Otrdiena, 2014.g. 7.janvāris

1016. Jūs gatavojaties kļūt par lieciniekiem vislielākajai krāpšanai, kādu jebkad pasaulei uztiepis sātans
Otrdiena, 2014.g. 7.janvāris, pl.12.15

Mana karsti mīļotā meita, Mans Vārds paliks neskarts, jo Mani mīļotie, uzticīgie sekotāji visā pasaulē, kas veido Manas Baznīcas Atlikumu, nekad nenovirzīsies no Patiesības.
Tā, ka daudzi no Maniem sekotājiem veidos Mana Atlikuma Karaspēku katrā tautā pasaulē, tostarp valstīs ar komunistiskajiem režīmiem. Svētais Gars tiek nosūtīts, lai aptvertu katru šī nelielā, bet spēcīgā Mana Karaspēka fragmentu. Drīz vien visur pasaulē visi Mani mācekļi izplatīs pravietojumu vārdus, dotus pasaulei caur šo Misiju. Tagad viņi ies un visiem izplatīs Evaņģēliju, Manu Vārdu un Manus solījumus. Es nekad nepieļaušu, ka Manos sekotājos ticība novīst un izgaist. Tomēr tādu dvēseļu, kas paliek uzticīgas Vārdam, kā tas cilvēcei bija dots Bībelē, būs maz.
Mana Gaisma spīdēs kā saule visās tajās vietās, kur Mani mīļie mācekļi šajā laikā atbildēs uz Manu aicinājumu. Tas ir sauciens no Debesīm, lai jūs aicinātu pieņemt savu krustu un sekot Man, jūsu Jēzum, uz visām Zemes malām. Es vēlos, lai, izplatot un sludinot Vissvētās Trīsvienības Patiesību, jūs palīdzētu Man savākt pazudušos, apjukušos, aizklīdušos un tos, kas nepazīst Mani.
Jūs vērsieties pie visām reliģijām un dodiet viņiem Manu Vārdu. Caur lūgšanām, kuras Es jums dodu, viņi tiks svētīti. Priecājieties tie, kuri zina, ka tas esmu Es, Jēzus Kristus, Kurš aicina jūs šajā lielo pārmaiņu laikā. Jūs patiešām esat svētīti. Ziniet, ka Mana Mīlestība pret jums ir tāda, ka Es jūs pavadīšu, jūs stiprināšu un došu jums lauvas drosmi (drošsirdību) jūsu misijā. Jūs runāsiet ar mīlestību un daiļrunību, un no jūsu lūpām izliesies Svētā Gara Uguns. Šī dāvana miljonus piesaistīs atpakaļ pie Manis. Es tagad jūs gatavoju, jo jūs kļūsiet par lieciniekiem vislielākajai krāpšanai, kādu jebkad pasaulei uztiepis sātans.
Kad jūs esat no Manis, jums būs iespēja aizstāvēt visu pasauli no tā, lai sātana ļaunums to neaprītu viņa pēdējo dienu laikā. Jums tas neizdosies. Jums tas būs jāpieredz, jāizcieš. Jums nāksies saskarties ar nosodījumu (neatzīšanu), pretdarbību un apsūdzībām ķecerībā, kaut arī viss, ko jūs darīsiet – vienkārši atgādināsiet cilvēkiem par to, kas jau ir ietverts Svētajā Evaņģēlijā.
Esiet mierā, jo jūs šīs cīņas laikā uzturēs Manas dāvanas. Tagad jūs esat gatavi Maniem ienaidniekiem, kuri ir gaidījuši, lai drosmīgi pieteiktu sevi pasaulei, un kuri kļūs zināmi tuvākajā laikā. Tad būs laiks Mana cilvēces pestīšanas noslēguma Plāna pabeigšanai.
Es esmu jūsos, ar jums, un Es vienmēr dzīvoju jūsu sirdīs un dvēselēs.

