Trešdiena, 2011.g. 20.aprīlis

70. Ir jānostājas pretim sātana uzbrukumiem
Trešdiena, 2011.g. 20.aprīlis, pl.17.45

Mana meita, tava ticība tiek nepārtraukti pārbaudīta, katru dienu, katru stundu, kad tev nepiederīgie cenšas piespiest tev šos vēstījumus noraidīt. Tā vienmēr notiks. Ir pienācis laiks pierast pie šīm mocībām. Tu tagad vari būt vēl vairāk pārliecināta kā jebkad iepriekš, ka šie vēstījumi ir autentiski un nāk no Manis, cilvēces Dievišķā Pestītāja, Jēzus Kristus.
Tas Mani apbēdina, kad Es redzu ticīgos, jo īpaši tos, kas atrodas blēža ietekmē, noraidām Manu Vissvēto Vārdu, kad tas tiek dots pasaulei, lai liecinātu.
Mana meita, tagad tu esi vairāk nekā spējīga ignorēt visas balsis, kas apgalvo, ka runā ar pilnvarām, ko viņiem snieguši Dievišķie Avoti. Šodien pasaulē ir sastopami daudzi viltus pravieši, un viņi nav tie, par ko viņi sevi uzdod. Kā jau Es tev iepriekš esmu teicis, klausies tikai Manu Balsi. Lai turpinātu Svēto Darbu, tev nav vajadzīgs apstiprinājums no citiem.
Šo Svēto Vēstījumu sējumi parādīs, cik tie ir savlaicīgi. Tu nekad nedrīksti būt dezinformētu dvēseļu sakārdināta, ka tās ir Dievišķi iedvesmotas, jo šajā gadījumā tas tā nav. Bloķē sātana, blēža melus, kas uzbruks ar kritiku tavām ausīm; Mana meita, viņš vēlas pārtraukt šo darbu un darīs visu, lai neļautu pildīt šo misiju.
Tagad celies un runā Svētā Gara spēkā, kas tev ir novēlēts, Mana dārgā meita. Tu esi izvēlētā vēstnese, lai nogādātu, kā jau Es teicu, cilvēcei šajā laikā vissvarīgākos vēstījumus.
Tu dari Mani tik laimīgu, izrādot tādu spēku un drosmi, saskaroties ar ciešanām no sātana uzbrukumiem. Tomēr atceries, ka tev šis darbs ir jāpieņem ar pazemību, kādu Es no tevis sagaidu. Tagad pieņem Mani savā dvēselē katru dienu, un tu saņemsi papildus žēlastības.
Es mīlu tevi, Mana meita. Debesis priecājas par ātrumu, ar kādu tu atbildēji Manai Vissvētajai Gribai.

Jūsu Pestītājs
Jēzus Kristus

post-separator