Krusta ceļa lūgšanas

No vēstījuma 318. – 19.01.2012: „ …Tiem, kas dzird Mani un, kas tic Manam Vissvētākajam Vārdam: Lūdzoties šīs lūgšanas, jūs iemantosiet lielu žēlastību.”

K1.Mana dāvana Jēzum, lai glābtu dvēseles (Vēstījums 253.;17.11.2011.)


K2.Par Pasaules valdniekiem (Vēstījums 254.; 18.11.2011.)


K3. Atbrīvo pasauli no bailēm (Vēstījums 255.; 19.11.2011.)


K4.Lai apvienotu visas ģimenes (Vēstījums 256.; 20.11.2011.)


K5.Slava Visaugstajam Dievam (Vēstījums 257.; 21.11.2011.)


K6.Lai apturētu Antikristu (Vēstījums 258.; 22.11.2011.)


K7.Lūgšana par tiem, kuri atraida Žēlsirdību (Vēstījums 259.;22.11.2011.)


K8.Grēksūdze (Vēstījums 260.; 22.11.2011.)


K9. Ciešanas, piedāvātas kā dāvana (Vēstījums 264.; 28.11.2011.)


K10. Nest Tavas Mīlestības Liesmu (Vēstījums 265.; 29.11.2011.)


K11. Lai novērstu naidu pret praviešiem (Vēstījums 268.; 30.11.2011.)


K12.Lai izvairītos no lepnības grēka (Vēstījums 272.; 03.12.2011.)


K13.Lūgums pēc aizsardzības (imunitātes)(Vēstījumi 279.,- 11.12.2011.; 286. un 295.)


K14.Lūgšana Dievam Tēvam par aizsardzību no atomkara(Vēstījums 282.; 14.12.2011.)


K15.Pateicība par Dievišķo žēlsirdības dāvanu (Vēstījums 287.;19.12.2011)


K16.Lai pieņemtu žēlastības, kas tiks piedāvātas „Brīdinājuma” laikā (Vēstījums 298.; 31.12.2011.)


K17.Pestīšanas Mātei – lūgšana par tumšajām dvēselēm(Vēstījums 299.01.01.2012.)


K18.Palīdzi apturēt antikristu un viņa grupas(Vēstījums 310.; 11.01.2012.)


K19.Lūgšana par jauniem cilvēkiem (Vēstījums 312.; 13.01.2012.)


K20.Lai apturētu antikristu no pasaules iznīcināšanas (Vēstījums 318.; 19.01.2012.)


K21.Pateicība Dievam Tēvam par cilvēces glābšanu (Vēstījums 322.; 24.01.2012.)


K22.Katoļu priesteri, aizstāviet Baznīcas Mācību. Katoļu garīdznieku lūgšana(Vēstījums 325.; 27.01.2012.)


K 23.Par Pāvesta Benedikta XVI drošību (Vēstījums 326.; 28.01.2012.)


K24. Lūgšana par Pilnīgu
grēku Atlaidi
(Vēstījums 329.; 31.01.2012.)


K25. Par visu praviešu un visu to uz zemes, kurus izraudzījies Dievs Tēvs, aizsardzību (Vēstījums 332.; 04.02.2012.)


K26. Rožukroņa Lūgšanas, lai palīdzētu izglābt jūsu tautu (Vēstījums 335.;05.02.2012.)


K27. Par mieru visā pasaulē (Vēstījums 336.; 06.02.2012.)


K28. Jaunavas Marijas lūgšana par Kristīgo Baznīcu apvienošanu. (Vēstījums 338.;08.02.2012.)


K29. Par kristietības praktizēšanas aizsardzību (Vēstījums 343.; 12.02.2012.)


K30. Par karu, bada un vajāšanu uz reliģiskajiem pamatiem novēršanu (Vēstījums 346.;14.02.2012.)


K31. Par to aizsardzību, kuri dzīvo Eiropā (Vēstījums 347.;16.02.2012.)


K32. Lūgšana, lai apturētu abortus Īrijā (Vēstījums 348.; 17.02.2012.)


