Pirmdiena, 2014.g. 10.marts

1074. Pieprasīt tiesības kristiešiem būs līdzvērtīgi tam, kā pārkāpt likumu
Pirmdiena, 2014.g. 10.marts, pl.15.30

Mana karsti mīļotā meita, ļoti drīz jūs dzirdēsiet viltvāržu, kas iekļuvuši Manā Namā uz Zemes, virkni paziņojumu. Ķecerība, kas plūdīs no viņu mutēm un viņu darbībām, novedīs pie jauniem likumiem, kas apgānīs Dieva Vārdu, un kurus uztieps visiem tiem, kas ir uzticīgi Vārdam.
Sakramentu kļūs mazāk, un pamazām vien arvien retākas kļūs Svētās Mises – līdz tās svinēs ļoti reti. Tiks sniegti jebkādi attaisnojumi, taču tie visi slēps viņu motīvu patiesos iemeslus. Jūs, Mani mīļotie sekotāji, piedzīvosiet visu, ko Mana mīļotā Māte pareģoja La Salettē un Fatimā. Jums ir jāsaprot, ka pastāv Dieva Baznīcas apgānīšanas plāns pirms antikrists iesēdīsies Mana Tempļa tronī visā savā zemiskajā krāšņumā. Tie, kuri pieprasīs atbildes, tiks ignorēti un vēlāk izsmieti par uzdrīkstēšanos uzdot jautājumus tiem, kas apgalvo, ka vada Manu Baznīcu uz Zemes.
Galu galā būs atļauta katra darbība, kas Dieva Acīs ir grēks. Būs noraidīts ne vien grēka jēdziens, bet tie Mana Altāra priekšā tiks pasniegti katrā zemiskajā veidā. Grēka atcelšana būs ideoloģiski redzama bērnu izglītībā. Ar ķecerību jo īpaši „piebāzīs” bērnus. Viņiem teiks, ka, ja viņi nepiekrīt šīm mācībām, tad viņi ir vainīgi to cietsirdīgā nosodīšanā, kas apgalvo, ka grēks ir laba lieta. Bērniem uzdos nekad, klātesot citiem, atklāti nesludināt Dieva Vārdu, lai netiktu apsūdzēti cīņā pret cilvēktiesībām.
Pret jebkuru mēģinājumu jebkādā veidā veicināt starp jauniešiem morāli, būs spēcīgi iebildumi un to nosodīs. Kristieši, un tie, kuri publiski deklarēs savas tiesības īstenot kristīgās mācības, tiks sakauti un apklusināti. Viņu vārdi kļūs par čukstiem, un cilvēki kaunēsies atzīties, ka viņi ir kristieši. Un kaut arī ne-kristiešu tiesības būs apmierinātas, tie būs ateisti, kuru tiesības pasludinās par sevišķi svarīgām. Kā jau Es jums teicu, naids pret kristiešiem celsies ārpus Manas Baznīcas. Tai pašā laikā iekšpusē tā tiks izjaukta pa daļiņām, līdz pāri paliks vienīgi tās čaula. Ķieģeļi un java joprojām būs savās vietās, bet Mana Baznīca uz Zemes, kā jūs to jau zināt, būs mainījusies ārpus jūsu sapratnes robežām.
Mana tauta – Mani ļaudis ir tie, kuri uzturēs Dieva Svēto Vārdu un kuri turpinās izmantot Svētos Sakramentus, kas jums būs pieejami caur Maniem drosmīgajiem un drošsirdīgajiem iesvētītajiem kalpiem, kas nekad Mani nepametīs.
Kad jūs dzirdēsiet, ka Mans Vārds – ietverts Rakstos un gadsimtu garumā saglabāts Mana Tēvs Grāmatā – tiek apšaubīts un analizēts, ar vēlmi to pārrakstīt, tad jums ir jāzina, lūk, kas: Es neatļauju šādu ķecerību. Es nosodu šādus nodevējus tāpēc, ka tie ievedīs dvēseles maldos. Turklāt, jums nekad nav jāklausās tajos, kas jums saka, lai jūs noliedzat Manu Vārdu.
Drīz jūs redzēsiet jūsu valstīs un Baznīcās izmainām katru likumu, lai sveiktu visa veida grēku un to legalizētu – padarītu par likumīgu. Valsts likumi saplūdīs ar Baznīcas likumiem un kļūs vienoti, līdz beidzot vairs netiks apspriests Dieva Vārds, un pie Tā vairs neviens nepieturēsies. Pieprasīt kristiešu tiesības – tas nozīmēs – pārkāpt likumu, un tas būs dažādi sodāms. Tiem no jums, kas nav pārliecināti, ka šādas lietas ir iespējamas, diemžēl nāksies savas dzīves laikā kļūt par lieciniekiem visam tam, kas un kā ir pareģots.
Cik daudzi no jums paliks uzticīgi Manam Vārdam? Manai Mācībai? Nemaz tik daudzi. Tomēr tie būs viņi – kas tagad saka, ka godina Mani un, kas ir uzticīgi, aizrautīgi (pārliecināti) Manā Baznīcā – kuri būs pirmie, kas novērsīsies no Patiesības.

Jūsu Jēzus

post-separator