Ceturtdiena, 2011.g. 7.aprīlis

59. Caur šiem vēstījumiem tiks glābts miljoniem dvēseļu
Ceturtdiena, 2011.g. 7.aprīlis, pl.22.00

Mana mīļotā meita, šodien tev tika nodota Svētā Gara dāvana kopā ar īpašām Dieva žēlastībām. Tu, Mana meita, atdodot brīvo gribu, tagad sāksi darīt Manu Vissvēto Gribu. Tagad tu sapratīsi pilnīgas paklausības Man nozīmi tavās domās, vārdos, darbībā, rīcībā un attieksmē. Tagad tu izpildīsi Manas vadlīnijas un meklēsi tās, pirms uzsāksi rīkoties Manā Vārdā.
Beidzot tu esi gatava sekot Maniem norādījumiem. Tagad ir nepieciešams katru otro dienu veltīt vismaz divas stundas Man – lūdzoties. Turklāt ir jāievēro norādījumi no Vissvētā garīgā vadītāja, kas sūtīts tev no Debesīm. Viņš runās ar tevi tā, kā Es to viņam uzdodu. Dari to, ko viņš saka. Tev ir jānodrošina, ka tu sazinies ar Mani katru dienu, jo Man tev ir daudz ko teikt.
Mana meita, tagad klausies tikai Manu Balsi. Raksti tikai to, ko saņem no Manis. Nekad nepieņem citu cilvēku viedokļus par šiem svētajiem vēstījumiem. Pastāv tikai viena mute, ar kuru Es sazinos ar tevi, un tā ir Mana. Tici Man, Mana meita. Uzticies Man pilnībā. Nekad neapšaubi šos vēstījumu, jo tas esmu Es, kas runā ar tevi. To vienmēr atceries. Tagad, kad tu Man uzticies, tu būsi daudz stiprāka. Ļauj Man tev apliecināt, ka tagad tu varēsi daudz efektīvāk cīnīties ar krāpnieka uzbrukumiem.
Jūties mierīga. Mīlestība pret tevi, Mana meita, bango caur Manu Sirdi, un tai pat laikā arī pieķeršanās un mīlestība pret Mani, kas piepilda Tevi un dara Tevi vāju. Šo spēcīgo mīlestību, kas visā savā pilnībā ir tīra, nevar salīdzināt ne ar ko, ko jebkad iepriekš tu esi pieredzējusi šajā pasaulē.
Debesis priecājas par tavu galīgo sevis nodošanu Man. Bet tagad tev būs iespēja sagatavot sevi, lai palīdzētu glābt miljoniem dvēseļu. Mana meita, uzdevums, kura izpildi Es gaidu no tevis, ir milzīgs pēc cilvēku mērauklas. Tu, Mana meita, būsi vēstnesis Mana Svētā Vārda lielākajam apjomam pasaulei, lai sagatavotu Manu Otro Atnākšanu.
Viņi, Mani dārgie bērni, kurus Es mīlu ar dziļu kaislību, kas ir ārpus jūsu saprašanas, ir jāpievērš atpakaļ Manai Vissvētajai Sirdij, kamēr vēl nav par vēlu. No tevis, Mana meita, Es gaidu, lai tu Manu Vārdu nodotu cilvēcei. Tas nav viegls uzdevums. Tā dēļ tu cietīsi, bet tev ir jāsaprot, ka tas tagad ir tavs pienākums pret Mani. Tu esi aicināta, lai nodrošinātu, ka caur Vārdu no Manām Dievišķajām Lūpām tiktu glābts miljoniem dvēseļu no elles ugunīm.
Tagad ar Mani sazinies tieši, tu esi uz pareizā ceļa. Es visu laiku tevi vadīšu. Miers ar tevi, Mana meita. Mans Vissvētais Gars tagad piepilda tavu dvēseli. Tu tagad esi mīlestības un prieka pilna, un gatava šīs Dievišķās Misijas nākamajam posmam.

Jūsu Pestītājs
Jēzus Kristus

post-separator