Pirmdiena, 2011.g., 5.septembris

185. Tagad turiet nomodā Dievišķo Žēlsirdību – “Brīdinājums” nav tālu
Pirmdiena, 2011.g. 5.septembris, pl.21.00

(Piezīme:.. Šajā vakarā no Jēzus Kristus tika saņemti divi vēstījumi. Pirmajā vēstījumā – privātā atklāsmē – informācija par laika posmu, kad notiks „Brīdinājums”, tika dots vizionārei publicēšanai pēc viņas ieskatiem. Viņa nolēma to šajā brīdī nepublicēt, un tā vietā to atdeva drošības nolūkos priesterim. Šis vēstījums tiks publicēts pēc tam, kad notiks „Brīdinājums”. Otrs vēstījums pasaulei tiek publicēts tieši tagad.)
Mana mīļā meita, laiks ir tuvu. Lūgšana ir palīdzējusi Manam mīļajam Vikāram, Pāvestam Benediktam, izturēt iekšējo cīņu, saskaroties ar ļaunā spēkiem. Viņa laiks Vatikānā ir pagarināts.
Es aicinu visus Manus sekotājus rīkot lūgšanas un Dievišķās Žēlsirdības nomodas (svētku priekšvakarus, svētku priekšvakaru gavēņus) par visiem Maniem nabaga bērniem, kuri ir aizklīduši prom no Manis un Mana Mūžīgā Tēva. Viņiem steidzami vajadzīgas jūsu lūgšanas. Lai viņus glābtu, lūgšana un daudz lūgšanu ir nepieciešams jau tagad. Ir vajadzīgas lūdzēju masas, kas piedāvā lūgšanas par tiem, kuri viņu dvēseļu stāvokļa dēļ „Brīdinājuma” laikā nevar fiziski izdzīvot. Viņiem vajadzīgas jūsu lūgšanas. Apvienojieties. Turiet rokas unisonā (saskaņā) ar Mani.

Jūsu mīļotais Jēzus Kristus

post-separator