Svētdiena, 2014.g. 2.marts

1067. Kad jūs esat ar Mani, jums ir viss
Svētdiena, 2014.g. 2.marts, pl.20.14

Mana karsti mīļotā meita, cīņā ir brīži, kad cilvēki var justies bezpalīdzīgi. Ir traģiski brīži, kad viņi jūtas nobijušies. Un ir brīži, kad cilvēks ir izmisumā, un no viņa dzīves izgaist jebkāda cerība. Tad ir brīži, kad cilvēks jūtas nožēlojami (ļoti slikti) – kad viņš uzskata, ka dzīve viņam ir pārāk grūti panesama, un viņš pats sevi nošķir no tiem, kas viņu mīl. Es saku tiem, kuri pacieš šādas sāpes, piesauciet Mani un lūdziet Man, jūsu Jēzum, atņemt visas ciešanas. Piedāvājiet Man visus jūsu pārbaudījumus, kad tie jums kļūst pārāk lieli, lai jūs paciestu. Tieši tajā brīdī, kad jūs atdodat savas briesmīgās mokas, Es paceļu mākoni, kas aptumšo jūsu dvēseli un rada jucekli jūsu prātā.
Nekad nepadodieties ciešanām. Nekad nejūtieties tā, it kā viss ir bezcerīgi, jo pēc tam, kad jūs esat ar Mani, jums ir viss. Es šajā dzīvē esmu jūsu spieķis, un vienīgi Es varu jums palīdzēt. Cilvēkam vienmēr jācenšas izdzīvot, cīnīties pret netaisnību, aizstāvēt tikumību, un nekad nebaidieties sludināt Patiesību. Bet, kad tas, kam jūs kļūstat par lieciniekiem, dēļ netaisnības nes jums lielas sāpes un ciešanas – šādu pārbaudījumu laikā jūs uzturēt (atbalstīt) varu vienīgi Es.
Nekas pasaulē nevar jums piedāvāt patiesu mierinājumu, kad tas jums ir nepieciešams. Vienīgi Es, Jēzus Kristus, varu jums piešķirt dvēseles mieru un spēku, un drosmi, lai pretstāvētu naidam, netaisnībām, vajāšanai un izolācijai. Jūsu trūkuma laikā – kad jums ir jāsauc Mani – Man ir jābūt jūsu pirmajai izvēlei. Vienīgi Es jums atnesīšu klusumu, mieru un brīvību no trauksmes, jo Es esmu Mīlestība, un, kad jūsu dvēselē dzīvo mīlestība, jūs variet darīt, ko vien vēlaties.

Jūsu Jēzus

post-separator