Trešdiena, 2011.g. 3.augusts

156. Jaunavas Marijas vēstījums: Es vēl pasaulē parādīšos vien vairākas reizes
Trešdiena, 2011.g. 3.augusts, pl.09.45

Mans bērns, šajā darbā nav pamata baidīties, jo bija pareģots, ka notiks pāreja (atgriešanās ticībā).
Diemžēl ne visi cilvēki tiks vai var tikt glābti. Tie, kuri šodien pasaulē vajā Manu dārgo Dēlu, ir daudz sliktāki par tiem, kuri Viņu piesita Krustā nāves soda izpildes laikā. Tas tāpēc, ka mans Dēls nomira, lai glābtu cilvēci no grēka, un tādejādi pasaule ieguva vienu mācību – ir svarīgi būt uzticīgam manam Dēlam. Daudzi, kuri zina šo Patiesību, izvēlas to ignorēt.
Es biju tik daudzas reizes nosūtīta uz zemi, lai veicinātu lūgšanu visā pasaulē, un tomēr mani brīdinājumi bērniem laikā gaitā tika aizmirsti.
Šodien, kad es daru sevi zināmu caur vizionāriem dažādās valstīs, tie tiek ne vien ignorēti, bet viņi cieš arī izsmieklu. Mana klātbūtne un zīmes, ko es rādu debesīs, un visas citas izpausmes tiek noraidītas. Pat priesteri un bīskapi ignorē manus brīdinājumus. Arī viņi ir novērsušies no ticības Dievišķai iejaukšanās. Cik gan viņi ir akli, ja atsakās no manas palīdzības, no viņu mīļotās Mātes palīdzības.
Mans Dēls tik stipri cieš, tas ir tik sirdi plosoši – šodien redzēt viņu agonijā dēļ grēka ļaunuma. Maniem bērniem nav ne mazākās nojausmas par to, kādas mokas Viņš cieš, kad Viņam kā lieciniekam jāredz cilvēku nežēlību šajā pasaulē.
Mans bērns, atgādini maniem bērniem, ka es vēl pasaulē parādīšos vien vairākas reizes, jo ir pienācis laiks pēdējai kaujai, kad es sadragāšu čūska galvu.
Maniem bērniem ir jāzina, cik ļoti mans mīļais Dēls viņus mīl un lolo. Es aicinu viņus atvērt savas sirdis un parādīt Viņam mīlestību un līdzjūtību, ko Viņš ir pelnījis. Viņš, jūsu Pestītājs, Kurš labprātīgi pieņēma nāvi tās visnežēlīgākajā veidā, lai glābtu jūs, tagad grib glābt šo paaudzi no sātana lamatām. Viņš, krāpnieks, tagad smaida, mans bērns, jo viņš zina, ka viņam ir panākumi dārgo dvēseļu zagšanā.
Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties tagad, kad mans Dēls būs uzklausīts „Brīdinājuma” laikā, un Viņa Pestīšanas Dāvana tiktu pieņemta ar pazemību un atplestām rokām.
Atcerieties, ka es, jūsu Māte, vienmēr aizbildināšu par manu bērnu apžēlošanu. Manas asaras plūst par tiem, kuri nevēlas dzirdēt Patiesību, un tas būs vienīgi caur nemitīgu lūgšanu, ka šīs nelaimīgās dvēseles var tikt izpirktas.

Jūsu mīļotā Māte
Dievmāte, Sāpju Karaliene

post-separator