Ceturtdiena, 2015.g. 12.februāris

1331. Lūgšana biedē ļauno
Ceturtdiena, 2015.g. 12.februāris, pl.18. 00

Mana karsti mīļotā meita, Es aicinu visus kristiešus katrā pasaules daļā palielināt laiku, ko viņi pavada lūgšanā par spēku, lai uzvarētu grēku, kas smacē pasauli un, kas rada ciešanas un visa veida grūtības viņu uzmodināšanā.
Grēku var iznīcināt caur lūgšanu. Lūgšana ir visspēcīgākais ierocis pret ļaunumu un, jo vairāk jūs vērsīsieties pie Manis, jūsu Jēzus, jo vairāk Es varēšu uzvarēt Manu pretinieku. Lai gan Man nav nekādu prasību no jums, kas apgrūtinātu jūsu sirdis, Es lūdzu tikai to, lai jūs aicinātu Mani palīdzēt grēciniekiem, lai novērstu ļaunumu, kas var sacelties viņu sirdīs jebkurā brīdī.
Sātana spēks ir brīdī, kad viņam ir viegli manipulēt ar tiem, kam nav ticība vai ir ticība Dievam. Viņš pie katras izdevības tos biksta (mudina) un tos kārdina. Cilvēks sātana acīs ir spoguļattēls Dievam, Kurš radīja cilvēku pēc Sava Attēla un Līdzības. Sātans ienīst katru atsevišķu cilvēku ar intensitāti, kas varētu jums aizraut elpu. Vienīgi cilvēks ir tas, kurš ir brīdināts par viņa taktiku, kurš spēj saskatīt Patiesību, kad ļaunums pieņem dažādas izpausmes formas. Vienīgi cilvēks, kurš ir atvērts Dieva Vārdam – kurš mīl un zina Viņu – spēj atvairīt blēža ietekmi caur lūgšanas spēku.
Lūgšana biedē ļauno un vājina viņa tvērienu pār cilvēci. Lūgšana ir spēcīgāka par zobenu, kas tiek izmantots kaujās, jo tā ne vien ievaino ienaidnieku, bet viņu iznīcina.

Jūsu Jēzus

post-separator