Pirmdiena, 2011.g. 1.augusts

153. Esiet gatavi visos laikos
Pirmdiena, 2011.g. 1.augusts, pl.23.00

Mana karsti mīļotā meita, tagad beidzot tu patiešām esi vienota ar Mani. Tagad tu sapratīsi, kāpēc ir tik aktuāli palīdzēt cilvēkiem atvērt viņu acis, lai tie varētu atgriezties ticībā, lai ieietu Mana Tēva Valstībā.
Tik daudz cilvēku šodien ņirgājas par Mani. Kad ticīgie Manu vārdu piemin, to pagodinot, arī tad viņi ņirgājas, izsmej un smejas. Tad vēl ir citi, kas kļūst dusmīgi, ja tiek apstrīdēti Manā Vārdā. Ir arī citi, kas ne vien noliedz Mani, bet, kas arī ienīst Mani. Nekad iepriekš pasaulē nav bijis tik daudz cilvēku, kuri ir pagriezuši muguru ticībai.
Tik daudzas dvēseles izvēlas atmest jebkuru domu, ka eksistēju Es vai Mans Mūžīgais Tēvs. Viņi domā, ka tam nav nozīmes, vai viņi tic, un, ka tam nav nekādas saistības ar viņu dzīvi. Daudzi no tiem, kas ir remdeni savā ticībā, neapzināti noraidīs Manas Mācības, kuras tie apliecina vienīgi vārdos. Viņi uzskata, ka tiem būs daudz laika, lai kaut kad vēlāk dzīvē veltītu nepieciešamo laiku viņu ticībai. Tas jo īpaši attiecas uz jauno paaudzi, kuri domā, ka viņu ticība nav kaut kas tāds, par ko viņiem pagaidām būtu nepieciešams uztraukties. Viņi uzskata, ka viņiem ir vēl tik daudz gadu priekšā, lai godinātu viņu mīļo Pestītāju un Manu Mūžīgo Tēvu. Tas ir iemesls tam, kāpēc gados vecāki cilvēki mēdz atkārtoti aizdedzināt savu ticību vēlākā dzīves posmā, kad viņi sāk domāt par savu nākamo dzīvi.
Tas, ko cilvēks nespēj saprast, ir tas, ka viņš var nomirt jebkurā brīdī, jebkurā laikā, jebkurā vecumā no dzimšanas līdz vecumdienām. Tas nav svarīgi. Viņam ir jābūt gatavam jebkurā laikā.
Es ļoti lūdzu visus ticīgos lūgties par izpratni, lai visā pasaulē mācītu jauniešus par steidzamo nepieciešamību atvērt viņu acis uz to mīlestību, kura ir Man un Manam Mūžīgajam Tēvam pret katru no tiem. Palīdziet viņiem atvērt acis uz Paradīzes solījumu. Tagad tas ir jūsu pienākums pret Mani, lai Man nav jāzaudē Mani jaunākie bērni dēļ meliem, ko sātans izplata mūsdienu pasaulē.
Palīdziet Man glābt visus tos, kuri tic, ka viņiem vēl ir pārpārēm laika, lai pievērstu uzmanību savai dvēselei, gatavojoties Jaunajai Paradīzei uz zemes, kas tuvojas, un, kas kļūs par realitāti vienā acumirklī, kad lielākā daļa no jums vismazāk to gaidīs.

Jūsu mīļotais Skolotājs un Glābējs
Jēzus Kristus

post-separator

154. Jautājumi Jēzum
Pirmdiena, 2011.g. 1.augusts, pl.23.30

Pēc vēstījuma „Esiet gatavi visos laikos” saņemšanas, vizionāre redzēja parādamies Jēzus Tēlu, kurā Viņš ir skumjš. Tad viņa uzdeva Viņam virkni jautājumu, uz kuriem Viņš atbildēja.
Jautājums Jēzum: „Tu skumsti?”
Atbilde: “Jā, un esmu noguris. Cilvēka grēki Manu Sirdi pārplēš uz pusēm.”
Jautājums Jēzum: „Kas var palīdzēt?”
Atbilde: „Lūgšana un daudz lūgšanu. Manu sekotāju uzticība caur ikdienas Dieva Žēlsirdības kronīša un Svētā Rožukroņa skaitīšanu (lūgšanu), glābs Manus bērnus. Viņiem, Maniem sekotājiem, tas ir jāturpina pat tad, ja tas ir grūti.”
Jautājums Jēzum: „Kas Tevi visvairāk apbēdina?”
Atbilde: „Tie, kuri Mani ne vien ienīst, bet, kuri izvēlas pielūgt sātanu neķītros rituālos, kur viņi nespēj saredzēt, kā tiem tiek melots.”
“Mani iesvētītie kalpi, kuri ir zaudējuši savu mīlestību pret Mani.”
“Tie, kas vajā citus.”
„Tie slepkavas, kas neciena (nerespektē) Manu bērnu dzīvi.”
“Aborts, briesmīgākā genocīda forma. Katru mirkli Es izleju asaras par Manu mazo dvēselēm, kuri nekad neizdarīs savu pirmo elpas vilcienu.”
“Karš un tas, ar kādu vieglumu to parasti izraisa tie, kuri, ja viņus noliktu kaujas vidū, visticamāk, savā gļēvulībā aizbēgtu prom. Daudzi no tiem cilvēkiem, kuri pasludina karu, dara to vienīgi tādēļ, lai iegūtu varu. Viņi ļoti Mani apvaino (aizskar).”
Jautājums Jēzum: “Kas dara Tevi laimīgu?”
Atbilde:
“Manu sekotāju un to ticība, kas ir apņēmušies palīdzēt Man glābt dvēseles. Es mīlu viņus ar tādu maigumu un līdzjūtību. Viņi tiks ievērojami atalgoti Mana Tēva Valstībā.”
Beigas

post-separator