Svētdiena, 2011.g. 17. aprīlis

67. Jaunā Pasaules kārtība plāno kontrolēt jūsu naudu un pārtikas produktus
Svētdiena, 2011.g. 17. aprīlis, pl.09.00

Mana mīļā meita, pastāsti pasaulei, ka viņi tagad gatavojas kļūt par lieciniekiem ekoloģisko katastrofu virknei. Tās notiks visneparastākajās un negaidītākajās vietās, un ar milzīgu spēku.To visu ir izsaukusi cilvēku grēcīgā uzvedība. Nožēlojiet grēkus, jūs visi, un atcerieties, ka šīm klimatiskajām stihiskajām nelaimēm jūs ir jāatmodina no aklas snaudas un ticības trūkuma. Tās notiek arī tāpēc, lai vājinātu Globālās alianses neganto cilvēku grupu un viņu neģēlīgās, absurdās darbības ietekmi. Šīs grupas, kuras Es palieku zem termina „Jaunā pasaules valdība”, tagad nogaida, plānojot darbību antikrista vadībā. Šīs pašas grupas noveda pie banku sistēmas sabrukuma un tagad visur mēģina iznīcināt valūtas. Tas ir tāpēc, lai viņi varētu jūs kontrolēt.
Mana meita, kad Es pirms dažiem mēnešiem pirmo reizi ar tevi dalījos šī vēstījuma būtībā, tev tas likās jocīgi, tomēr tu pierakstīja to, ko Es tev teicu. Šo velnišķīgo plānu jau pirms kāda laika bija izstrādājuši šīs čūskas, sātana sekotāji. Daudz kas no viņu viltīgās shēmas jau ir atklājies, taču daudzi cilvēki uzskata, ka pasaule vienkārši iet caur vēl vienu finanšu krīzi. Pamostieties tagad, jūs visi. Palūkojieties sev apkārt un pārliecinieties paši. Pārtrauciet baroties ar paskaidrojumiem un attaisnojumiem, ka pasaule vienkārši mokās depresijā, ko izraisījis kritums ekonomikā, jo tā nav taisnība.
Šie cilvēki tagad kontrolē ikvienu no jums caur pasaules valūtu un jūsu valsts parādsaistībām. Neviena valsts neizbēgs no viņu ķetnām.
Lūdzu, pievērsiet uzmanību Maniem vārdiem. Jūsu nauda būs bezvērtīga.
Jūsu pieejamība pārtikas produktiem un citām pirmās nepieciešamības precēm būs iespējama vienīgi caur „zīmi”, Es šeit runāju par identifikāciju. Lūdzu, nepieņemiet šo zīmi, jo tad jūs būsiet Man zaudēti. Šī zīme jūs nogalinās ne tikai fiziski, bet arī garīgi.
Palieciet ārpus tās ietekmes zonas. Sāciet plānot jūsu pārtikas uzkrājumus, segas, sveces un ūdeni tagad, ja jūs vēlaties izvairītos no zīmes, zvēra zīmes saņemšanas.
Viņš, antikrists, kas būs šīs Jaunās pasaules valdības galva, uzskata, ka viņš varēs zagt cilvēces dvēseles. Bet viņš to nevarēs. Tāpat kā daudzi nokļūs zem viņa ietekmes, tāpat arī Mani sekotāji paliks nelokāmi uzticīgi Man, viņu Dievišķajam Pestītājam.
Attiecībā uz visiem no jums, kuri šos pareģojumus aplies ar nicinājumu un izsmieklu, tagad klausieties. Ja jūs nonāksiet šī globālā spēka ietekmē, jūs būsiet pazuduši. Lai izdzīvotu, jums būs nepieciešama spēcīga ticība. Uz jūsu lūgšanām jūs saņemsiet atbildes. Šajā baisajā periodā uz zemes Es jūs aizsargāšu. Jau tagad sagatavojiet vietas grupu saietiem, kur jums būs iespēja lūgties mierā un slepenībā. Viņi, Jaunā pasaules kārtība arī atradīsies lūgšanā savu pašu pretīgajās (nešķīstajās) baznīcās. Šīs baznīcas pastāv visur, lai gan tās ir izveidotas slepeni. Viņi tur upurē un godina savu elku sātanu. Tagad šiem kultiem ir negants un visiem kopīgs viens absurds mērķis – kontrolēt cilvēci. Viņi to darīs, cenšoties kontrolēt jūsu naudu, apgādi ar pārtiku un enerģiju. Labākais veids, kā jūs varat pret viņiem cīnīties, ir caur lūgšanu un atgriešanos ticībā izplatīšanu. Dedzīgi lūdzieties par šiem maldos nonākušajiem cilvēkiem, kur tos noveda solījumi par lielām bagātībām, modernām tehnoloģijām, ilgdzīvošanu un brīnumiem. Tik aplami ir viņi. Tie patiesi ir piekrāpti.
Kad viņi uzzinās Patiesību, būs jau par vēlu, un viņi iegremdēsies elles dziļumos. Lūdzieties, lūdzieties, jūs visi, lūdzieties katru dienu Manu Dievišķās Žēlsirdības kronīti un Vissvēto Rožukroni, lūdzieties tik bieži, cik iespējams, lai mazinātu šī viltīgā un dēmoniskā plāna ietekmi.
Lūdzieties par tām dvēselēm, kas tiks pazaudētas nenovēršamajās globālajās ekoloģiskajās katastrofās, ko izsauks Dieva Tēva Roka. Viņām ir vajadzīgas jūsu lūgšanas. Lūdzu, pievērsiet uzmanību Manam aicinājumam uz lūgšanām, uz tām tiks atbildēts.

