Svētdiena, 2014.g. 5.janvāris

1015. Ja dvēselē ir kaut mazumiņš lepnuma, Svētais Gars nekad tajā neieies
Svētdiena, 2014.g. 5.janvāris, pl.19.34

Mana karsti mīļotā meita, kad Svētā Gara Uguns ieiet cilvēka dvēselē, pirmā tās atbilde ir asaras. Otrā atbilde – tāds kā apmulsums. Trešā atbilde ir apzināšanās, ka tas ir kaut kas tik brīnišķīgs – iekšējā izpratne par Dieva Patiesību un visu, ko Viņš vēlas – dvēseli ir apņēmis kaut kas īpašs. Pēkšņi nolaižas miers, kā arī spēcīga izpratne par Dieva esamības noslēpumu – Dieva Mīlestību. Visas lietas, kas ir saskaņā ar Dieva Vārdu, kļūst skaidras.
Vienīgi tie, kuri ir atdevuši savu gribu Dievam, un, kuri Viņa priekšā ir atstājuši visu cilvēka lepnumu un intelektu, un to atdevuši Viņam, spēj saņemt šo dāvanu no Svētā Gara. Ja dvēselē ir kaut mazumiņš lepnuma, Svētais Gars nekad tajā neieies.
Vienīgi tie, kuri patiesi uzskatu, ka Dievs ir Visvarens un cilvēks ir nekas, un ir necienīgs stāvēt Viņa priekšā, spēj atdot savu gribu. Vienīgi tiem, kuri ir gatavi darīt visu, kas no viņiem tiek prasīts, lai piepildītos Dieva Svētā Griba saskaņā ar Viņa Vārdu, var tikt dota dāvana sludināt Vārdu, kam būs reāla iedarbība (ietekme).
Jebkurš cilvēks, kurš apgalvo, ka sludina Patiesību, un saka, ka viņu vada Svētais Gars, nekad neleposies ar savu diženumu. Viņš nekad nepievērsīs uzmanību viņa dāvanām, viņa talantam, viņa zināšanām, viņa svētumam vai viņa pazemībai. Jo, kad cilvēks to dara Dieva Svētajā Vārdā, viņš nav apveltīts ar Uguns Gara liesmu, kas iekvēlina cilvēka sirdi, lai viņš atbildētu ar mīlestību uz Dieva Vārdu.
Manā laikā uz zemes, Es nepārprotami darīju zināmu visiem, ka tas no jums, kurš pats sevi cildina (ceļ godā) Manā priekšā, būs izmests tuksnesī. Tas, kurš sevi Manā priekšā pazemo, būs celts godā.

Jūsu Jēzus

post-separator