Sestdiena, 2014.g. 11.janvāris

1020. Cilvēki, kas dzīvo mūsdienu pasaulē, ne ar ko neatšķiras no tiem, kuri dzīvojuši pirms tūkstošiem gadu
Sestdiena, 2014.g. 11.janvāris, pl.10.48

Mana karsti mīļotā meita, Es gribu, lai pasaule zinātu, cik stipri Es mīlu cilvēku, jo Es mīlu pat vispieticīgāko, visnomocītāko un visnecienīgāko. Tas, kurš uzskata, ka Es kādu cilvēku stādu augstāk par citu, nepazīst Mani. Es nevaru neatbalstīt dažas dvēseles, jo īpaši izvēlēto dvēseles, taču Es viņas mīlu ne vairāk un ne mazāk kā nomocītās dvēseles.
Es skatos uz katru dvēseli ar mīlestību Manā Sirdī. Es pieglaužos pie katra no jums, jo jūs esat no Manis – no Mana Tēva. Lai gan Mani var būt aizskāruši (apvainojuši) jūsu trūkumi, un Es varu būt sadusmots uz jūsu ļaunajiem nolūkiem un vēlmēm, tomēr Mana Mīlestība pret jums nekad nenomirst. Dievs mīl visus grēciniekus – neatkarīgi no tā, ko viņi ir darījuši. Dievam ir absolūtā vara pār katras dvēseles likteni, un tas ir Viņa Spēks.
Vienīgi Man ir Tiesneša tiesības. Nevienam cilvēkam starp jums nav dotas šīs tiesības. Kad viņš uzskata, ka cits ir vainīgs grēkā, viņš šo cilvēku var sodīt vienīgi caur grēku nožēlu, nevis caur nāvi. Ne cilvēks, ne tiesnesis, ne politiskais vadītājs vai Manas Baznīcas uz Zemes loceklis nedrīkst jebkad nosodīt cilvēku uz nāvi par viņa grēkiem – neatkarīgi no tā, cik ļauni tie varētu būt. Neviens cilvēks nedrīkst nosodīt citu uz elli, kad viņš deklarē, ka dvēsele ir nolādēta, jo tad tas būs viņš pats – tā vietā, kuru viņš būs nolādējis, neatkarīgi no tā, cik daudz svētu aktu viņš varētu būt veicis Manā Vārdā.
Cik gan daudz laika jūs tērējat cits cita nosodījumam, nevis pieņemat dāvanu, kas jums tika dota – Mīlestības dāvanu vienam pret otru. Mīlestības dāvana jums ir Dieva dota, un tā visa ir jūsu, un jūs to varat atdot jebkādā veidā – kā jūs vēlaties – ja tas ir saskaņā ar Mana Tēva Gribu. Tomēr tik daudzi, kas mīl Mani, Jēzu Kristu, uzskata, ka Es attaisnoju jebkuru darbību, kas uzkurina (baro) naidu vienam pret otru. Tā vietā jums ir jāzina, ka Es vienkārši gribu, lai jūs mīlētu viens otru, un paliktu nelokāmi uzticīgi Dieva Vārdam, kas ir iekļauts gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā.
Vārds ir mūžīgs – Tas nekad nemainās. Cilvēki, kas dzīvo mūsdienu pasaulē, ne ar ko neatšķiras no tiem, kuri dzīvojuši pirms tūkstošiem gadu. Jums varbūt ir vairāk zināšanu un vairāk informācijas, bet jūs neesat lielāki par jebkuru citu paaudzi, kas nāca pirms jums. Cilvēks ir mirstīgs. Šajā sakarā nekas nemainīsies, kamēr Es jums neatnesīšu Mūžīgo Dzīvi.
Apstājieties un padomājiet. Mani norādījumi joprojām ir tādi paši, kā bija doti cilvēcei Manā laikā uz zemes. Vienīgā atšķirība ir tā, ka, sakarā ar zinātnes sasniegumiem, tagad daudzi cilvēki uzskata, ka viņi ir lielāki par Dievu. Daudzi ir tik ļoti pārliecināti par savu nemirstību, ka ir nolēmuši nepieņemt to, ka viņi ir Dieva radīti. Daudzi domā, ka viņiem ir tiesības labot Dieva Likumus.
Daudzi ir nolēmuši uzcelt jaunu Bābeles torni, un kad viņi to izdarīs, tas sabruks tikai ar vienu Mana Tēva Rokas zvēlienu. Tad cilvēks apzināsies, ka dzīve var pastāvēt tikai ar Dievu un Dievam, saskaņā ar Dieva Gribu. Bez Dieva nav dzīves.

Jūsu Jēzus

post-separator