Pirmdiena, 2011.g. 4. aprīlis

57. Tagad Mana Mūžīgā Tēva Roka gulsies uz šo nepateicīgo, aklo pasauli
Pirmdiena, 2011.g. 4. aprīlis, pl.19.00

Mana mīļotā meita, tagad laiks nav mūsu pusē. Dodies uz priekšu. Virzi šos vēstījumus tik spēcīgi un tālu, cik vien iespējams. „Brīdinājuma” laiks ir ļoti tuvu. Pasaki Maniem sekotājiem, lai viņi – savā ticībā Man – palīdz atgriezt neticīgos un sagatavot tos „Brīdinājumam”.
Mana meita, kamēr jūs visi vēl joprojām, iespējams, apšaubāt šos vēstījumus, jūs zaudējat savu dārgo laiku. Laika trūkuma dēļ var tikt zaudētas Manas mīļās dvēseles, kas raud pēc izpirkšanas. Grēks, Mana meita, neapturami izplatās kā vīruss katrā pasaules stūrī. Sātans haosā rotaļājas ar cilvēci. Viņš ir visur. Viņš spīdzina labas dvēseles, kā arī tās, kas Man ir zaudētas. Viņš ir jāaptur
Palīdzēs lūgšana un Mana Vārda izplatīšana. Pasaki Maniem sekotājiem, kā sātans ir inficējis cilvēci. Viņš sevi parāda ne tikai caur globālajiem nemieriem, viņš ir piesārņojis tos, kuri uzskata, ka viņi rīkojas atbilstoši taisnības izjūtai. Viņš ir klātesošs pat jauniešu bezrūpīgajā sabiedrībā, viņu mūzikas un slavenību kultūrā.
Tagad glābiet dvēseles, lūdzoties Manu Dievišķās Žēlsirdības kronīti. Panikas, šausmu, nemiera un neganta naida sajūtas, ar ko tagad nākas saskarties visā pasaulē, dziļi atsaucas Manī, cilvēka Dievišķajā Pestītājā, kurš raud bezgalīgas asaras par šīm zaudētajām dvēselēm.
Vai patiesi cilvēcei neizdodas ieraudzīt uz katra stūra šo naidu pret sevi? Vai viņi nezina, ka tas ir sātans, blēdis darbībā? Kā ļaunā naids un šķebinošās zvērības izplatās, kā mežu ugunsgrēki, tā arī Mana Mūžīgā Tēva Roka tagad gulsies uz šo nepateicīgo, aklo pasauli. Kā cilvēka nežēlība turpinās augt, kur cilvēks nodara ciešanas un slepkavības viens pret otru, tā arī pieaugs ekoloģiskās katastrofas, kā sods par cilvēka grēku pret citu cilvēku. Šīs pārmācības tagad piemeklēs pasauli.
Cīņa par dvēseļu glābšanu ir sākusies
Cīņa par dvēseļu glābšanu ir sākusies. Neatlaidīgi lūdzieties par sevi un jūsu ģimenēm. Šajā postā tiks noķertas daudzas nevainīgas dvēseles. Nebaidieties, tie, kuri saglabās uzticību Man un Manam Mūžīgajam Tēvam, tiks glābti. Ja tagad Mans Mūžīgais Tēvs neiejauktos, tad cilvēks kļūtu par iemeslu tāda mēroga genocīdam, kas pasaulē iznīcinātu milzīgu daudzumu iedzīvotāju.
Dievišķā Žēlsirdība
Turieties, jūs visi, pie savas ticības, jo bez jūsu ticības būs grūti izturēt jūsu ciešanas. Slavējiet Manu Tēvu, ka viņš Man ir piešķīris Dievišķās Žēlsirdības dāvanu. Manai Žēlastībai nav robežu, un tas jums tagad visiem tiks pierādīts. Šīs tīrās, neatšķaidītās mīlestības okeāns tiks izliets pār visiem Maniem bērniem, lai palīdzētu glābt jūs no naida un ļaunuma, kas izplatās no krāpnieka. Tagad mazgājiet savas dvēseles Manā mīlestībā caur lūgšanu, jo laiks ir tuvu.
Atcerieties, ka Es mīlu jūs visus. Mana Žēlsirdības dāvana ir domāta visiem, pat tiem grēciniekiem, kas atrodas nāvīgā grēkā. Jums dod iespēju nožēlot grēkus, lai uzvarētu sātanu un pievienotos Man Mūžīgi Žēlsirdīgajā Valstībā, kas nāk.
Skatieties uz debesīm. Ļaujiet Man turēt jūs visus un apskaut jūs.

Jūsu mīlošais Pestītājs
Vienmēr Žēlsirdīgais Tiesnesis
Jēzus Kristus

post-separator