Ceturtdiena, 2014.g. 2.janvāris

1011. Trīs no četriem Mani noliegs
Ceturtdiena, 2014.g. 2.janvāris, pl.20.40

Mana meita, pār jums gandrīz jau ir tas laiks, kad visa Manas Eksistences publiskā atzīšana paliks vienīgi kā blāva mirgoņa no sveces dakts, kas nodedzināta gandrīz līdz pašam galam.
Tie, kas saka, ka ir no Manis, maz runās par Mani. Tie, kas Man ir uzticīgi, būs šokēti, kad viņi ieraudzīs, ka tik daudzi Mani noliegs.
Pār jums gandrīz ir laiks, kad ticīgie tiks atdalīti no tiem, kas būs ievesti nopietnās kļūdās (maldos).
Šajās, priekšā stāvošajās dienās aklie, kurlie, un tie, kas nebūs saglabājuši modrību attiecībā uz Patieso Dieva Vārdu – kopā savāksies to miljardi – pieņems viltus mācību, kas nav no Manis.
Kad jūs dzirdat runājam par jaunu atjaunoto ticības apliecinājumu, kas būs sava veida Iestiprināšanas Sakraments, tad ziniet, ka tas ir mākslīgs. Manās Acīs tas ir bezjēdzīgs. To iesniegs viltus pravietis kā daļu no viņa globālā plāna, lai apvienotu visas reliģijas pasaulē. Mana Dievišķība tiks aizslaucīta malā. Mans Vārds – aizmirsts un apglabāts, tai pat laikā Manas Mācības tiks sagrozītas (deformētas), lai piespiestu ticīgos pieņemt tā dēvētās evaņģelizācijas jaunās formas.
Mans Vārds tomēr dzīvos, jo tie, kuri paliks Manā Baznīcā – tādā, kāda tā tika izveidota no paša sākuma – nenoliegs Mani. Trīs no četriem noliegs Mani. Tikai Mans Atlikums turēsies pie Manis un saglabās Manu Vārdu, un daudzi no viņiem būs apmulsuši. Tās nabaga dvēseles, kuras paliks Manā Baznīcā, kad to būs pārņēmusi jaunā doktrīna, nezinās, kur vērsties. Tām Es saku, lūk, ko. Jums jābūt stipriem. Esiet stingri. Neatsakieties no Manis, lūdziet Manu vadību un turpiniet kalpot Man, kā jūs to vienmēr esat darījuši. Kad jūs lūgs noliegt Mani tie, kas apgalvo, ka lemjot par labu visiem – visām reliģijām – pagrieziet muguru, jo jums piedāvās pieņemt pagānismu, kas maskēsies kā kristietība. Kā šie viltvārži, Dieva ienaidnieki, iebruks Manā Baznīcā, tās hierarhijā, Mans Tēvs sūtīs lejup briesmīgas pārmācības. Viņš sasvērs pasauli, un neviens vīrietis, sieviete vai bērns nevarēs ignorēt šos satricinājumus.
Kad Mani ienaidnieki uzbruks Manai Mistiskajai Miesai, tie radīs lielu postu, daudz neskaidrību, un daudzus aizvedīs prom no Patiesības. Taču viņi nekad neiznīcinās Manu Baznīcu, jo Mana Atlikuma Karaspēks nekad neatkāpsies no Patiesības, pat ja tiks spiesti zvērēt uzticību sātanam vai viņa pārstāvjiem.
Tagad celsies daudzi kari, pieaugs vētras un zemestrīces, līdz Mana Tēva Dusmu rēkoņa būs sajūtama visur.

Šie Mani ienaidnieki, kas staigā starp jums un, kas ved maldos Manu Baznīcu, ziniet: Es nekad jums neļaušu iekarot tās dvēseles, par kurām Es atdevu Manu dzīvību. Jūsu lepnība būs īslaicīga, jūsu ļaunie akti tiks apturēti un jūsu mēģinājumi nodarīt pāri dvēselēm, pēkšņi tiks pārtraukti. Jūs nekad nesacelsieties pret Dieva Vārdu bez Dievišķās iejaukšanās, kas par to nolaidīsies pār jums.
Jūsu uzticība blēdim galu galā beigsies ar katastrofu jums un visiem tiem, kurus jums būs izdevies apmānīt. Tad, kad jūs mēģināsiet virzīties uz Paradīzes Vārtiem, pirms tam lepojoties ar savu uzticību sātanam, jūs tiksiet notriekti, pieķēdēti un nodoti iemešanai bezdibenī, un jums netiks izrādīta ne vismazākā žēlastība.
Tagad ejiet, visi tie, kas kļūsiet liecinieki visām šīm lietām, kas nāk, un visu laiku saglabājiet modrību. Jums jāturpina kalpot Man, jo Kungs var būt tikai viens.

Jūsu Jēzus

post-separator