Piektdiena, 2015.g. 13.februāris

1332. Mana cilvēces glābšanas Misija ir gandrīz pabeigta
Piektdiena, 2015.g. 13.februāris, pl.18.00

Mana karsti mīļotā meita, ar Vissvētākās Trīsvienības Spēku Es paziņoju, ka Es esmu devis jums Patiesību. Es piepildīju jūsu sirdis un dvēseles ar Dāvanām, apsolītām cilvēcei caur Patiesības Grāmatu.
Tagad ņemiet Manu Patiesības Dāvanu, kā arī visas citas Dāvanas, dotas jums caur šo Misiju, un pieņemiet tās ar pateicību. Dzīvojiet ar Dieva Vārdu. Pieņemiet šos vēstījumus un attiecīgi dzīvojiet savu dzīvi.
Mana cilvēces glābšanas Misija ir gandrīz pabeigta. Mans Atlikums ir izveidots. Jums ir dotas Dzīvā Dieva Zīmoga, Pestīšanas Medaljona un Krusta Ceļa lūgšanu Dāvanas. Tās būs jūsu aizsargbruņas pret Manu pretinieku. No šī brīža Es runāšu ar jums tikai periodiski un caur Atlikumu. Jūs esat gatavi pieņemt jūsu aizsargbruņas cīņai, lai saglabātu Manu Vārdu dzīvu pamestības (bēdu) vietā.
Mans plāns ir nodrošināt, lai jūs visi izplatītu Manu Vārdu un pārdomātu to, ko Es esmu jums devis. Es nekad nepametīšu Manu noslēguma Misiju, jo tas ir neiespējami. Esiet pacietīgi un pilnīgi paļaujieties uz Mani. Šie vēstījumi jums sniegs lielu komfortu un mierinājumu lielo garīgo pārbaudījumu dienās. Esiet pateicīgi par Manu Žēlsirdību.
Svētais Gars vadīs un aizsargās jūs, un Es sniegšu jums mierinājumu (komfortu), kas jums būs nepieciešams, lai izturētu grūtības, ar kurām jums nāksies saskarties laikos, kas stāv priekšā.
Paldies jums, Mani mazie, par Manas Iejaukšanās pieņemšanu. Tagad Patiesības izplatīšana ir atkarīga no jums. Es jūs mīlu, Es jūs loloju, un Es ilgojos pēc Kunga Lielās Dienas, kad Es apvienošu pasauli, un vadīšu jūs uz Manu Jauno Valstību uz zemes.
Es svētīju jūs un dodu jums drosmi, gudrību, zināšanas un žēlastības turpināt Manu darbu uz zemes.

Jūsu mīļotais Jēzus
Visas cilvēces Glābējs un Pestītājs.

post-separator