Otrdiena, 2014.g. 4.marts

1069. Kari saasināsies līdz brīdim, kad tiks izziņots Lielais Karš
Otrdiena, 2014.g. 4.marts, pl.17.00

Mana karsti mīļotā meita, ir svarīgi, lai cilvēki visur pasaulē šajā laikā vairāk pievērstos Man un lūgtu, lai Es viņus pasargāju no kara posta.
Kari saasināsies līdz brīdim, kad tiks izziņots Lielais Karš, un tad niknākais ienaidnieks, kas ir komunisms, radīs lielus satricinājumus (nemierus) starp visām tautām
. Vara un alkas pēc tās dzimst no egoisma. Tiem, kuri tiecas pēc varas, ar laiku tās nebūs nemaz, kad viņi būs spiesti nostāties Manā priekšā. Tie, kas vajā vājās un neaizsargātās iedzīvotāju grupas, būs paši savējo vajāti – trīskārt tā, kā viņi darīja citiem.
Šie kari beigsies haosā. Būs pazaudēta dzīve, bet kari Austrumos izraisīs vēl lielāku karu. Šajā karā tiks zaudēts miljoniem dzīvību. Kad viss šķitīs bezcerīgs, parādīsies „miera cilvēks”, un tad jūs būsiet liecinieki beigu sākumam.
Mana Dzīve, Mana Klātbūtne nodrošinās to, ka cerība, mīlestība un lūgšana saglabāsies arī turpmāk, lai šajos laikos atvieglotu sāpes Dieva bērniem. Visi kari, Es apliecinu, būs īslaicīgi. Visi šie briesmīgie notikumi būs neilgi, bet ziniet, kad tie notiek, tad visa nodomātā laiki atradīsies Mana Tēva Rokās.

Jūsu Jēzus

post-separator

1070. Es esmu Visužēlsirdīgs. Es netiecos atriebties
Otrdiena, 2014.g. 4.marts, pl.21.25

Mana karsti mīļotā meita, atceries, ka Dieva spriedums vienmēr ir apspiesto labā. Viņš nekad nepaaugstina tos, kas paši sevi paaugstina. Katrs cilvēks, kas sevi ir paaugstinājis varenībā, Manā Valstībā būs zemāks par viszemāko no zemākajiem jūsu pasaulē. Apspiedēji jūsu pasaulē Gala Sprieduma – Pēdējā dienā kļūs par apspiestajiem.
Es esmu Visužēlsirdīgs. Es netiecos atriebties. Es jums neizteikšu aizrādījumus, atgādinot netaisnības, ko jūs nodarījāt citiem, naidu, ar kādu jūs ienīdāt citus, vai skarbo veidu, kādā jūs tiesājāt citus. Tik liela ir Mana Mīlestība, ka Es piedošu jums ikvienu grēku, izņemot mūžīgo grēku, kas ir Dieva Vārda nolādēšana. Es vienmēr jums piedošu, neatkarīgi no tā, kā jūs sitāt Krustā Mani vai Manus kalpus, nosūtītus, lai jūs atpirktu. Kopš Manis Krustā sišanas, cilvēce nav pieredzējusi Manu iejaukšanos, kā tagad, kad Es nesu jums Patiesības Grāmatu.
Tagad ir tuvu tas laiks, kad Es savākšu visas tautas galīgajai apvienošanai.

Jaunajā Sākumā, kas kļūs par jauno Pasauli, Jauno Paradīzi, Es ņemšu tos, kuri ir Mani caur viņu rīcību, viņu vārdiem un viņu darbiem. Mana Valstība būs jūsu. Es savākšu Manu tautu no katra zemes stūra. Kādi būs Mani, kamēr pārējie tiks sodīti par viņu ļaunprātību. Tie, kuri ir aicināti, kā arī tie, kuri tika izvēlēti no laiku sākuma, būs kā lauvas. Drosme jums tiks dota no Debesīm, un tā būs nepieciešama, lai jūs pārvarētu naidu, kas pret jums būs parādīts.
Lūdzu, nekad nebaidieties no Maniem ienaidniekiem. Ignorējiet viņu indi. Viņu balsis var rēkt un viņu kliedzieni var būt apdullinoši, taču viņiem nav varas pār jums.
Ja jūs esat patiesi Mani, tad elles ugunis nekad negūs virsroku pār jums.

Jūsu Jēzus

post-separator