Sestdiena, 2011.g., 3.decembris

272. Krusta Ceļa lūgšanu (12): Lūgšanu, lai izvairītos no lepnības grēka
Sestdiena, 2011.g. 3.decembris, pl.19.40

Ak, Mans Jēzu, palīdzi man izvairīties no lepnības grēka, kad es runāju Tavā Vārdā.
Piedod man, ja es kaut kad esmu kādu pazeminājis Tavā Svētajā Vārdā.
Palīdzi man ieklausīties, Jēzu, kad runā Tava Balss, un piepildi mani ar Savu Svēto Garu tā, lai es varētu atšķirt Tava Vārda Patiesību, kad Tu aicini cilvēci. Amen.

post-separator

273. Šajā laikā pravieši ir nosūtīti, lai jūs sagatavotu Manai Otrajai Atnākšanai
Sestdiena, 2011.g. 3.decembris, pl.20.45

Mana karsti mīļotā meita, Es ar lielu satraukumu skatos uz tiem Maniem sekotājiem, kuri noraida Manu Vissvētāko Vārdu caur šiem vēstījumiem. Kā tas Mani apbēdina.
Es lūdzu, Mani bērni, visā pasaulē lūgties par tiem, kuri savā dzīvē noraida Dievu. Tomēr Es tāpat aicinu lūgties par tiem Maniem sekotājiem, kuri ignorē vai ir aizmirsuši, ka Mana Otrā Atnākšana notiks, un, ka tā nevar tikt novērsta. Tas ir svarīgs notikums, un jums visiem ir jābūt tam gataviem.
Pravieši tika sūtīti pasaulē vēstīt par Manu dzimšanu. Jau no paša sākuma pravieši tika Mana Tēva sūtīti arī, lai sagatavotu dvēseles pestīšanai. Šajā laikā pravieši ir nosūtīti pasaulē, lai sagatavotu cilvēci Manai Otrajai Atnākšanai.
Mosties, jūs visi, kas saka, ka zināt Mani. Ja jūs zināt Mani, tad jums ir jāatpazīst Mana Balss, kad Es jūs aicinu jūsu sirdīs. Tik daudzi ne vien noraida šos vēstījumus, bet atsakās arī no Manis.
Lai tie, kas tik ātri nosoda Mani, noraidot Manus lūgumus, kuri tiek nodoti visai pasaulei caur šiem vēstījumiem, saprot, lūk, ko:.
Spītīgi pagriežot muguru Manam Vārdam, dotam jums tagad, jūs liedzat Man lūgšanas, kas Man no jums ir tik ļoti nepieciešamas šajā laikā. Jūs, visi cilvēki, kuri sludina, ka pazīst Mani, dzirdiet to, kas Man jums ir jāsaka.
Jūsu nežēlība caururbj Manu Sirdi. Jūsu augstsirdības trūkums nozīmē, ka jūsu lūgšanas netiek piedāvātas tā, kā tām jābūt piedāvātām dvēseļu pestīšanai.
Kur ir jūsu pazemība, un kāpēc jūs paslēpjat savu riebumu pret Manu Svēto Vārdu zem viltus pazemības?
Jums ir jāpiesauc Mans Svētais Gars, lai Viņš palīdzētu jūs vadīt pie Manis tā, lai jūs strādātu Man ar mīlestības pilnām sirdīm.
Nekad nelielieties ar savām Rakstu zināšanām. Nekad neizmantojiet savas zināšanas par Manām Mācībām, lai pazemotu otru. Nekad neceliet neslavu, neapvainojiet, neskatieties uz citiem no augšas vai neizsmejiet viņus Manā Vārdā. Jo, kad jūs to darāt, jūs ļoti aizskarat Mani.
Mostieties, bērni. Sagatavojiet savas dvēseles un esiet garā dāsni, jo tagad laiks ir īss.

Jūsu mīļotais Pestītājs
Jēzus Kristus

post-separator