acīs.
Kad Mans Dēls būs publiski noliegts, un, kad Viņa Vārds būs sagrozīts, liela uzmanība tiks pievērsta milzīgām publiskām labdarības akcijām. Tas novērsīs uzmanību no realitātes. Tas radīs novirzīšanos, un beigās Patiesais Dieva Vārds vairs netiks apspriests. Kad visas reliģijas būs savāktas zem viena jumta, kur pret pagānu viedokli izturas ar lielu cieņu, cilvēki baidīsies piecelties un atzīt Patiesību. Ja viņi uzdrošināsies to darīt, tie tiks apsūdzēti Dieva Vārda zaimošanā.
Strauji tuvojas diena, kad tie no jums, kas sevi deklarēs par patiesiem kristiešiem, un, kad jūs atgādināsiet cilvēkiem Dieva Vārdu, jūs tiksiet apsūdzēti ķecerībā.
Patiesība tiks sagrozīta un Dieva Vārds tiks pasniegts no beigām uz sākumu (otrādi). Nekas nebūs sakārtots. Nekam jaunajos noteikumos, ko drīzumā ieviesīs Mana Dēla Baznīcā, nebūs jēga. Ir svarīgi, lai neatkarīgi no tā, cik nepopulāri jūs varat kļūt, jūs vienmēr paliekat uzticīgi Dieva Vārdam.

Jūsu mīļā Māte
Pestīšanas Māte

post-separator