1209. Viņi nekad neuzvarēs Manu Baznīcu
Pirmdiena, 2014.g. 1.septembris, pl.20.05

Mana karsti mīļotā meita, šajā laikā Manā Baznīcā uz zemes, kad Mani ienaidnieki pieaug nežēlībā pret to, Mans Gars tajā ir ļoti spēcīgi klātesošs. Viņi var šaustīt Manu Miesu, kas … Lasīt vairāk >


1210. Pestīšanas Māte: Dievs nekad nepametīs Savējos
Otrdiena, 2014.g. 2.septembris, pl.15.40

Mans mīļais bērns, tev ir jāpasaka Maniem bērniem, ka Dievs nekad nepametīs Savējos, jo tas nekad tā nevarētu būt. Viņš mīl visus Savus bērnus neatkarīgi no tā, cik daudz … Lasīt vairāk >


1211. Sātans alkst pēc dvēselēm, viņa apetīte ir negausīga, un viņa griba ir nepielūdzama
Ceturtdiena, 2014.g. 4.septembris, pl.23.03

Mana karsti mīļotā meita, visi pravietojumi, tik ļoti sen pareģoti un doti Dieva praviešiem, reģiem un vizionāriem caur atklāsmēm, kā arī privātās … Lasīt vairāk >


1212. Nenogrieziet sevi no Manis. Ja jūs to izdarīsiet, būs liela raudāšana
Piektdiena, 2014.g. 5.septembris, pl.20.45

Mana karsti mīļotā meita, lai tas būtu zināms, ka nāvei nav varas pār tiem Manējiem, kuru ticība būs noturīga līdz pat viņu pēdējam elpas … Lasīt vairāk >


1213. Drīz vien nāks cilvēks un teiks, ka viņš atklāj jums Manas eksistences Patiesību
Sestdiena, 2014.g. 6.septembris, pl.16.00

Mana karsti mīļotā meita, Mana Gudrība ir Dievišķas izcelsmes, un cilvēks nespēj izprast tos mērogus, Kas Es Esmu.
Es izplatīju pietiekami daudz … Lasīt vairāk >


1214. Antikrists ieņems pozīciju, jo viņš tiks aicināts to darīt
Svētdiena, 2014.g. 7.septembris, pl.19.30

Mani dārgie bērni, esiet vērīgi attiecībā uz laika zīmju atpazīšanu, kad antikrists ieņems savu vietu mana Dēla Baznīcā uz zemes, tā, lai tas būtu skaidrs, ko … Lasīt vairāk >


1215. Tie, kas nolād Manus praviešus, nolād Mani
Otrdiena, 2014.g. 9.septembris, pl.17.00

Mana karsti mīļotā meita, šajā laikā Mana Sirds pukst (cilājas) lielās skumjās. Starp jums ir tādi, kas, pieņemot Manu Vārdu, dotu caur šiem Svētajiem Vēstījumiem aiz Manas Mīlestības … Lasīt vairāk >


1216. Dievs Tēvs: Mīliet Mani, kā Es jūs mīlu
Trešdiena, 2014.g. 10.septembris, pl.03.00

Mana mīļā meita, lai tas būtu zināms, ka katru reizi, kad cilvēks grēko pret Mani, Es viņam piedošu. Grēks var atdalīt viņu no Manis, bet Es joprojām … Lasīt vairāk >


1217. Nebaidieties no šiem notikumiem, jo tie ātri pāries
Ceturtdiena, 2014.g. 11.septembris, pl.14.15

Mana karsti mīļotā meita, tās slepenās sektas, par kurām Es brīdināju Manus sekotājus, ir gatavas pret cilvēci atraisīt daudzus ļaunuma pilnus aktus.
Jums visu laiku jāsaglabā modrība … Lasīt vairāk >


1218. Evaņģēlistu vidū celsies daudzi viltus pravieši
Sestdiena, 2014.g. 13.septembris, pl.22.50

Mana karsti mīļotā meita, drīz Manis pareģotās izmaiņas, kas skar Manu Baznīcu uz zemes, atklāsies.
Drīzumā laicīgās sektas mēģinās uzbrukt visam, kas Maniem sekotājiem ir svēts, un Baznīcā ieviest … Lasīt vairāk >