Otrdiena, 2014.g. 11.marts

1075. Pestīšanas Māte: viņi pasniegs jaunu sarkanu grāmatu ar iestrādātu āža galvu tās apvākā
Otrdiena, 2014.g. 11.marts, pl.20.39

Mans mīļais bērns, kad Es piedzemdēju Manu Dēlu, tas nozīmēja, ka Es dzemdēju ne vien Cilvēka Dēlu, pasaules Glābēju, bet izraisīju arī jaunu sākumu. Pēc Mana dārgā Dēla piedzimšanas, pasaule bija izpirkta, un cilvēcei tika dota ļoti īpaša Dāvana. Šo Dāvanu noraidīja, taču cilvēce joprojām – vēl šodien – gūst no tās labumu, jo tik daudzi pieņēma Patiesību.
Mana Dēla piedzimšana vēstīja par Viņa Baznīcas uz Zemes piedzimšanu, jo abi dzima no Manis, vienkāršas Kunga kalpones. Tā būšu Es, saulē tērptā sieviete, ko kopā ar Mana Dēla Baznīcu čūska izraidīs tuksnesī. Katra Mana, Dieva Mātes, pēda tiks izdzēsta. Parādīšanās, kas ir attiecināmas uz Mani, būs izsmietas, un ienaidnieki Mana Dēla Baznīcā cilvēkiem norādīs noraidīt jebkādu ticību tam visam, kas ar tām ir saistīts. Pēc tam tiks atmesta Mana Dēla Baznīca kopā ar patiesajiem Kristus sekotājiem. Beigs pastāvēt Svētās Mises un, kamēr tas viss notiek, čūska izkaisīs savus kalpus, un viņi pieprasīs sev vietas katrā kristiešu baznīcā. Šīs pārņemšanas mērogi būs tādi, ka daudzi patiesi ticīgi cilvēki būs tik pārsteigti, ka viņi būs pārāk nobijušies – baidoties par savu dzīvību – lai pieceltos un iebilstu pret apgānīšanu, kurai viņi kļūs liecinieki.
Šajā laikā katrā valstī visā pasaulē kopā pulcēsies Mana Dēla Atlikumi, un šajā briesmīgās invāzijas periodā vadīs apmaldījušos un apjukušos. Šim Karaspēkam būs dota liela vara pār ļauno, kas būs jūtams tajās, kas reiz bija Mana Dēla Baznīcas. Viņi, Svētā Gara Spēkā, sludinās Patiesību – Patieso Evaņģēliju – Patieso Vārdu, ko pasaulei dod Svētā Bībele. Kristiešu baznīcās viltvārži atklāti apstrīdēs Bībeli, un viņi noliegs katru Mācību, kas brīdina par grēka briesmām. Tie sagrozīs tās saturu un laidīs klajā jaunu sarkanu grāmatu ar apvākā iestrādātu – krusta simbolā apslēptu – āža galvu.
Neticīgajai ārpasaulei tā būs kā revolūcija, kas viņus apburs un pievērsīs tiem, kas noliedz Dieva eksistenci. Daudzās valstīs sāksies lielas svinības. Viņi pateicībā svinēs brīvības atgūšanu – brīvību no visiem morālajiem pienākumiem globālās vienotības un cilvēktiesību vārdā.
Tie, kas vadīs Mana Dēla Karaspēka Atlikumus, Mana Dēla Klātbūtnes Gaismu turēs augstu – kā bāku. Šī gaisma turpinās visur piesaistīt dvēseles, neskatoties uz pagānisma izplatīšanos visās baznīcās, katrā ticībā, izņemot divus lieciniekus – kristiešus un ebrejus, kas paliks uzticīgi Dieva Gribai.
Pēc tam, kad uzausīs Lielā Diena, un pēc briesmīgajām trijām Tumsas dienām, virs Zemes parādīsies liela Gaisma. Šī Gaisma ieskaus Manu Dēlu un saule, kas sasniegs vislielāko spēku, nolaidīsies pār pasauli – abi vienā un tajā pašā laikā. Neviens cilvēks nespēs izvairīties no šīs pārdabiskās izrādes. Paziņošanas dārdoņa būs dzirdama visiem caur jebkāda veida cilvēkam zināmiem sakaru līdzekļiem. Tāpēc visi varēs paredzēt Lielo Notikumu, bet viņi nezinās laiku, stundu vai dienu. Un pēc tam tie, kuru vārdi ir ierakstīti Dzīvības Grāmatā, tiks savākti.
Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai pasaule nenoraidītu sagatavošanu, kas nepieciešama, pirms cilvēce var ieraudzīt Mana Dēla Vaiga Gaismu.

Jūsu mīļā Māte
Pestīšanas Māte

post-separator