K33. Lūgšana Zīmoga atzīšanai (Vēstījums 351.; 20.02.2012.)


K34. Mans gavēnis - dāvana Jēzum (Vēstījums 354.; 22.02.2012.)


K35. Lai dvēseles nonāktu Paradīzē (Vēstījums 362.; 01.03.2012.)


K36. Palīdzi man godināt patieso Dievu (Vēstījums 368.; 07.03.2012.)


K37. Par visu Dieva bērnu apvienošanu (Vēstījums 375.; 14.03.2012.)


K38. Par Katoļu Baznīcas glābšanu (Vēstījums 378.; 20.03.2012.)


K39.Lūgšana, lai sagatavotu dvēseles Jaunajai Paradīzei un Otrajai Atnākšanai (Vēstījums 380.; 21.03.2012.)


K 40. Lūgšana garīdzniecībai, lai sagatavotu dvēseles Mesijas Otrajai Atnākšanai (Vēstījums 382.; 24.03.2012.)


K 41. Par neticīgo dvēselēm (Vēstījums 383.; 25.03.2012.)


K 42. Gavēņa lūgšana, lai novērstu vienotas pasaules valūtas ieviešanu (Vēstījums 384.;27.03.2012.)


K43 „Glāb dvēseles „Brīdinājuma” laikā” (Vēstījums 390.; 03.04.2012.)


K 44. Par spēku, lai aizsargātu manu ticību no Viltus pravieša (Vēstījums 399.; 12.04.2012.)


К45. Lai pārvarētu negatīvas domas (Vēstījums 403.; 17.04.2012.)


К 46. Atbrīvo mani no sātana važām (Vēstījums 405.; 20.04.2012.)


K47. Par to, lai iekvēlotos jūsu mīlestība uz Jēzu (Vēstījums 407.22.04.2012.)


K 48. Par žēlastību atklāti sludināt par Jēzus Otro Atnākšanu (Vēstījums 408.; 22.04.2012.)


K 49. Kristīgās garīdzniecības uzticības solījums (Vēstījums 410.; 24.04.2012.)


К50. Jēzu, palīdzi man iepazīt Tevi (Vēstījums 416.; 30.04.2012.)


К51. Par Svētā Gara dāvanu (Vēstījums 418.; 04.05.2012.)


K52. Lūgšana Tēvam (Vēstījums 423.; 08.05.2012.)


K53. Lūgšana par Katolisko Baznīcu (Vēstījums 426.; 10.05.2012.)


К54. Lūgšana Tēvam, lai vājinātu Trešā Pasaules kara ietekmi (Vēstījums 431.;16.05.2012.)


K55. Sagatavošanās „Brīdinājumam” (Vēstījums 439.; 21.05.2012.)


К56. Lūgšana priesteriem, kuri meklē Aizsardzību Svētajai Euharistijai (Vēstījums 443.;26.05.2012.)


K57. Lūgšana Garīdzniekiem – Jēzu, ļauj man sadzirdēt Tavu Aicinājumu (Vēstījums 445.; 28.05.2012.)


K58. Pārveidošanās (atgriešanās) lūgšana (Vēstījums 448.; 31.05.2012.)


K59 „Svinīgs uzticības solījums (zvērests) Dieva Tēva Dievišķajai Gribai” (Vēstījums 463.; 13.06.2012.)


К60. Par ģimenes atgriešanu „Brīdinājuma” laikā (Vēstījums 464.; 14.06.2012.)


К61. „Par kontroli pār visu pasauli novēršanu” (Vēstījums 466.; 17.06.2012.)


К62. „Pazudušo un bezpalīdzīgo grēcinieku lūgšana” (Vēstījums 469.; 21.06.2012.)


К63. Pasargā mani šajā ceļā (Vēstījums 477.; 29.06.2012.)


К64. Glāb manus brāļus un māsas (Vēstījums 481.; 04.07.2012.)


К65. Par tiem, kuri atrodas nāvīga grēka stāvoklī (Vēstījums 486.; 09.07.2012.)


