Pirmdiena, 2014.g. 3.marts

1068. Mīlestība var uzvarēt jebkuras sāpes (ciešanas), kas nodarītas cilvēcei
Pirmdiena, 2014.g. 3.marts, pl.23.37

Mana karsti mīļotā meita, domā par Mani ar mīlestību savā sirdī, jo vienīgi dēļ mīlestības Es sazinos ar pasauli caur Patiesības Grāmatu.
Pēc Mana Tēva komandas, Es savākšu visus Viņa dārgos bērnus kā vienu ar Viņu un Viņā. Tā ir Mīlestība, kas pieļauj šo dievišķo iejaukšanos.
Mans Tēvs pacieš sāpes, dusmas, nepacietību un vilšanos dēļ grēka traipiem, kas negatīvi ietekmē katra Viņa bērna dvēseli. Bet tā ir Viņa Mūžīgā Mīlestība pret jums visiem, kas uztur Dieva Gaismu spīdam uz zemes.
Bez šīs Gaismas būtu tikai tumsa, un ne tikai garīga, bet uz pašas Zemes. Dienas gaisma nepastāvētu. Saule nespīdētu, nedz arī mēness atdzīvotos naktī. Zvaigznes pazustu. Un tomēr visas šīs dāvanas paliek uz vietas dēļ mīlestības pret Dievu. Kad šī mīlestība ir savstarpēja, tas Manam Tēvam dod lielu prieku, jo Viņš zina, ka, ja vien dvēselē ir klātesošs mīlestības gars, Viņš var pārvarēt visu dvēseles tumsu.
Mīlestība var uzvarēt jebkuras sāpes (ciešanas), kas nodarītas cilvēcei. Mīlestība vienam pret otru iznīcina ļaunumu. Mīlestība pret Dievu iznīcinās sātana varu pār cilvēku. Uzticība Dieva Baušļiem pilnveidos dvēseles, un tas savukārt izglābs cilvēci no izraidīšanas un atšķiršanas no Dieva.
Kad jūsu sirdīs tiek saglabāta Dieva Gaisma un jūsu dvēselēs ir klātesoša Dieva Mīlestība vienam pret otru, tad jebkāds ļaunums var tikt un būs uzvarēts. Kad jūs mīlat Dievu, jūs sevī sajūtat dziļu mieru, kad jūs parādāt savu mīlestību pret Viņu, Viņš jūs piepilda ar Savām Žēlastībām. Jums vienmēr ir jābūt mierīgiem šajā spēcīgajā Mīlestībā, ko Dievs glabā Savā Sirdī priekš katra no jums.
Lai kas jūs būtu, vienalga kāds varētu būt cēlonis jūsu aizvainojumam (pārestībai), un neatkarīgi no tā, cik ļauni ir jūsu grēki, Viņš piedos jums – vienmēr. Viss, kas jums jādara, ir jāvēršas pie Viņa caur Mani, Viņa mīļoto Dēlu, Jēzu Kristu, lai Es iejauktos jūsu vārdā caur izlīgumu (grēku nožēlu).
Nāciet pie Manis ar lūgšanu un sakiet: “Jēzu, aizved mani Savā Patvērumā pie mana Tēva un atnes man mūžīgo pestīšanu”.

Kad jūs nākat pie Manis ar patiesu grēku nožēlu jūsu dvēselē, Debesu Valstība būs jūsu.

Jūsu Jēzus

post-separator