Piektdiena, 2011.g., 9.decembris

277. Mēģinājumi ieviest Pasaules valūtu Eiropā
Piektdiena, 2011.g. 9.decembris, pl.22.00

Mana karsti mīļotā meita, kā Es gribētu, lai Mani bērni, jo īpaši tie, kuri cieš Eiropā no apspiešanas, vienkārši vērstos pie Mana Tēva pēc palīdzības.
Es esmu teicis atkal un atkal, ka ļaunā grupa tagad virzās tuvāk viņu mēģinājumiem kontrolēt visus Manus nabaga bērnus šajā pasaules daļā.
Viņiem – nevainīgajiem bandiniekiem nežēlīgā plānā ieviest Pasaules valūtu, lai kontrolētu visu Eiropu, ir smagi jālūdzas, lai saņemtu palīdzību no Dieva Visvarenā Tēva.
Nekad nepadodieties, bērni, vajāšanām, kas tiek izdarītas aiz slēgtām durvīm. Lūdzieties, lai mīkstinātu šos apstākļus. Sauciet uz Dievu Tēvu Manā – Viņa mīļā Dēla, Jēzus Kristus Vārdā, lai novērstu šo krīzi un sakiet:
“Dievs Tēvs, Tava mīļotā Dēla, Jēzus Kristus Vārdā, es lūdzu Tevi, apturēt šo negantību – Manu bērnu kontroli. Lūdzu, aizsargā visus Savus bērnus šajos briesmīgajos laikos, lai mēs varētu atrast mieru un cieņu, lai dzīvotu savu dzīvi, kas ir brīva no ļaunā. “
Mana meita, lūgšana spēj šos draudīgos plānus izbeigt.
Mūžīgais Tēvs, kā jau teicu, sodīs tos, kuri ir atbildīgi par šo ļauno sazvērestību, ja viņi neatgriezīsies atpakaļ – ticībā savam Visvarenajam Radītājam.
Ticiet Man. Paļaujieties uz Manu Mūžīgo Tēvu un lūdzieties, lai šī vajāšana būtu pārtraukta pirms beidzot tiks reāli atklāts šis iznīcināšanas, kontroles un dvēseļu pazudināšanas plāns.

Jūsu mīļotais Pestītājs
Jēzus Kristus

post-separator