К66. Garīdzniekiem: Palīdzi man palikt uzticīgam Tavam Svētajam Vārdam (Vēstījums 494.; 16.07.2012.)


К 67. Pasargā manus bērnus no Melu Karaļa (Vēstījums 495.; 17.07.2012.),Ateistu lūgšana ‘Brīdinājuma” laikā


К68. Pasargā mani no sātana ietekmes (Vēstījums 502.; 23.07.2012.)


К69. Lūgšana Dievam Tēvam, lai pieņemtu Viņa Dievišķo Gribu (Vēstījums 505.; 26.07.2012.)


К70. Par Garīdzniecību, lai viņi paliktu nelokāmi un uzticīgi Svētajam Dieva Vārdam (Vēstījums 508; 30.07.2012..)


К 71. Glāb mūs no vajāšanas (Vēstījums 510.;31.07.2012.)


К72. Apustuļa (mācekļa) lūgšana (Vēstījums 517.; 07.08.2012.)


К73. Par jaunajām dvēselēm, par maziem bērniem (Vēstījums 524.;16.08.2012.)


К 74. „Par vērīguma (atšķirtspējas) Dāvanu” (Vēstījums 529.; 22.08.2012.)


K75. Es atdodu savas sāpes Tev, Dārgais Jēzu (Vēstījums 543.; 04.09.2012.)


К76. „Ateista lūgšana” (Vēstījums 549.;10.09.2012.)


К 77. Lūgšana par Lielbritāniju (Vēstījums 555.; 17.09.2012.)


К78. „Glāb mani no ļaunuma” (Vēstījums 565.; 25.09.2012.)


К79. „Par 2 miljardiem zaudēto dvēseļu” (Vēstījums 568.;27.09.2012.)


K80 «Par dvēselēm, kuras izdara slepkavību” (Vēstījums 584.; 14.10.2012.)


K81 „Par Svētās Euharistijas dāvanu” (Vēstījums 589.; 19.10.2012.)


K82 „Par Manas Baznīcas atlikuma uzvaru” (Vēstījums 597.;25.10.2012.)


K83 „Par sodību mazināšanu” (Vēstījums 604.; 01.11.2012.)


K84 „Lai apgaismotu Elites dvēseles, kas valda pasaulē” (Vēstījums 612.;09.11.2012.)


K85 „Lai glābtu Amerikas Savienotās Valstis no kārdinātāja rokas” (Vēstījums 618.;17.11.2012.)


K86 „Atbrīvo mani no šaubu mokām” (Vēstījums 627.; 27.11.2012.)


K87 „Aizsargā mūsu tautu no ļauna” (Vēstījums 630.; 30.11.2012.)


K88 „Par dvēselēm pēc „Brīdinājuma” (Vēstījums 634.; 03.12.2012.)


K89 „Par nabaga grēciniekiem” (Vēstījums 644.; 15.12.2012.)


K90 „Pateicība par Tavu Godības pilno Otro Atnākšanu” (Vēstījums 654.; 22.12.2012.)


K91 „Uzturi mani pārliecinātu manā ticībā”(Vēstījums 668.; 04.01.2013.)


K92 „Par neatlaidības (izturības) žēlastību” (Vēstījums 669.; 06.01.2013.)


K93 „Par atgriešanās asarām” (Vēstījums 673.; 11.01.2013.)


K94 „Par prāta, miesas un dvēseles dziedināšanu” (Vēstījums 677; 15.01.2013.)


K95 „Lai palīdzētu atrast laiku lūgšanai” (Vēstījums 686.; 23.01.2013.)


K96 „Svētī un aizsargā mūsu Krusta Ceļa Lūgšanu grupu” (Vēstījums 688.; 25.01.2013.)


K97 „Par Krusta Ceļa Lūgšanu grupu apvienošanu”(Vēstījums 700.; 05.02.2013.)


K98 „Lai Dieva žēlastība apklāj pasaules līderus” (Vēstījums 701.; 06.02.2013.)


K99 „Par Austrālijas un Jaunzēlandes glābšanu” (Vēstījums 705.; 10.02.2013.)


