Svētdiena, 2011.g. 7.augusts

159. Dievs Tēvs: Ciešanu loma
Svētdiena, 2011.g. 7.augusts, pl.14.45

Es esmu Alfa un Omega. Es esmu Dievs Tēvs, cilvēka un visuma Radītājs.
Mana dārgā meita, tagad Es beidzot pieņemu tavu dāvanu Man, lai palīdzētu glābt dvēseles. Tava dāvana tiks pieņemta ar mīlestību un prieku. Tas nebūs viegls ceļš, bet tu būsi aizsargāta, ja tu katru dienu lūgsi Man palīdzību. Tavas ciešanas būs garīgas un dvēseles tumsa. Kad tā kļūs spēcīgāka, tas nemitīgi atgādinās tev par tām radībām, kuras tiks glābtas caur tavām ciešanām.
Ej uz adorāciju, cik bieži vien iespējams, lai atgūtu spēku, kas nepieciešams šim darbam. Vēstījumi no Mana mīļā Dēla turpināsies. Tiem ir jāinformē tāpat kā iepriekš, jo Viņa vēstījumu skaits visai pasaulei palielināsies, nevis samazināsies.
Tev palīdz daudzi svētie, kuri aizlūgs (aizbildinās) tavā vārdā. Turpini lūgties Svētajai Trīsvienībai par žēlastībām, kas nepieciešamas, lai saglabātu izturību. Nekad nejūties pamesta, jo tev tā šķitīs tāpēc, ka tā ir daļa no tavām ciešanām. Atpūtini savu galvu. Klusē un ārpasaulei parādies dzīvespriecīga. Drīzāk atceries, ka tas ir dēļ Dievišķās Gaismas, kas spīdēs caur Tavu dvēseli, ka tiks izvilkta uz āru tumsa, kas atrodas citos.
Tad un tikai tad tu sapratīsi mokas, kas dedzinoši iet caur Mana Dēla Sirdi, kad Viņš redz grēku pasaulē. Tavas ciešanas būs vienīgi daļa no tā, ko Viņš cieš katru minūti dienā.
Pieņem tagad Dāvanu, arī tu tiki aicināta kļūt par upurdvēseli. Atcerieties, Mana meita, ka tu visu laiku esi Manā Sirdī. Es lūkojos uz tevi un aizsargāju tevi. Tagad pasmaidi. Nebaidies no šī darba, kas nesīs lielu atalgojumu tev un tavai ģimenei, un tuviniekiem Manā Godības pilnajā Valstībā.

Jūsu mīļais Tēvs
Dievs, visu lietu Radītājs

post-separator