Piektdiena, 2011.g., 2.decembris

271. Mana Žēlsirdība aptver visas rases, krāsas, reliģijas
Piektdiena, 2011.g. 2.decembris, pl.23.35

Mana dārgā meita, esi stipra un domā par labām ziņām, jo Mana Žēlsirdība atvedīs atpakaļ Manas Vissvētākās Sirds Patvērumā lielāko daļu no Maniem lolotākajiem bērniem.
Šīm nabaga nelaimīgajām dvēselēm, kuras ir ieķīlājušas savu dzīvi nelabajam, ir nepieciešamas tavas ciešanas, lai viņas var tikt glābtas. Lai gan to ir ļoti grūti saprast, un no cilvēka viedokļa ir ļoti grūti to pieņemt, tev ir jāuzticas Man. Tavas personīgās ciešanas un Man uzticīgo sekotāju ciešanas tiek veltītas dvēseļu pestīšanai. Nekas no tām netiek izšķiests velti. Šis upuris ir dāvana Man. Atceries, ciešanas atvieglo arī Manu slogu.
Noguris no Mana paša ciešanām, Es, Mana meita, ar nepacietību gaidu, kad beidzot ieskaušu (aptveršu) Manus bērnus kā viens ar Manu Mūžīgo Tēvu.
Domājiet par to šādi. Ja kāds no mīļajiem ģimenes locekļiem emigrē un pēc daudziem gadiem atgriežas mājās, cik daudz uztraukumu un cik daudz prieka tur ir. Padomājiet par tām ilgām, kas vecākiem ir pēc sava dēla vai meitas, kuru viņi nav redzējuši daudzus gadus, un, cik daudz viņiem nozīmē šīs atkalapvienošanās.
Es mīlu jūs visus, bērni, ar nemainīgu kvēli. Es gaidu ar nepacietību mūsu atkalapvienošanos, kad Es varēšu ikvienu no jums cieši ieskaut Manās Rokās un turēt jūs tuvu Manai Sirdij. Mana ģimene beidzot ir gatava apvienoties, pirmo reizi kopš tika izveidota Paradīze Ādamam un Ievai.
Es izliešu Manu Mīlestību un Žēlsirdību tā, lai tās aptvertu visus Manus bērnus katrā pasaules stūrī, apņemot visas rases, visas krāsas, visas reliģijas un visus grēciniekus.
Gaidiet šo brīnišķīgo brīdi. Visbeidzot nožēlojamais naids, ciešanas, nemiers, neuzticība, alkatība, vardarbība un viss cits ļaunums izzudīs uz visiem laikiem. Iedomājieties, kā tas būs, bērni, jaunajā, brīnišķīgajā Mīlestības un Miera Laikmetā pasaulē.
Lai neviens nepalaiž garām šo dzīvi mūžīgā laimē. Vai jūs vēlētos, ka kāds no jūsu brāļiem vai māsām netiktu iekļauts? Jo, ja tie netiks iekļauti, tie mūžīgi cietīs mūžīgo tumsu elles ugunīs. Atcerieties to, bērni. Pēc tam tur nav nekādas iespējas uz atpakaļceļu.
Lūdzieties, lai visas dvēseles var mantot šo Paradīze. Lūdzieties par tām dvēselēm, kurās jūs esat personīgi ieinteresēti. Lūdzieties par visām dvēselēm.

Jūsu Jēzus
Visas cilvēces Glābējs un Atpircējs

post-separator