K100 „Par kristietības izdzīvošanu” (Vēstījums 708.; 13.02.2013.)


K101 „Brīnumainā lūgšana, lai sajustu Jēzus Klātbūtni” (Vēstījums 714.; 19.02.2013.)


K102 „Lai stiprinātu savu ticību un uzticību Dieva Vēstījumiem, kas doti pasaulei” (Vēstījums 741.; 21.03. 2013.)


K 103 „Lai dalītos ciešanu Kausā ar Kristu” (Vēstījums 742.; 22.03.2013.)


K104 „Atbrīvo šo dvēseli no verdzības”(Vēstījums 764.; 11.04.2013.)


K105 „Par atgriešanās dāvanu citiem” (Vēstījums 771.; 19.04.2013.)


K106 „Par žēlastību jauniešiem, kuri neatzīst Dievu.” (Vēstījums 791.; 09.05. 2013.)


K107 „Glāb mani no Elles ugunīm”. (Vēstījums 799.; 17.05.2013.)


K108 „Kāpjot Golgātas kalnā”. (Vēstījums 814; 04.06.2013.)

K109 „Par Uzticēšanās dāvanu.” (Vēstījums 820; 10.06.2013.)


K110. „Priesteriem, lai paliktu uzticīgi Tavam Svētajam Vārdam.”(Vēstījums 828.; 23.06.2013.)


K111. Lai savus bērnus veltītu Jēzum Kristum. (Vēstījums 831.; 26.06.2013.)


K112. „Par pestīšanas žēlastību” (Vēstījums 840.; 05.07.2013.)


K113. „Lai uzvarētu ļaunumu mūsu valstī” (Vēstījums 843.; 10.07.2013.)


K114. „Priesteriem, lai saņemtu Patiesības dāvanu” (Vēstījums 847.; 15.07.2013.)


K115. „Par atgriešanās dāvanu” (Vēstījums 849.; 18.07.2013.)


K116. „Glāb mani no ļaunā meliem” (Vēstījums 856.; 23.07.2013.)


K117. „Par tiem, kas ir pārdevuši savas dvēseles” (Vēstījums 896.; 29.08.2013.)


K118. „Par zaudētās paaudzes jaunajām dvēselēm” (Vēstījums 901.;02.09.2013.)


K119. „Lai sajustu Jēzus mīlestību” (Vēstījums 902.;03.09.2013.)


K120. Lai apturētu kara izplatīšanos (Vēstījums 909.;08.09.2013.)


K121. Par uzticību Jēzus Kristus karaspēkam.(Vēstījums 915.;15.09.2013.)


K122. Lai svētītu ar Jēzus Kristus Dārgajām Asinīm.(Vēstījums 919.;18.09.2013.)


K123. Par brīvās gribas dāvanu Dievam.(Vēstījums 931.;02.10.2013.)


K124. Uzklausi manu lūgumu par brīvību.(Vēstījums 951.;24.10.2013.)


K125. Par Vissvētā Dieva Vārda aizsardzību.(Vēstījums 956.;29.10.2013.)


K126. Lai izturētu reliģiskās vajāšanas.(Vēstījums 971.;14.11.2013.)


K127. Lai glābtu manu dvēseli un manu tuvinieku dvēseles.(Vēstījums 975.; 18.11.2013.)


K128. Lai savāktu un apvienotu visas dvēseles. (Vēstījums 977.;20.11.2013.)


K129. Par Mīlestības Dāvanu.(Vēstījums 978.; 23.11.2013.)


K130. Krusta Ceļa lūgšana – Pestīšanas Novenna.(Vēstījums
984.; 01.12.2013.)


K131. Žēlsirdības lūgšana (Vēstījums 1007.; 28.12.2013.)


K132. Atteikšanās no sātana, lai aizsargātu šo Misiju(Vēstījums 1035.; 31.01.2014.)


K133. Sauciens, lai atgrieztos pie Dieva (Vēstījums 1041.; 05.02.2014.)


K 134. Lai ticētu Dieva eksistencei (Vēstījums 1041.; 05.02.2014.)


