Svētdiena, 2014.g. 12.janvāris

1021. Ļoti drīz tiks oficiāli paziņots, ka Elle ir vieta, kas neeksistē
Svētdiena, 2014.g. 12.janvāris, pl.20.28

Mana karsti mīļotā meita, ja Es, Jēzus Kristus, šajā laikā neuzrunātu pasauli, daudzas dvēseles nekad neienāktu Paradīzes vārtos.
Tik daudz nepateicīgu dvēseļu vairs nepakļaujas Maniem Likumiem, un līdz ar to tās rada savas interpretācijas, kas Man šķiet atbaidošas. Noteikumus, kas attiecas uz Patiesību, cilvēce saņēma kā dāvanu, kā līdzekli, lai ļautu cilvēkam nopelnīt tiesības uz pestīšanu. Vai jūs zināt, ka jūs nevarat dzīvot pēc Dieva Likumiem jūsu versijā, un gaidīt, ka jūs tiksiet ievesti Paradīzē?
Cilvēka augstprātība ir apsteigusi pazemības garu. Cilvēks vairs nekalpo Dievam tādā veidā, kādā viņam bija pavēlēts. Tā vietā viņš rada no sava paša iztēles vīzijas par to, ko viņš uzskata, kas ir Debesis. Šodien Mani kalpi – tie, kas ir nozīmēti kalpot Man – gandrīz nekad neatsaucas uz Elles eksistenci. Manus iesvētītos kalpus samulsina tikai vienkārši vārda „elle” pieminēšana, jo viņi baidās no izsmiekla, kādu tie saņems sejā no laicīgās sabiedrības, kura ir tikusi apmānīta. Elle ir mājvieta daudzām nabaga dvēselēm, un cik sāpīgi Man ir redzēt dvēseles, kas ienirst šausmu bezdibenī brīdī, kad viņas izdara savu pēdējo elpas vilcienu.
Tagad Dieva bērniem ir jāizstāsta, cik svarīgi ir steidzami lūgties par dvēselēm, kas ir aklas attiecībā uz Patiesību. Ļoti drīz tiks oficiāli paziņots, ka Elle ir vieta, kas neeksistē. Dvēselēm tiks pateikts, ka visiem Dieva bērniem, ja viņi dzīvo saprātīgu un cilvēka cienīgu dzīvi – neatkarīgi no tā, vai viņi tic Dievam, vai nē – tiks dota Mūžīgā Dzīve. Bet tie ir meli. No elles nav atpakaļceļa. Tā ir uz mūžību.
Daudzas dvēseles, kas ārēji noraidīja Mani kā privāti, tā arī publiski, nīkuļo ellē. Viņu rūgto nožēlu padziļina viņu briesmīgi sāpīgās ciešanas un sātana naids. Nonākot ellē, sātans atklājas tiem visās viņa ļaunuma un zemiskuma formās, un viņa naids pret tiem tos piepilda katru sekundi. To pretīgums pret viņu – pret to pašu zvēru, ko viņi godināja savas dzīves laikā uz zemes – jau pats par sevi ir iemesls lielai daļai no viņu sāpēm. Bet vislielākās sāpes rada to atdalīšana no Manis un tumsas sāpes, kuras rada vislielāko nemieru un mokas.
Jebkurš cilvēks, kas jums stāsta Manā Vārdā, ka Elle neeksistē, nav ieinteresēts palīdzēt jums saglabāt jūsu dvēseli. Kad jūs esat pārliecināti, ka Elle nepastāv, jūs kļūdaini pieņemat, ka grēkam nav nozīmes.
Jūs nevarat kalpot Man, ja jūs uzskatāt, ka grēks vairs nepastāv. Jūs nevarat dzīvot mūžību Godības pilnu dzīvi Manā Valstībā, ja jūs Man nelūdzat jums piedot jūsu grēkus. Tāds ir jaunās doktrīnas kodols, kas drīzumā tiks ieviesta, un, ko būsiet spiesti norīt. Tas ir tad, ja jūs būsiet apmuļķoti dēļ jūsu nevērības pret savas dvēseles sagatavošanu Lielajai Kunga dienai, kad Es nākšu pieprasīt jūs kā Manējos.
Es jums to saku, lai jūs brīdinātu, nevis baidītu. Es aicinu jūs akceptēt grēku kā daļu no jūsu dzīves, bet Es tāpat neatlaidīgi aicinu jūs izvairīties no septiņiem nāves grēkiem – kad jūs to darīsiet, jūs atradīsieties Manā labvēlībā. Jums vienmēr ir jāatzīstas savos grēkos. Dariet to ik dienu. Runājiet ar Mani un lūdziet Man jums piedot. Tiem, kuri nevar saņemt Grēksūdzes (Izlīguma) Sakramentu – tiem, kuri seko daudzām ticībām (konfesijām) un reliģijām – jums ir jāpieņem dāvana, ko Es jums devu kā Lūgšanu „Par Pilnīgu grēku Atlaidi.” (*)
Rūpējieties par savu dvēseli, jo tā ir jūsu dvēsele, kas dzīvos mūžīgi. Jūs dzīvosiet tikai vienā no šīm divām vietām – mūžību Ellē vai Manā Valstībā.

Jūsu Jēzus

(*)329. Jēzus paziņo, ka var saņemt Pilnas Atlaides ar grēku piedošanu tiem, kuri to lūdz. Otrdiena, 2012.g. 31.janvāris, pl.21.30

post-separator