1230. Jūs vai nu kalpojat Dievam, vai nododaties cilvēku neprātam
Trešdiena, 2014.g. 1.oktobris, pl.21.15

Mana karsti mīļotā meita, Manis, Jēzus Kristus, Cilvēka Dēla nodevība nikni plosās starp tiem, kas apgalvo, ka viņi kalpo Man. Pat tie, kuri saka, ka viņi … Lasīt vairāk >


1231. Nometiet savas bruņas, jo tās tiks saberztas sīkos gabaliņos
Ceturtdiena, 2014.g. 2.oktobris, pl.23.15

Mana karsti mīļotā meita, Mani ienaidnieki var nicināt Manu Vārdu – Patiesību – bet pienāks diena, kad tie nokārs savas galvas aiz kauna un nožēlas, kad … Lasīt vairāk >


1232. Tuvākajā laikā jūs pieredzēsiet globālo vakcināciju, par kuru Es jums teicu 2010.gadā
Piektdiena, 2014.g. 3.oktobris, pl.15.10

Mana karsti mīļotā meita, tagad ieklausieties Manā Apsolījumā. Es nākšu atkal kā jauna sākuma, jaunas pasaules bez gala vēstnesis. Visi tie, kas pieņem … Lasīt vairāk >


1233. Pestīšanas Māte: Dieva Likumus drīz apgāzīs (atcels) miljoniem cilvēku
Pirmdiena, 2014.g. 6.oktobris, pl.13.55

Mani dārgie bērni, Dieva noteiktie Desmit Baušļi nekad nevar tikt pārrakstīti, jo tā būtu zaimošana. Cilvēks nekad nedrīkst aizskart Vārdu, un pienāks diena, kad Dieva Dusmas … Lasīt vairāk >


1234. Kad mīlestība izsīkst, Dievs jūsu dzīvē samazinās
Trešdiena, 2014.g. 8.oktobris, pl.20.25

Mana karsti mīļotā meita, cilvēku sirdis ir kļuvušas tik aukstas. Tik maz viņi rūpējas par citu vajadzībām vai dzīvības dāvanu. Tie ir ļāvuši savām sirdīm pūžņot (pūt), tāpēc … Lasīt vairāk >


1237. Atcerieties, ka pēc Otrās Atnākšanas vairs neeksistēs Šķīstītava
Ceturtdiena, 2014.g. 9.oktobris, pl.20.40

Mana karsti mīļotā meita, kā Es alkstu pēc cilvēka mīlestības un, kā viņi slāpst pēc Manis. Taču šķelšanās, kas atdala cilvēku no Manis, Dzīvības Devēja, ir lielākais … Lasīt vairāk >


1238. Pestīšanas Māte: Drīz nāvei vairs nebūs varas pār cilvēku
Piektdiena, 2014.g. 10.oktobris, pl.13.10

Mani dārgie bērni, mana Dēla Krustā sišana bija neviennozīmīga. Par Viņa nogalināšanu nav atbildīgas vienīgi romiešu karavīru rokas, bet tās pasūtītāji, kuri apgalvoja, ka ir Dieva … Lasīt vairāk >


1239. Mana mīlestība pret cilvēci ir bezgalīga
Sestdiena, 2014.g. 11.oktobris, pl.01.00

Mana karsti mīļotā meita, Mana Mīlestība pret cilvēci ir bezgalīga. Mana Mīlestība ir spēcīga un aizsargājoša. Tā ir tīra, un Es paceļos pāri daudzām kļūdām dēļ Manām dziļajām jūtām … Lasīt vairāk >


1241. Dievs Tēvs: Zeme būs attīrīta tāpat, kā Mani bērni būs attīrīti no visām nekrietnībām
Svētdiena, 2014.g. 12.oktobris, pl.18.40

Mana mīļā meita, tuvojoties arvien tuvāk Mana mīļotā Dēla, Jēzus Kristus Otrajai Atnākšanai, nāks daudzas pārmaiņas.
Nebaidieties, Mani bērni, tam visam Lasīt vairāk >


1243. Atslēgas no Manas Valstības nākotnes pasaulē ir sagatavotas
Otrdiena, 2014.g. 14.oktobris, pl.18.15

Mana karsti mīļotā meita, viss, ko Es atklāju pasaulei caur šiem vēstījumiem, tiks izpildīts. Diemžēl daudzi no tiem, kuri zina šos vēstījumus, turpina apspiest Manu Vārdu. Citi, … Lasīt vairāk >