Svētdiena, 2015.g. 8.februāris

1328. Ļaunais gars ir spēcīgāks par cilvēka gribu
Svētdiena, 2015.g. 8.februāris, pl.20.31

Mana karsti mīļotā meita, kad Svētais Gars caurvij visus šos vēstījumus, Mans Vārds, tāpat kā tas bija Manā laikā uz zemes, izplatās zibenīgi. Ātrums, ar kādu Svētais Gars izplatās, pārsniedz mirstīga cilvēka izpratni. Un, kad Paraklēts caur Dieva Spēku ieskauj visu to dvēseles, kuri savās sirdīs ir pazemīgi, ļaunais gars seko, tas visur ir klātesošs.
Ļaunais gars ir spēcīgāks par cilvēka gribu, bet tas ir bezspēcīgs pret Dieva bērniem, kuri visu savu paļāvību saliek Viņā. Ļaunajam garam vienmēr ir viens motīvs, un tas ir – maldināt (apmānīt). Sātans, liels blēdis, izmantos lepnumu dvēselē, pārliecinot cilvēku, ka viņa kļūdainā argumentācija var diktēt to, kas ir pareizi vai nepareizi. Upuris uzskatu, ka viņš kontrolē savu likteni, un tāpēc viņa ticība, lai cik maza tā būtu, ir sekundāra (otršķirīga).
Sirdsapziņas brīvība vājas dvēseles var novest pie Dieva eksistences noraidīšanas. Citas dvēseles, kuras pieņem Dieva eksistenci, ļaus viņu personīgajiem viedokļiem diktēt savu interpretāciju, kas ir Dievs un, kā Dievs reaģē uz grēciniekiem. Katrā ziņā viņi noraida Dieva Autoritāti par labu tam, kam viņi vēlas ticēt. Viņu lepnums novedīs pie viņu sabrukuma.
Velns ir ļoti viltīgs un šādām dvēselēm teiks: “dariet to, ko jūsu sirdsapziņa saka,” un pārliecinās viņus, lai dod priekšroku tai pār Dieva Vārdu. Ak, cik viegli ir manipulēt ar cilvēku, kurš grēka dēļ krīt par upuri šādai krāpšanai. Nāciet, Es saku, kas jūs esat, lai izlemtu, ka jūs zināt vairāk par Mani nekā Es esmu jums mācījis? Mana Mācība ir skaidra, precīza un nekad neatsakās no prasībām. Ja jūs nespējat uzticēties Dieva Vārdam, tad jūs nespējat mīlēt Viņu patiesi. Tas ir pēc jūsu brīvas gribas – ko jūs izvēlaties, kam ticēt. Bet cilvēks, kurš deformē (sagroza) Dieva Vārdu, lai tas precīzi iekļautos viņa paša atzinumā par Manu Vārdu, un, lai apmierinātu viņa paša vajadzības, ir cilvēks, kurš padosies ļaunā kārdinājumam.
Visur, kur Mans Vārds tiek apmierināts, velns uzkavēsies tuvumā, gaidot, lai varētu aprīt dvēseles, kuras ciena savus uzskatus un viedokļus par Dieva Vārdu. Katrs cilvēks, kurš paliek nelokāms attiecībā uz Patiesību, saskarsies ar krāpnieka briesmīgajiem pārbaudījumiem, kas nekad nebeigsies viņa centienos vadīt to neceļos. Tātad, visur, kur Svētais Gars izpletīs Savus Spārnus, ik uz soļa šajā ceļā, sekos ļaunais gars. Nepielūdzams, neapmierināts un apņēmīgs viņš mocīs tās dvēseles, kas ir apveltītas ar Svētā Gara spēku.
Jūs neatradīsiet, ka ļaunais gars mēģina iejaukties dvēselēs, kuras viņš jau ir uzvarējis, jo tās viņam vairs nav vajadzīgas. Cilvēks, kurš mīl Mani un seko Dieva Vārdam, ir neaizsargāts, jo viņš ir visvairāk pieprasītā balva. Tomēr jūs nekad nedrīkstat noticēt, ka jūs esat pietiekami stipri, lai izturētu šādu uzbrukumu ar jūsu ticību vien, jo katrs no jums ir grēcinieks. Ja vien jūs neattīrīsiet jūsu dvēseles caur regulāru samierināšanos (izlīgšanu ar Dievu – grēksūdzi) – pretējā gadījumā – jūs kā grēcinieki arī nodosiet Mani, jo jūs paši par sevi nebūsiet pietiekami spēcīgi, lai izturētu spiedienu noliegt Mani.
Nekad neaizmirstiet, ka Es jūs par to esmu brīdinājis. Jūs atrodaties visu laiku vislielākās garīgās kaujas vidū. Tikai gatavākās, spēcīgākās un vistīrākās dvēseles to izdzīvos.

Jūsu Jēzus

post-separator