Ceturtdiena, 2015.g. 29.janvāris

1325. Enohs un Elija nebūs klātesoši cilvēka veidolā
Ceturtdiena, 2015.g. 29.janvāris, pl.21.30

Mana karsti mīļotā meita, Romas katoļi un ebreji būs tie, kas sastapsies ar lielāko opozīciju laikos, kas stāv priekšā. Kad cilvēci smacēs atkrišana (ķecerība), viņi cietīs no diskriminācijas, pretdarbības un naida. Viņu balsis tiks apklusinātas, jo, kad ļaunais maldinās pasauli, noraidot Dieva Vārdu, Dieva bērnu prātus aprīs meli.
Šie divi liecinieki turpinās sludināt Patiesību caur tiem un starp tiem, kuri ir pietiekami spēcīgi, lai izplatītu Svētā Gara Uguni līdz Lielajai Kunga Dienai, kas nonāks uz cilvēci. Enoha un Elija gari pārpludinās viņu dvēseles, un tie izraisīs sašutumu (vardarbību), kad nesīs derību ar Dievu, Patiesību un Dzīvību, ko miljardiem noraidīs. Kā pareģots, pret šiem diviem lieciniekiem iebildīs un pret tiem cīnīsies, bet bēdas tam cilvēkam, kurš mēģina tos iznīcināt, jo Dievs sodīs Savus ienaidniekus, lai šie divi varētu saglabāt Viņa Mīlestības Liesmu dzīvu pasaulē, kas tiks pārklāta ar ķecerības (atkrišanas) tumsu.
Enohs un Elija nebūs klātesoši cilvēka veidolā, bet ziniet: viņi, šie divi liecinieki, būs klātesoši garā, un tas būs caur viņu ciešanām, ka Dievs atpirks tos, kas ir akli uz Patiesību.
Nekad nebaidieties no Patiesības, jābaidās vienīgi tiem, kas ir piepildīti ar tādu naidu pret Mani, Jēzu Kristu, ka viņi nolaidīsies līdz katram ļaunuma aktam, lai piespiestu šos divus lieciniekus klusēt. Bet tiem nebūs nekādas ietekmes uz Svētā Gara Uguni, kas izliesies no viņu mutēm kā zobens un pārgriezīs to sirdis, kam ir visvairāk nepieciešama Dieva Žēlastība. Pēc tam, kad pienāks laiks, šīs divas reliģijas tiks aizliegtas, un tie, kuri uzdrošināsies praktizēt tās atklāti, tiks apsūdzēti nozieguma izdarīšanā. Līdz zemei nodedzinātie tempļi kļūs par pelnu kalniem, un pasaule priecāsies par Dievam uzticīgo iznīcināšanu un svinēs viņu nāvi.
Pēc tam Dieva Balss skaņa būs dzirdama katrā pasaules stūrī, un no pelniem celsies jauns sākums, Jaunā Jeruzaleme, jauna, tīra pasaule bez grēka.

Jūsu Jēzus

post-separator