K135. Lai aizstāvētu Patiesību (Vēstījums 1042.; 06.02.2014.)


K136. Lai turētos pie Tava (Dieva) Vārda (Vēstījums 1059.; 22.02.2014.)


K137. Lūgšana par Atjaunošanu(Vēstījums 1060.;23.02.2014.)


K138. Aizsardzībai pret naidu (Vēstījums 1065.; 27.02.2014.)


K139. Par spēku uzvarēt ļaunumu(Vēstījums 1072.; 08.03.2014.)


K140. Par Eņģeļu Hierarhijas aizsardzību (Vēstījums 1077,; 13.03.2014.)


K141. Par aizsardzību pret vajāšanu(Vēstījums 1080.; 18.03.2014.)


K142. Sagatavojoties nāvei(Vēstījums 1083.; 22.03.2014.)


K143. Par Pestīšanas Misijas aizsardzību(Vēstījums 1086,; 25.03.2014.)


K144. Lai aizsargātu kristīgo ticību(Vēstījums 1093.; 02.04.2014.)


K145. Piepildi mani ar Tavas Mīlestības dāvanu(Vēstījums 1094.; 03.04.2014.)


K146. Aizsardzībai pret maldināšanu (Vēstījums 1101.; 11.04.2014.)


K147. Dievs Tēvs, esi žēlsirdīgs pret tiem, kas noliedz Tavu Dēlu (Vēstījums 1107.; 20.04.2014.)


K148. Nāc man palīgā (Vēstījums 1118.; 03.05.2014.)


K149. Meklējot Dieva Mīlestību (Vēstījums 1127.; 11.05.2014.)


K150. Lai glābtu neticīgo dvēseles (Vēstījums 1130.; 16.05.2014.)


K151. Lai aizstāvētu ticību (Vēstījums 1135.; 22.05.2014.)


K152. Palīdzi man manas bezpalīdzības stundā (Vēstījums 1141.; 31.05.2014.)


K153. Par Aizsardzības Dāvanu bērniem (Vēstījums 1142.; 31.05.2014.)


K154. Lūgšana Pestīšanas Mātes svētku dienā (Vēstījums 1144.; 04.06.2014.)


K155. Par Pestīšanas Misijas aizsardzību (Vēstījums 1147.; 08.06.2014.)


K156. Par aizsardzību pret naidu (Vēstījums 1148.; 09.06.2014.)


K157. Par dvēselēm nebrīvē (Vēstījums 1152.; 14.06.2014)


K158. Aizsargā mani no vienotās pasaules reliģijas (Vēstījums 1164.; 28.06.2014.)


K159. Lūgums pēc Dieva Mīlestības (Vēstījums 1172.; 08.07.2014.)


K160. Palīdzi man mīlēt Tevi vairāk (Vēstījums 1180.; 22.07.2014.)


K161. Par uzticību un mieru (Vēstījums 1181.; 23.07.2014.)


K162. Lai aizsargātu vājos un nevainīgos (Vēstījums 1182.; 24.07.2014.)


K163. Glāb mani no vajāšanas (Vēstījums 1193.; 09.08.2014.)


K164. Lūgšana par mieru valstī (Vēstījums 1203.; 24.08.2014.)


K165. Par Mūžīgās Dzīves (Dzīvības) dāvanu (Vēstījums 1212,; 05.09.2014.)


K166. Par nevainīgo slepkavību mazināšanu (Vēstījums 1221.; 18.09.2014.)


K167. Aizsargā manu ģimeni (Vēstījums 1224.; 21.09.2014.)


K168. Par Dieva Mīlestības dāvanu (Vēstījums 1229.; 29.09.2014.)


K169. Par to glābšanu, kuri noraida Kristu (Vēstījums 1231.; 02.10.2014.)


K170. Lai uzturētu Svēto Dieva Vārdu (Vēstījums 1236.; 08.10.2014.)


K1 līdz K159
K160 līdz K170

IETEICAMĀ LŪGŠANU KĀRTĪBA
KRUSTA CEĻA LŪGŠANU SADALĪJUMS PA DIENĀM

post-separator