Jūsu mīļais Jēzus

post-separator

1017. Kad Mani sekotāji, kas iekritīs priekšā stāvošajā krāpšanā, noliegs Mani, tas nenozīmē, ka viņi teiks: “Es neticu Jēzum.” Nē, tas to nozīmēs
Otrdiena, 2014.g. 7.janvāris, pl.23.15

Mana karsti mīļotā meita, tieši tad, kad ticīgie iekliegsies: “Pietiek, mēs nespējam skatīties uz šo ļaunuma uzvaru pār labo!”- pēkšņi visas sāpes tiks spēji pārtrauktas.
Lai attīrītos no ļaunuma, vispirms tam jāļauj izplatīties. Tas ir pārbaudījums cilvēkiem ar ļaunām sirdīm
, kuri būs pirmie, kas tiks atgriezti. Kad viņi ienirs ļaunuma vakuumā, tie vai nu pretosies sāpēm, ko tas radīs viņu dvēselēs, vai ļaus sev ieslīgt arvien jaunos dziļumos, tālāk un tālāk prom no Dieva Valstības.
Ticīgo dvēseles tiks pārbaudītas līdz galējai robežai, un tās mocīsies neskaidrībā un juceklī, kas gulsies viņu priekšā. Daudzi savās sirdīs zinās, ka tas, kam viņi ticēja, un ko viņi glabāja savās sirdīs, bija Patiesība, ko vairs neuzskata par Patiesību. Un tāpēc viņi nespēs izlemt, kas ir no Manis un, kas nav. Viņu ticība tiks sarauta gabalos, daudzi būs ievilkti jaunajā, mākslīgajā doktrīnā (mācībā), kur viņi nekad nejutīsies labi. Viņus pārņems neveiklības sajūta, un daudzi nespēs savas bailes uzticēt tiem, kas ir iecelti par Maniem iesvētītajiem kalpiem. Viņi nezinās pie kā vērsties pēc Patiesības.
Tiem būs jākļūst par lieciniekiem publiskām proklamācijām, kurās slavinās grēku, kad tiks deklarēts, ka cilvēce ir vāja – ka Dievs zina, ka cilvēks ir grēka novājināts, taču vienīgi kā tā upuris. Tā vietā, lai liecinātu par grēku visā tā kroplīgumā, viņi būs spiesti pamāt, izpaužot savu piekrišanu, un pieņemt jaunos likumus, kas tiks ieviesti Baznīcā. No jums visiem gaidīs, lai jūs suminātu un ievērotu jaunos likumus, kas jūs aicinās respektēt cilvēka individualitāti un jūsu tiesības uz to, ko jūs vēlaties, un darīt to, ko jūs izvēlaties.
Kad Mani sekotāji, kas iekritīs priekšā stāvošajā krāpšanā, noliegs Mani, tas nenozīmē, ka viņi teiks: “Es neticu Jēzum.” Nē, tas to nozīmēs. Viņi izvēlēsies to, kas ir daļa no Manas Mācības, un kam viņi grib ticēt. Pēc tam viņi izlems, kādām daļām tie nepiekrīt. Tad viņi teiks, ka Jēzus piekristu šai jaunajai interpretācijai, ja Viņš šodien staigātu pa zemi. Ak, cik maz viņi ir apguvuši, un kā lepnums raus viņus uz pusēm. Kad viņiem visapkārt gāzīsies pārmācība, un kad tie sapratīs, kā viņi ir apvainojuši Mani, tie kliegs šausmās, kad nonāks aci pret aci ar Taisnīgo Spriedumu, kas viņiem tiks piespriests.
Tajā dienā, kad atklāsies Patiesība, tas būs vienīgi dēļ Mana Karaspēka Atlikuma lūgšanām, ka tās dvēseles, kas apkaunojušas sevi un, kas cīnījās ar Mani, viņu mīļoto Jēzu – kurš vēlējās viņām nest vienīgi Žēlsirdību – tiks glābtas.

Jūsu Jēzus

post-separator