Ceturtdiena, 2011.g. 14. aprīlis

61. Neskatoties uz Mana solījuma nepareizu interpretāciju, Es Svētajā Euharistijā esmu klātesošs
Ceturtdiena, 2011.g. 14. aprīlis, pl.00:05

Mana mīļotā meita, neuztraucies. Tu atrodies ceļā uz pilnveidošanos, kad tu nosaki un atlicini laiku lūgšanai Man. Tagad ir svarīgi, lai cilvēki saprastu, ka, lai tuvotos Manai Sirdij, viņiem ir jāizprot Svētās Euharistijas sakramenta saņemšanas nepieciešamība.
Daudzi cilvēki, ieskaitot citas kristiešu grupas, noliedz Manu reālo klātbūtni Euharistijā. Paliek neskaidrs, kāpēc viņi ir nolēmuši noliegt Manus solījumus Manu Pēdējo Vakariņu laikā, kur Es apsolīju, ka Es vēlos dot Manu Miesu un Asinis kā pārtiku un barību jūsu dvēselēm.
Skaidrs ir tas, ka Svētās Euharistijas brīnums ir klātesošs visos Tabernākulos visā pasaulē, un šodien pastāv un ir, lai piepildītu jūsu nabaga izsalkušās un tukšās dvēseles ar Manu klātbūtni. Šī klātbūtne jūs stiprinās veidā, ka jūs pierodat pie Manas klātbūtnes, un, ja nesaņemat Mani, tad jūtaties pamesti (pazaudēti).
Daudzi kristieši ignorē vienu no būtiskākajiem solījumiem Manis Krustā sišanas laikā, kad Es solīju, ka Es vēlētos būt klātesošs maizē un vīnā, un Es vēlētos atstāt pastāvīgu zīmi, palīdzot barot jūsu dvēseles. Pārāk daudzu cilvēku argumentācijas noveda pie tā, ka Mani noraidīja, pat kristieši ar labiem nodomiem. Šie paši kristieši nevar saņemt Svēto Euharistiju tās patiesajā veidolā. Svētais Sakraments jums visiem tika dots kā lieliska dāvana sevis izpirkšanai un pestīšanai. Noraidot šo faktu, ka Es esmu klātesošs, nozīmē to, ka jūs zaudējat īpašas žēlastības, kas ir daļa no Derības, lai Mani atvestu vēl tuvāk jūsu sirdīm.
Neaizmirstiet: kad Es nomiru par jums, tas bija tāpēc, lai jūs vestu ceļā uz mūžīgo dzīvi un pestīšanu.
Saņemiet Mani, kā Dzīvo Klātbūtni un jūsu dvēseles zināmā veidā tiks izgaismotas, tā, kā jūs pat nevarētu noticēt, ka tas ir iespējams.
Atgriezieties atpakaļ, lai saņemtu Manu Miesu un Asinis. Ļaujiet Man izkliedēt jūsu šaubas. Šī ir viena no lielākajām kļūdām, ko kristieši ir izdarījuši, liedzot Man ieeju viņu dvēselēs šādā veidā. Tas ļoti aizvaino Manu Mūžīgo Tēvu dēļ Upura, kurā Viņš piedalās, lai glābtu jūsu dvēseles. Atļaujiet Man jūsu dzīvēs ienest gaismu un pārtiku. Pēc „Brīdinājuma” jūs vairāk slieksieties pieņemt Manas Mācības Patiesību.
Atcerieties, ko Es apsolīju Manu Pēdējo Vakariņu laikā, ka uzņemot maizi un vīnu, tas kļūs jums Mana Miesa un Manas Asinis.* Jebkura cita interpretācija ir cilvēku loģikas un pamatojumu izkropļota. Tagad izprotiet un pieņemiet Patiesību.

Jūsu mīlošais Pestītājs
Jēzus Kristus

post-separator

62. Īpašu žēlastību solījums, ja Jēzu ieaicina vismaz uz vienu dienu
Ceturtdiena, 2011.g. 14.aprīlis, pl.11.00

Mana mīļotā meita, paldies, ka tu esi sākusi pievērst lielāku uzmanību šim Vissvētajam darbam.
Ir pienācis laiks jums visiem nākt pie Manis ar atvērtu sirdi vismaz uz vienu dienu, un Es varēšu jums dot īpašas žēlastības. Tā kā tuvojas Lielā Piektdiena, tiks apdāvināti pat tie, kuri ir aizmirsuši par Manu eksistenci.
Tuvojas spēcīgās Dieva Žēlsirdības Novennas laiks, un šis laiks tiks izmantots, lai piepildītu jūsu dvēseles ar īpašām dāvanām no Manis. Tagad dariet tā, kā Es jums saku, un šodien lūdzieties Man saviem vārdiem. Žēlastības, kuras Es jums sniegšu, jūs pietuvinās ne tikai Manai Svētajai Sirdij, bet jūs arī piepildīs ar Svēto Garu. Lūdzieties Manu Novennu no Lielās Piektdienas, tajā ietverot tik daudz dvēseļu, cik vien varat, un Es katru dvēseli, par kuru jūs lūgsieties, glābšu.
Tos no jums, kas atkal iekritīs grēkā pat pēc lūgšanās, Es apliecinu, ka Es jūs atkal un atkal pacelšu. Ja esat nomaldījušies, nekad nebaidieties atgriezties pie Manis. Es nekad nepametīšu tos, kuri pastāvīgi pēc kritiena nāk atpakaļ pie Manis. Ar grēciniekiem tā mēdz notikt. Nekad nebaidieties, Es stāvu jums katram blakus, gatavs ik reizi jūs apskaut, kad Mani aiciniet. Visi grēki var tikt piedoti. Nekad nejūtieties vainīgi par grēku, ja sajūtat nepieciešamību griezties pie Manis un lūgt piedošanu. Es vienmēr esmu tur.
Mani bērni, izmantojiet Lielo Ciešanu nedēļu, lai sev atgādinātu par visiem Upuriem, kurus Es nesu par grēciniekiem. Mana līdzjūtība joprojām ir spēcīga. Tā nekad nav mazinājusies pat pret tām dvēselēm, kuru grēki Manī izsauc dziļu aizvainojumu. Ja dvēsele lūdz piedošanu, tad šis grēks tiks izraidīts (atlaists).
Caur Manu Dievišķās Žēlsirdības Novennu piesaistīsiet sev vislielākās žēlastības, ja to lūgsieties no Lielās Piektdienas deviņas dienas – līdz Žēlsirdības svētkiem. Ar šīm lūgšanām jūs izglābsiet ne tikai savu dvēseli, bet miljoniem citu dvēseļu. Izdariet to Manis dēļ.

Vienmēr mīlošais un uzticīgais Dievišķais Pestītājs
Jēzus Kristus

*

post-separator