Svētdiena, 2014.g. 9.marts

1073. Pestīšanas Māte: Pēc „Brīdinājuma” būs liela vēlme godināt Dievu
Svētdiena, 2014.g. 9.marts, pl.17.25

Mani bērni, jūs visas šīs Misijas laikā vienmēr būsiet Manā aizsardzībā, piesaucot Mani, jūsu Pestīšanas Māti. Es esmu Dieva kalps, un Mans uzdevums ir kalpot Manam Dēlam, Jēzum Kristum, un palīdzēt Viņam dvēseļu meklējumos, kas aptvers visu zemi. Viņš neizslēgs nevienu tautu. Mana Dēla plānos ir sagatavot visu pasauli, ietverot katru rasi, tautu, ticību; un katrs vīrietis, sieviete un bērns apzināsies, ka Viņš nāk, lai palīdzētu viņiem. Viņš to dara dēļ dziļās mīlestības, ko Dievs glabā Savā Sirdī Viņa bērniem.
Daudzi cilvēki, kuri nepraktizē nevienu no reliģijām, nespēs ignorēt Mana Dēla, Jēzus Kristus Iejaukšanos visā pasaulē. Pār viņiem tiks gūta virsroka, un viņi nebūs spējīgi saprast vispirms jau ārkārtas garīgo pieredzi, ko viņi izjutīs ar katru savas sirds un dvēseles šķiedru. Kāds prieks par „Brīdinājumu” būs daudziem cilvēkiem, jo tas nāks ar Mana Dēla eksistences pierādījumu. Caur šo dāvanu daudzi būs piepildīti ar mieru, kādu viņi līdz šim nekad nav izjutuši, kā arī ar lielām ilgām būt Jēzus sabiedrībā.
Kamēr visas šaubas par Mana Dēla eksistenci bēgs no to prātiem, kuri ir akli pret Dieva Vārda Patiesību – daudziem no viņiem būs nepieciešama garīgā vadība, kad atklāsies patiesība par „Brīdinājumu”. Pēc „Brīdinājuma” būs liela vēlme godināt Dievu. Tas būs lielo pārbaudījumu laiks, jo Dieva ienaidnieki darīs visu iespējamo, lai pārliecinātu pasauli, ka „Brīdinājums”- Sirdsapziņas Izgaismošana – nenotika.
Kad Dievs zemojas Pats Saviem bērniem, un, kad Viņš lūdz tos uzklausīt Viņu – šis ir viens no lielākajiem Augstsirdības (Cēlsirdības) aktiem no Viņa puses. Bērni, pieņemiet „Brīdinājumu” ar labsirdīgu žēlastību, jo daudziem tas būs viņu glābšanas striķis, lai viņi varētu dzīvot pasaulē bez gala. Nekad nenoraidiet iespaidīgas darbības vai debesu brīnumus, jo tie kalpo visu labumam; tātad pestīšana tiek piešķirta masām, un nevis tikai dažiem.
Vienmēr pateicieties Manam Dēlam par Lielo Žēlsirdību. Jūs esat dzirdējuši, cik Augstsirdīgs Viņš ir, un drīz jūs kļūsiet par lieciniekiem Viņa Žēlsirdības apmēriem, kas aptvers pasauli.

Jūsu mīļā Māte
Pestīšanas Māte

post-separator