Otrdiena, 2015.g. 17.februāris

1333. Pestīšanas Māte: Drosmi, mani dārgie bērni, viss ir mana Dēla Rokās
Otrdiena, 2015.g. 17.februāris, pl.17.00

Mani dārgie bērni, jums ir dotas lūgšanas, dāvanas un aizsargbruņas, lai virzītos uz priekšu, gatavojoties mana dārgā Dēla, Jēzus Kristus Otrajai Atnākšanai.
Viņa Atlikums ir izveidots, un tas turpinās augt visā pasaulē, tā, lai var tikt saglabātas dvēseles. Laikos, kas stāv jums priekšā, Dieva Atlikums katrā pasaules stūrī saglabās Patiesību par Viņa Svēto Vārdu. Svētīts ar Svētā Gara labvēlību, Atlikums caur lūgšanu un upuri remdēs Dieva Dusmas, kad Kunga Lielā diena nolaidīsies pār pasauli.
Jūs nekad nedrīkstat aizmirst, ka Dievs mīl ikvienu; un pretrunu dēļ, kas tiks atspoguļotas Dieva bērniem, jums nebūs viegli palikt uzticīgiem Vārdam.
Dieva Atlikums – pavisam tuvu esošajās dienās, kad katra Dieva Vārda pieminēšana tiks apspiesta – apvienosies neatkarīgi no ticības vai tautas. Kad jums ir vajadzīgs mierinājums, Dievs ar jums sazināsies (komunicēs) caur šo Misiju, tā, lai Viņš varētu jūs piepildīt ar žēlastībām, kas nepieciešamas, lai uzturētu jūsu ticību.
Drosmi, mani dārgie bērni, viss ir mana Dēla Rokās, Kurš meklēs katru vienu dvēseli, tostarp visnocietinātākās starp jums. Mana mīlestību pret jums visiem ir mūžīga un es ilgojos, lai jūs izmantotu katru dāvanu, dotu jums caur Svētajiem Evaņģēlijiem un caur šiem vēstījumiem par dvēseles pestīšanu.
Dievs nekad nepametīs Viņa Atlikumu, un tas būs caur jūsu lūgšanu grupām un visām citām lūgšanu grupām, kas izveidojušās no manas komunikācijas ar pasauli, izmantojot citas misijas, ka dvēseles var tikt un tiks saglābtas.
Garīgo pārbaudījumu laikā mieriniet viens otru, un Dievs jums palīdzēs katrā šī ceļa solī. Es, Pestīšanas Māte, palikšu jūsu aizstāve, un es atbildēšu uz katru lūgumu, ko jūs Man izteiksiet. Es palikšu jums blakus līdz pat dienai, kad mans Dēls atgriežas atprasīt Viņa Karalisti (Valstību) uz zemes.
Paldies jums, ka uz manu un mana Dēla aicinājumu atbildat ar ticību, cerību un uzticību (paļāvību).

Jūsu mīļā Māte
Pestīšanas Māte

post-separator