Sestdiena, 2014.g. 4.janvāris

1013. Es vienmēr atsaukšos uz tiem no jums, kas lūdzas par citu dvēseļu apžēlošanu
Sestdiena, 2014.g. 4.janvāris, pl.13.40

Mana karsti mīļotā meita, kaut arī no Mana Taisnīguma ir jābaidās, Es vienmēr atsaukšos uz tiem no jums, kas lūdzas par citu dvēseļu apžēlošanu. Es apsolu jums, ka caur Manu Krusta Ceļa lūgšanu un citu lūgšanu deklamēšanu (lasīšanu, lūgšanos), kurās jūs Man lūgsiet, lai Es parādu žēlsirdību un apžēlojos, Es jūs uzklausīšu un attiecīgi rīkošos. Mana Žēlsirdība ir neizmērojama un aptver visus grēciniekus, kad viņi un citi tiecas pēc izpirkšanas. Mana Mīlestība ir bezgalīga. Mana Līdzjūtība ir nemitīga. Lai neviens cilvēks nekad neapšaubītu Manu solījumu un Manu vēlmi glābt visus, ieskaitot Manus ienaidniekus.
Es aicinu jūs visus, Mani mīļotie sekotāji visā pasaulē – tai skaitā tos, kuri nav iepazinušies ar šiem vēstījumiem – lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties par savu pašu dvēseli un citu dvēselēm. Tas sevī ietver ticīgos, neticīgos un tos, kas nezina Patiesību.
Mana mīlestība pret jums ir priekš jums visiem, lai redzētu, sajustu un dzīvotu. Viss, kas jums jādara, ir jāatbild tā, kā Es jums esmu mācījis. Mīliet viens otru, kā Es to daru. Esiet žēlsirdības pilni, kad viņi jums dara ļaunu, lūdzieties par tiem. Pēc darba esiet dāsni ar savu laiku, centīgi lūdzieties, lai glābtu dvēseles, kuras ir tālu no Manis.
Šī ir Mana vislielākā vēlēšanās. Ejiet ar mieru.

Jūsu Jēzus

post-separator

1014. Pestīšanas Māte: Sākumā mēs devāmies uz Jūdeju, un tad Mans Dēls tika nogādāts Indijā, Persijā, Ēģiptē, Grieķijā un Anglijā
Sestdiena, 2014.g. 4.janvāris, pl.13.50

Mans bērns, laikā līdz Mana Dēla piedzimšanai, visā, kas mūs piemeklēja, bija acīmredzamas ciešanas. Es aizbēgu pie Elizabetes, lai saņemtu mierinājumu, zinot, ka viņa bija svētīta ar Svētā Gara dotu izpratnes spēju. Es un Mans mīļotais laulātais meklējām šo patvērumu no pasaules laikā, kad mēs bijām tik satriekti (nomākti) ar zināšanām par to, kas stāv priekšā.
Tuvojoties Manam laikam, pirms katra mūsu soļa, ko mēs pieņēmām, ļaunais gars lika katru iespējamo šķērsli. Mūsu acu priekšā aizcirstās durvis; mūsu paziņas no mums izvairījās, un mēs bijām izmesti tuksnesī. Un tāpēc mēs palikām bez jumta virs galvas un nonācām pajumtē, kas derēja vienīgi kā patvērums dzīvniekiem – laikā, kad Svētais Mesija ienāca pasaulē kā nabags. Nebija nekādu ceremoniju, ne kronēšanas, ne atzinības un pateicības izrādīšanas. Tur bija tikai daži cilvēki, lai Mani mierinātu Manā vientulībā. Bet tad, kad piedzima Mans Dēls, visas trauksmainās jūtas Mani atstāja. Viss, ko Es sajutu, bija Dievišķās Klātbūtnes mīlestība. Beidzot Manā sirdī valdīja miers.
Ar Svētā Gara spēku mums tika nosūtīta palīdzība un mierinājums, kaut arī tas bija neliels. Kaut gan Jēzus Kristus dzimšana bija pazemīgs un pieticīgs notikums – kurā bija iesaistīti vien daži cilvēki – izplatījās valodas. Tas ir veids, kā Svētais Gars darbojas. Daudzi bija gaidījuši dzimšanu. Daudzi bija dzirdējuši par notikumu, un daudzi pēc tam par to runāja. Kad kļuva zināms, ka ir piedzimis Jēzus Kristus, cilvēcei solītais Mesija, sāka celties (slieties) opozīcija. Hēroda un viņa kalpu niknais uzbrukums pierādīja, cik lielas bailes Dieva Klātbūtne izraisa ļaunu cilvēku sirdīs.
No šīs dienas un turpmāk, Es kļuvu par Mana Dēla aizstāvi, un Mans mīļotais laulātais Jāzeps pēc tam daudzos gadījumos organizēja mūsu drošību. Mēs izlietojām daudzus gadus bēgot no vienas vietas uz citu. Tik liela bija opozīcija, ar ko mēs sastapāmies – tik daudz baiļu, tik daudz naida. Tāds bija mūsu liktenis. Brīdī, kad Mans Dēls divpadsmit gadu vecumā tika atrasts templī sprediķojot, mēs ar viņu slēpāmies (atradāmies pagrīdē).
Jāzepa ģimene tika iesaistīta mūsu kontrabandā, un daudzus gadus mēs ceļojām.
Sākumā mēs devāmies uz Jūdeju, un tad Mans Dēls tika nogādāts Indijā, Persijā, Ēģiptē, Grieķijā un Anglijā.
Visur, kur mēs devāmies, Mana Dēla klātbūtne radīja daudzus brīnumus, lai gan Viņš nekad publiski sevi nestādīja priekšā kā Mesiju. Viņš bija labi aizsargāts (aprūpēts), un mēs redzējām lielu daļu no tā, kāds Viņš ir patiesībā. Mēs dzīvojām mierā, mīlestībā un harmonijā, un, ja vien nebūtu Mana dzīvesbiedra Jāzepa, mums nebūtu bijis kurp iet, lai aizsargātu Manu Dēlu līdz Viņa Publiskās Misijas sākšanai.
Un tagad, kad Viņa Otrā Atnākšana tuvojas un ir nenovēršama, pirms Viņa ierašanās tiks izlikti visi iespējamie šķēršļi. Katrs vārds no Viņa pravieša mutes tiks sarauts gabalos un izsmiets. Tikai cilvēku saujiņa būs ieinteresēta (līdzzinoša) Patiesībā ap šo Misiju, un daudzas durvis tiks aizcirstas to acu priekšā, kuri sekos Viņa norādījumiem. Šī Misija jums, Mani bērni, ir vientuļa, un tās norādījumi prasa palikt paklausīgiem visās lietās, ko Dievs jums darījis zināmas.
Palīdzība tiks nosūtīta. Tāpat palīdzība var tikt pārtraukta, ja tāda būs Mana Dēla vēlēšanās. Lai gan šai misijai ir maz redzamo sekotāju, vairāki miljoni tai pilnībā uzticas. Jo Dieva Vārds vienmēr caur Svētā Gara spēku piesaistīs tos, kas ir no Viņa.
Dzemdību sāpes ir jau sākušās un pūlēties nenāksies pārāk ilgi. Drīz būs Jaunā Sākuma dzimšanas rītausma, un tad beidzot atnāks tā Kunga Diena. Bērni, esiet mierā, jo visām šīm lietām ir jānāk un jānotiek pirms zeme attīrīsies no grēka.

Jūsu mīļā Māte
Pestīšanas Māte

post-separator