Trešdiena, 2011.g. 13.aprīlis

60. Manas sāpes šodien ir pat lielākas, nekā tās bija Manis Krustā sišanas laikā
Trešdiena, 2011.g. 13.aprīlis, pl.23.00

Mana mīļotā meita, šovakar Es raudu dziļās skumjās par cilvēces grēkiem, kas palielinās ar lielu intensitāti, tuvojoties laikam, kad pasaulē pieminēs Manas Ciešanas pie Krusta. Manas sāpes šodien ir pat lielākas, nekā tās bija, kad Es pirmo reizi tiku sists Krustā. Tagad Es pārdzīvoju mokas, kādas Es pārcietu, kad cilvēku grēki caurdūra Manu Sirdi kā zobens, taču tagad tās ir vēl ilgākas, asākas un sāpīgākas. Sadzirdiet Manas lūgsnas. Sadzirdiet Manus vaidus. Mieriniet, jūs visi, Mani šajā dziļajā agonijā, ko Es izciešu šodien. Katru dienu Es esmu liecinieks dziļām skumjām, sāpēm un spīdzināšanām, ko cilvēks nodara cilvēkam, bērniem. Šie slepkavas necieš no sirdsapziņas pārmetumiem, sātans, blēdis ir tik dziļi inficējis viņu tumšās dvēseles. Viņš nevienam no jums neparāda līdzjūtību, jo viņam nav dvēseles. Tomēr cilvēks, kā akls, dumji pakļaujas viņa kārdinājumiem. Tik verdziski viņi ļauj sevi ievilkt šajā briesmīgajā tumsā, ka Man ir jāpaļaujas uz jums, tiem ticīgajiem, kas nenogurstoši lūdzas par šādu dvēseļu glābšanu.
Manas sāpes pastiprinās ar katru dienu. Grēks cilvēkam nav redzams tāds, kāds tas patiesībā ir. Pamatlīmenī tā ir patmīlība. Sliktākajā gadījumā tā ir visu lietu mīlestība, kas kaitē citiem caur negodīgumu, vardarbību, ņirgāšanos un slepkavību. Kāpēc cilvēki izliekas neredzam, kad viņi ir šo zvērību liecinieki? Šie upuri ir tādi paši cilvēki, kā viņi. Dedzīgi lūdzieties par šiem vainīgajiem (noziedzniekiem), jo arī viņi ir upuri. Viņi, Mani bērni, ir noķerti blēža slazdā, tomēr daudzi pat nepieņem, ka viņš eksistē. Strauji tuvojas laiks, kad atkal uz zemes tiks patiesi sadzirdēts Mans Vārds. Lūdzu, paskaidrojiet visiem, lai tagad gatavojas kļūt par Manas Žēlsirdības lieciniekiem gaidāmā mistiskā notikuma uz zemes laikā. Ir svarīgi pateikt tik daudziem cilvēkiem, cik vien iespējams, lai viņi lūdz Dievam, Mūžīgajam Tēvam piedot visiem un katram no jums par pagātnē izdarītiem grēkiem. To vajag darīt tieši tagad, un ātri. Glābiet jūsu un citu dvēseles. Kaut arī atgriešanās ticībā notiks strauji, diemžēl dažas nelaimīgās dvēseles neizdzīvos šoku. Lūdzieties, lūdzieties, lai viņas nenomirtu nāvīgā grēkā.
Lūdzu, atgādiniet sev par Manām Ciešanām Lielā gavēņa laikā, apcerot Upuri, ko Es labprātīgi sniedzu jums visiem, lai jūs varētu tikt izglābti.
Tad saprotiet, ka „Brīdinājums”, sirdsapziņas apgaismošana, ir Mana nākamā Žēlsirdības dāvana cilvēcei.
Atgriešanās ticībā izplatīsies visā pasaulē. Palīdziet uzveikt krāpnieku, lūdzoties Manu Dievišķās Žēlsirdības kronīti par dvēseļu glābšanu. Tagad uzticieties Man un atgrieziet Mani atpakaļ jūsu sirdīs. Apvienojieties, lai caur mīlestību glābtu cilvēci.

Jūsu Dievišķais Pestītājs, Jēzus Kristus,
Visvarenā Dieva, Tēva, visu lietu Autora un Veidotāja Dēls

post-separator