Pirmdiena, 2011.g., 5.decembris

274. Manas Otrās Atnākšanas laiks ir gandrīz pār pasauli
Pirmdiena, 2011.g. 5.decembris, pl.15.15

Mana mīļotā meita, priekšdarbi cilvēces sagatavošanai Manam „Brīdinājumam” ir pabeigti.
Es vēlos pateikties Maniem dārgajiem sekotājiem, kuri caur savu mīlestību pret Mani, palīdzēja glābt tik daudzus miljonus dvēseļu.
Manas Otrās Atnākšanas laiks ir gandrīz pār pasauli. Tomēr tik daudzi vēl joprojām nav gatavi, bet Mana Žēlsirdība aizsargās viņus.
Mana ierašanās būs brīnišķīgs notikums, un vīrieši, sievietes un bērni, kritīs uz ceļiem priekā, izbrīnā un ar mīlestību savās sirdīs pret Mani, viņu Dievišķo Pestītāju.
Daudzi piedzīvos patiesu atvieglojumu, jo cilvēks nespēj izdzīvot mokās, ko tam nodara sātans un viņa tumšo eņģeļu miljoni, kas ir paslēpti katrā pasaules daļā, un kuri rada briesmīgas sāpes.
Daudzi no Maniem bērniem ignorē tos – sātana dēmonus, jo viņi vienkārši netic, ka tie pastāv, kā rezultātā rada pasaulē izmisuma pilnas nelaimes.
Tie starp cilvēkiem rada naidu, skaudību, greizsirdību un vēlmi nogalināt. Viņiem nav palicis daudz laika, bērni, jo Es, jūsu Pestītājs, drīz atgriezīšos, kā solīts.
Lūdzieties, jūs visi, lai glābtu visas dvēseles pasaulē, tā, lai arī viņas ir gatavas Jaunajai Paradīzei uz Zemes.

Jūsu Pestītājs
Jēzus Kristus

post-separator