Trešdiena, 2011.g., 7.decembris

275. Aicinājums neticīgajiem atgriezties (nožēlot)
Trešdiena, 2011.g. 7.decembris, pl.04.00

Mana karsti mīļotā meita, šodien Es vēlos aicināt visus neticīgos un tos, kam vāja ticība. Jo īpaši Es vēršos pie tiem, kuri ir tik ļoti iegremdēti materiālisma ceļos, un tiem, kuri dzīvo bagātību kokonā, ka nespēj atlicināt laiku savai garīgajai labklājībai.
Par jums, Mani bērni, Es uztraucos visvairāk, jo jūs esat tik tālu no Manis. Tomēr Es jūs dziļi mīlu un ceru, ka tad, kad notiks „Brīdinājums”, jūs nekavējoties atbildēsiet uz Manu aicinājumu.
Kā Es ilgojos pēc jums, bērni, iepazīstiet Mani un saprotiet (izprotiet), ka jūsu pasaulīgās mantas ir novietotas kā bruņu priekškars, kas bloķē jūs no Patiesības Gaismas.
Vislielāko ciešanu upuri, ko izcietīs Manas upurdvēseles – tie būs par jums.
Lūdzu, atveriet savus prātus un pievērsiet tos Man, lai Es varētu ņemt jūs un visus tos, kas atrodas ar jums Man blakus, kā arī pārējo cilvēci, Jaunajā Paradīzē.

Jūsu mīļotais Jēzus
Visas cilvēces Atpircējs un Glābējs

post-separator