Ceturtdiena, 2014.g. 9.janvāris

1019. Mana mīlestība pret cilvēci ir viengabalaina (viens veselums). Es mīlu visus, ieskaitot tos, kas izdara visnegantākos aktus
Ceturtdiena, 2014.g. 9.janvāris, pl.21.40

Mana karsti mīļotā meita, palūkojies sev visapkārt un, ko tu redzi? Pasauli, pilnu ar pretrunām. No vienas puses jūs redzēsiet mīlestību, prieku un labo gribu. Bet tad tas viss būs neitralizēts no otras puses, kur ir naids, kas krāpniekam ir pret cilvēci.
Jebkuri nemieri, bēdas, apjukums, uzticības trūkums, inde, naids un ļaunums, ko jūs redzat atklājamies pasaulē; ziniet, ka tas viss var nākt tikai no viena avota. Cilvēces sodība (pātaga) – tas ir sātans, kas starp Dieva bērniem radījis izmisuma pilnu postu. Un tad viņu sāpes kļūst par Manām, un tas ir iemesls, kāpēc blēdis radīs tādas postošas sekas, haosu – tāpēc, lai pastiprinātu Manas sāpes.
Mana meita, no šīs dienas visur, kurp tu iesi, un katrā sejā, kuru redzēsi, tu viņus saskatīsi tā, kā Es viņus redzu – katrā Dieva bērnu. Kā Es viņus visus mīlu, kā Es gribu katru no viņiem lolot – neatkarīgi no viņu trūkumiem vai viņu grēkiem. Gluži vienalga, ko viņi ir darījuši, lai apvainotu Mani; Es joprojām viņus mīlu – katru un ikvienu. Es sajūtu lielu prieku, kad Es redzu no tiem izstarojam mīlestību – mīlestību, ko tie saņēmuši kā dāvanu no Mana Tēva, kurš tos radījis. Viņu mīlestība ir Mana mīlestība, un citas dvēseles vēršas pie viņiem, un tas ir, kā pēc tam izplatās mīlestība pret Dievu visā pasaulē.
Bet, kad Es esmu liecinieks sāpēm un ciešanām jebkurā dvēselē, tad viņu sāpes kļūst Manējās. Viņu sāpes var izraisīt briesmīgas ciešanas, izsauktas dēļ mīlestības trūkuma pret citiem, kas rada izmisuma pilnu bēdu sajūtu. Viņu vientulība un izolācija ir izjūtama tāpat arī Manī, un tas liek joprojām uzliesmot Manai līdzjūtībai.
Tad ir tās dvēseles, kuras visu savu laiku pavada dzenoties pakaļ lietām, kas nenāk no Manis. Tie, kas noraida Mani pilnībā, salauž Manu Sirdi gabalos. Tik daudz asiņu asaru Es esmu izlējis par šīm dvēselēm, jo tās ir pārgriezušas nabas saiti, kas viņas savieno ar to Glābēju – viņu vienīgo cerību izglābties. Kad tu redzēsi šādas dvēseles, Mana meita, tu sajutīsi briesmīgas skumjas savā sirdī, tāpat, kā Es tās izjūtu par viņām.
Visbeidzot ir arī tādi, kas saka, ka viņi pārstāv Mani, bet kuri nav cienīgi, lai noslaucītu Manas kājas. Viņu naidu pret Mani ir izraisījusi viņu mīlestība pret sevi. Tomēr neatkarīgi no tā, cik bieži viņi Mani apvaino un ieved maldos Manu ganāmpulku, Es joprojām ilgojos pēc viņu dvēselēm.
Mana mīlestība pret cilvēci ir viengabalaina (viens veselums). Es mīlu visus, ieskaitot tos, kas izdara visnegantākos aktus.
Tā tas būs līdz beigām. Es aptveršu visas dvēseles līdz pēdējai dienai, kad visas Manas pūles glābt dvēseles būs izsmeltas, vienīgi tie, kas virzās uz zvēra bezdibeni, un kuri atsakās no Manis, neskatoties uz to, ka zina, cik ļoti Es viņus mīlu – zudīs Man uz visiem laikiem.
Vienmēr mīliet viens otru, ar trūkumiem un visu pārējo – kā Es jūs mīlu. Kad jūs nosodāt kādu, atcerieties Manu Mīlestību un klusējiet. Kad jūs nicināt citu, ziniet, ka šis naids nenāk no Manis. Kad lūkojaties uz citiem, skatiet tos it kā caur Manām Acīm. Ne no viena no viņiem jums nevajadzētu izvairīties. Tā vietā parādiet līdzjūtību tiem, kas jums nepatīk, apvaino jūs vai jums kaitē, jo viņi visi ir Manis mīlēti. Ja jūs Mani mīlat, parādiet mīlestību visiem tiem, ar kuriem jūs nonākat saskarē.
Mīlestība ir lipīga, jo tā nāk no Dieva. No Mīlestības var nākt vienīgi labais.

Jūsu Jēzus

post-separator