Piektdiena, 2014.g. 3.janvāris

1012. Līdz Lielajai Kunga Dienai Dieva bērniem tiks daudz kas atklāts
Piektdiena, 2014.g. 3.janvāris, pl.21.45

Mana karsti mīļotā meita, kad senatnes pravieši bija Dieva aicināti sludināt Patiesību, viņi nebija – neviens no viņiem – īpaši pārpilni entuziasma par Patiesā Dieva Vārda Biķeri, kas viņiem tika dots. Tas bija tik nospiedošs katram no tiem – lielākā daļa no kuriem nebija pazīstami ar Svēto Rakstu Vārdu – ka daudz kam no tā, kas viņiem tika dots, priekš viņiem nebija jēgas. Tomēr Svētā Gara spēkā tie tika atgriezti, un tas ļāva viņiem runāt Dieva Vārdu tieši tā, kā tas tiem tika dots. Daudzi bailēs sarāvās. Daži devās prom. Tie, kas aizgāja, atnāca atpakaļ. Kad Dievs sūta pareģi (pravieti), tas nozīmē, ka kaut kam, ko Viņš ir ieplānojis, ir ļoti liela nozīme. Pravieši, vēstneši no Dieva, pasaulei atklāj vienīgi to, kas ir vajadzīgs dvēseļu pestīšanai.
Mana meita, lai tas būtu zināms, ka šī Misija ir tāda, ka Dieva Balss būs jūtama kā pērkons, kas tiks sajusts jebkurā zemes daļā. Tik daudz kas būs atklāts Dieva bērniem pirms uzausīs Lielā Kunga Diena. Ir vajadzīgs, lai tas notiktu, un, ja Viņš nebrīdinātu cilvēci, tad Viņš negrasītos piepildīt Viņa Solījumu, dotu caur praviešiem – Mozu, Daniēlu un Jāni. Kad Dievs dod Solījumu, tas vienmēr tiek izpildīts. Nekad nebaidieties no patiesiem praviešiem, jo viņi runā vārdus, izlaistus no Dieva mutes, jūsu dēļ.
Kad jūs šodien dzirdat runājam Dieva Vārdu, tas var izraisīt bailes. Tas var būt apgrūtinošs un izraisīt zināmu satraukumu.
Tomēr bez Vārda atdzīvināšanas, lai tas atkal elpotu un dzīvotu starp jums, jūs atklāsiet plaisu – attālumu starp jums un Dievu – kas ir pārāk plata. Plaisa aizveras tagad, kad Mani Vārdi, kas nonāk pie jums no Mana Tēva, nesīs jums mierinājumu – vairāk prieka nekā bēdu, vairāk drosmes nekā baiļu un vairāk mierinājuma nekā raudu.
Klausies šo uzmanīgi, Mana meita. Jums nekad nav jāmēģina Mani atgrūst, kad viss, ko Es gribu izdarīt, ir ieskaut jūs visus Manās Svētajās Rokās un pievilkt jūs Manā Sirdī. Mans Vārds var būt nomācošs, Manos pareģojumos grūti klausīties, jo tie liecina par cilvēka ļaunajiem darbiem, taču neaizmirstiet, ka visas šīs lietas notiks. Tās tiks aizmirstas. Tām nebūs lielas nozīmes. Dzīve, kas pasaulei stāv priekšā, jums nāks ar lielu prieku un smiekliem, jo Dieva Mīlestība būs jūtama katrā vietā, katrā mājā, katrā dvēselē un ikviena sirdī.
Šī ir pēdējā daļa no Mana Zemes un katras dzīvās radības glābšanas plāna. Tajā ietvertas daudzas grūtības un pārbaudījumi. Visgrūtāk būs izturēt cilvēku cietsirdību, un atteikšanās no Manis, Jēzus Kristus, būs pēdējais piliens Mana Tēva Acīs. Tomēr šī galīgā konfrontācija nevilksies ilgi, pirms cilvēks būs atbrīvots no drausmīgā naida, kas pastāv visā pasaulē.
Debesu Spēku (Varu) nedrīkst novērtēt par zemu, jo Mana Tēva Iejaukšanās būs pārāk spēcīga Viņa ienaidniekiem, lai izturētu. Tāpēc esiet mierā. Pieņemiet Dieva Iejaukšanos – Viņa Lielās Mīlestības Aktu – dotu pēc Vārda, kas nāk no Viņa praviešu mutes. Visas šīs lietas ir, lai aizsargātu jūs, pietuvinātu jūs pie Manis un radītu Jaunu Sākumu, kas ir bezgalīgs.

Jūsu Jēzus

post-separator