Piektdiena, 2011.g. 15.aprīlis

63. Kā nodrošināt, ka jūsu ģimene un draugi nokļūtu Paradīzē
Piektdiena, 2011.g. 15.aprīlis, pl.15.30

Mana mīļotā meita, Es priecājos, jo Lielo Ciešanu nedēļas laikā apvienosies tik daudzi Mani labie un dievbijīgie sekotāji kā viens, godinot Upuri, ko Es devu par visiem. Šo Upuri Es labprāt dotu atkal un atkal, lai glābtu katru vienu no jums. Mana mīlestība ir dziļa pret katru cilvēku visā pasaulē, kur katrs no viņiem bija Dieva, Mūžīgā Tēva, cilvēces Radītāja, radīts. Visiem no jums Manā Sirdī ir īpaša vieta, pat tiem, kuri Mani nezina.
Ja jums apsolītu dzīvi uz šīs zemes, piedāvājot jums bagātību un laimi, daudzi no jums to gribētu un lēkātu aiz prieka. Tik bezcerīgi atkarīgi jūs esat no miesas vēlmju apmierināšanas. Ja cilvēkiem tiktu piedāvāta Paradīze debesīs, viņiem būtu grūti pat iedomāties, kas tas ir. Es to saprotu. Remdenai dvēselei būtu nepieciešama ārkārtīgi spilgta iztēle, lai viņa apjaustu šo brīnišķīgo vietu. Viņa vienmēr cīnīsies, lai paredzētu šīs krāšņās entītijas (*). To spēj vienīgi dvēseles ar stipru ticību Dieva eksistencei.
Vienīgais veids, lai patiesi izprastu šo dārgakmeni, kas sagaida katru vienu no jums, ir stiprināt savu ticību. Nenogurstoši lūdzieties, kas ir vienīgais veids, lai spētu ieraudzīt spožo nākotni Patiesības gaismā – nākotni, kas sagaida visus tos, kuri pagodinās Dievu, Visvareno Tēvu.
Ticīgie, jums ir jālūdzas par jūsu draugiem, laulātajiem, radiniekiem, vecākiem, brāļiem, māsām un bērniem, kuriem ir maz ticības. Ja jūs lūgsieties Manu Dievišķās Žēlsirdības kronīti viņu vārdā, jūs glābsiet viņu dvēseles. Tagad tas ir Mans solījums jums.

Jūsu mīlošais Pestītājs
Jēzus Kristus

post-separator

64. Apzinieties Patiesību, pirms tas jau būs par vēlu
Piektdiena, 2011.g. 15.aprīlis, pl.23.00

Mana mīļotā meita, tev ir jāpasaka pasaulei, ka, ja cilvēce vēlas mūžīgo dzīvi, tagad tai būs jāievēro Mana Vissvētā Griba. Šī pasaule, lai gan tai ir daudz ko piedāvāt, nevar apmierināt jūsu alkas. Ja nebūtu jūsu pirmvecāku Ādama un Ievas grēks, tad jā, jums būtu bijis iespējams dzīvot mūžīgā laimē bez jebkādiem šķēršļiem jūsu ceļā. Tā kā blēdis ir visur, viņš neļaus nevienam no jums plānot savu dzīvi kopā ar Mani. Viņš, viltīgais melis, nepārtraukti centīsies nodrošināt to, ka jūs krītat grēkā, izmantojot dažādus pavedināšanas līdzekļus. Tomēr viņam būs ļoti grūti tuvoties jums, ja jūs esat žēlastības stāvoklī, ko var panākt ar grēksūdzi un Vissvētākā Sakramenta pieņemšanu (Svētās Euharistijas).
Pret sātanu īpaši efektīvs ir Svētais Rožukronis to pilnvaru dēļ, kuras Vissvētākajai Jaunavai, Manai Mātei ir devis Dievs, Mūžīgais Tēvs. Viņai ir milzīga vara pār blēdi. Viņš ir bezspēcīgs pret Viņu, un viņš to zina. Ja jūs ļausiet Manai Svētajai Mātei jūs vadīt uz žēlastību, Viņa varēs par jums aizbildināt jūsu vārdā, un tad jūs būsiet pasargāti no viņa ietekmes.
Kamēr cilvēki šodien tiecas uz laimi un mieru uz šīs zemes, viņi meklē slepenu formulu. Tas ir, tur viņi tērē laiku, mēģinot atklāt laimes, materiālo labumu un miera savā dzīvē noslēpumus. Viņi nāk klajā ar jauniem veidiem, idejām, kas viss tiek veicināts caur bagātīgu shēmu iegūšanu. Neatkarīgi no visiem argumentiem, kurus viņi izvirzīja – pēdējā no tiem pamatā ir psiholoģiski orientēts ideālisms – vienkārši nav iespējams sasniegt mieru un prieku jūsu dzīvē, ja jūs neticat Dievam, Mūžīgajam Tēvam. Viņš ir vienīgais dzīvības Devējs. Nekļūstot Viņam tuvi, jūsu gars būs tukšs. Tiem no jums, kuri iegulda ievērojamu laiku, mēģinot atspēkot Manu eksistenci, savu laiku tērē dzenoties pakaļ sapņiem, kas nekad negūs piepildījumu. Spītīgais atteikums atzīt savu Radītāju, Augstāko Būtni (Būtību), kas radīja šo pasauli, novedīs jūs mūžīgās tumsas bezdibenī. Diemžēl daudzi cilvēki – tāpat kā jūs – kas savas dzīves laikā mēroja ārkārtīgi garus ceļus, lai noliegtu Dieva esamību, izplatot melus, ka tāda Dieva Tēva nav, šobrīd – pēc savas izvēles – atrodas elles dziļumos. Neļaujiet tam notikt ar jūsu dvēselēm; tie, kuri nonāks ellē, degs tā, it kā tie joprojām būtu no miesas. Kā sātans smejas par jūsu aprobežotību. Kad jūs noliedzat Dievu, jūs liedzat sev savas tiesības uz mūžīgo laimi. Šī pati mūžīgā laime ir tas, ko jūs nemitīgi meklējat šajā pasaulē. Taču to nevar sasniegt uz zemes.
Nekad nedzīvojiet savu dzīvi uz zemes tā, it kā tā būtu vienīgais eksistences veids, jo tas tā nav. Jūsu īstās mājas būs Paradīzē kopā ar Mani.

Jūsu mīlošais Pestītājs
Jēzus Kristus

*

post-separator