Jūsu mīļais Pestītājs
Jēzus Kristus

post-separator

68. Uz Jauno pasaules kārtību nonāks Dieva Dusmas
Svētdiena, 2011.g. 17.aprīlis, pl.19:00

Mana mīļotā meita, ar dziļām skumjām Man jums jāsaka, ka ekoloģisko katastrofu rezultātā dzīvību zaudējums būs milzīgs Āzijā, Eiropā, Krievijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Dieva, Mana Mūžīgā Tēva dusmas strauji kritīs pār šo Globālo aliansi, kas pagrīdes organizācijās vērpj intrigas, lai sava labuma dēļ uzmāktos ar nāvi pārējai pasaulei. Viņi ir atbildīgi par bagātu fermeru saimniecību izveidošanu un jaunajām tehnoloģijām, kas varētu jūs apžilbināt, ja vien viņu mērķis nebūtu tik draudīgs. Šie cilvēki no katras attīstītās pasaules valsts, ir bagāti, spēcīgi, talantīgi; viņi kontrolē bankas, militārās struktūras, pasaules humānās palīdzības organizācijas, policijas spēkus, valdības, enerģijas piegādātājus un plašsaziņas līdzekļus. Neviens no jums nevar izbēgt no viņu tvēriena, ja Es jums nepateikšu, kā to izdarīt.
Lūgšanas, īpaši Dievišķās Žēlsirdības kronītis, izplatīs atgriešanos ticībā, un Svētais Rožukronis – to lūdzoties tiks vājināta šo ļauno parazītu darbība, kuru elks ir sātans.
Tas ir interesanti, ka daudzi no šiem fanātiķiem, kas iekļuvuši sātana maldu tīklos, uzskata, ka viņi nepiekopj nekādu reliģisku pārliecību, ka tagad viņi vienkārši savā ambiciozitātē ar vērienu nododas dabas bagātību izmantošanai.
Tas, ko viņi nezina, ir, ka viņi ir sātana apmuļķoti, un katru dienu atrodas viņa ietekmē savās domās, vēlmēs, vārdos un darbos. Tik akli viņi ir.
Visur viņi sagrupējas, tāpēc arī Dieva dusmas nonāks ar biedējošu spēku. Tas jau notiek. Viņi tiks apturēti, bet tas prasīs nedaudz laika. Tas neapstādinās tos pilnībā, bet tas vājinās viņu darbu šausminošo ietekmi.
Vissvētā Trīsvienība šobrīd aktīvi sazinās ar izvēlētajām dvēselēm visā pasaulē. Ticīgie jau to būs pamanījuši. Tie, kuri netic Dievam Tēvam, domā, ka šie cilvēki ir tikai Pastardienas dīvaiņi. Kaut arī daudzi cilvēki šodien pasaulē patiešām izsaka nepatiesus apgalvojumus, lūdzu, neignorējiet tos bez pirmās noklausīšanās, kas viņiem ir sakāms. Šajās sarežģītajās un neskaidrajās reizēs vienmēr lūdzieties par vadību. Vienmēr, visos laikos savu uzmanību koncentrējiet uz Mani, jūsu Dievišķo Pestītāju. Es jūs turēšu aiz rokas un jūs atbalstīšu, ejot cauri šiem pārbaudījumiem.
Daudzi cilvēki, kad viņi kļūs par lieciniekiem šiem pareģojumiem, kas nāks gaismā, kritīs panikā, un daudzos gadījumos būs pārbijušies. Bet nevajag baidīties, jo šis laika posms būs īslaicīgs. Un pēc tam nāks Jaunas debesis un zeme, kur jūs visi dzīvosiet mierīgu, ilgi un svētlaimes pilnu dzīvi savienībā ar Mani.
Jo vairāk cilvēku atgriezīsies ticībā un lūgs Dieva Tēva norādījumus, jo mazāka būs Jaunās pasaules kārtības plānotā neģēlīgās valdīšanas ietekme.
Tagad ejiet mierā. Lūdzieties, lai stiprinātu savu ticību Man.

Žēlsirdīgais Pestītājs un Taisnīgais Tiesnesis
Jēzus Kristus

post-separator