Trešdiena, 2011.g., 7.septembris

188. Nebaidieties no “Brīdinājuma” – sagaidiet to ar prieku
Trešdiena, 2011.g. 7.septembris, pl.23.45

Mana karsti mīļotā meita, pastāsti Maniem bērniem, ka tie nedrīkst baidīties no „Brīdinājuma”. Daudzi jutīsies nobijušies, un tas ir saprotams. Tomēr viņiem ir uzmanīgi jāieklausās Manī. Es nākšu pie katra no jums. Jūs redzēsiet Mani un sajutīsiet Mani savā sirdī un dvēselē. Mana Klātbūtne piepildīs jūsu dvēseles ar vistīrāko mīlestību un līdzjūtību, lai jūs būtu priecīgi. Beidzot jūs redzēsiet Mani, un jūsu dvēsele būs mīlestības un saviļņojuma ieskauta.
Arī lielākā daļa grēcinieku un neticīgo jutīsies atviegloti, ka Es eksistēju; jo viņiem Manas Svētās Klātbūtnes lieciniece būs Asinis, kas nepieciešamas, lai piepildītu viņu dvēseles ar barību, kas tik ilgi ir trūkusi.
Daudzi cietīs tādas pat mokas, kādas ciešu Es, kad viņi redzēs, ka viņu grēki atritinās viņu priekšā. Bēdu satriekti, redzot, kā viņi ir apvainojuši (aizvainojuši) Mani, viņi lūgsies Man tiem piedot.
Arī bērni, kuri sasnieguši saprātīgu vecumu (no 7 gadu vecuma), redzēs, kā viņi ir apvainojuši Mani caur grēku. Daudzos gadījumos tie bērni, kuri noliedz Manu eksistenci, kaut arī ir informēti par Patiesību, skries pie Manis. Viņi lūgs Man, lai Es viņus apskauju un negribēs, lai Es viņus atlaižu.
Pat visnocietinātākie grēcinieki nevarēs izvairīties no šī pārdabiskā notikuma ietekmes. Bērni, jums ir jāignorē baumas. Ignorējiet stāstus, kas ir sensacionāli. Tur nav no kā baidīties. „Brīdinājumu” jāsagaida ar tīru prieku jūsu sirdīs.
Es ar tik lielu mīlestību Sirdī gaidu laiku, kad Es izliešu Manu Dievišķo Žēlsirdību pār katru no jums visur visā pasaulē. Šis ir brīdis, pēc kura jūs apzināsieties, kā gan jums, šai paaudzei, ir laimējies. Kā jūs varat neatzīst Žēlsirdību, kas tiks parādīta cilvēcei? Tāpēc agrāk tik daudz dvēseļu nomira smagā grēkā. Tagad visi grēcinieki beidzot sapratīs Patiesību. Beidzot.
Tas Maniem bērniem nav viegli – atzīt Manu vai Mana Mūžīgā Tēva esamību. Nepierādot to materializētā veidā, daudzi nevēlas iepazīt Mani. Daudziem nav nekāda interese par Dievišķo Valstību (Sfēru) vai ticība tai. Šis notikums atvērs viņiem acis uz šo vienkāršo faktu, ka dzīve nebeidzas uz Zemes. Tā ilgst mūžību. Tas ir iemesls, kāpēc viņiem ir jāsagatavo savas dvēseles.
„Brīdinājums” parādīs to, kas viņiem ir jādara, lai visu labotu. Atcerieties, bērni, Es esmu jūsu Pestītājs. Es jūs visus mīlu veidā, kas ir ārpus jūsu saprašanas. Gaidiet Manu ierašanos ar mīlestību un mieru. Nebaidieties no dramatiskās izrādes debesīs un to staru krāsas, kas visur izplatīsies, vēstot par Manu ierašanos. Tas sagatavos jūs tam brīdim.
Lūdzu, lūdzieties, lai visa cilvēce justu prieku savās sirdīs, lai šis notikums cilvēcei nozīmē apjomīgu pestīšanu, kas ļaus glābt tik daudz dvēseļu, un ļaus viņām ieiet Jaunajā Paradīzē un Zemes.

Jūsu mīļotais Pestītājs
Jēzus Kristus

post-separator