572. Ja cilvēks kaut reizi izjūt Dieva Mīlestību, viņš bez tās vairs nevar dzīvot
Pirmdiena, 2012.g. 1. oktobris, pl. 16.30

Mana mīļotā meita, jums jāpiekrīt, ka tad, ja Mani sekotāji tic šiem vēstījumiem, tas viņiem laiku pa laikam rada dvēseles … Lasīt vairāk >


573. Jaunava Marija: Daudzi no Mana Dēla Baznīcas līderiem nesaka neko. Viņi vairs publiski neaizstāv Mana Dēla Svēto Vārdu
Otrdiena, 2012.g. 2.oktobris, pl. 15.30

Mans bērns, kampaņas, lai aptraipītu Mana Mīļotā Dēla, Jēzus Kristus Vārdu, vēršas plašumā.
Nepietiek ar to, … Lasīt vairāk >


574. Galvenais iemesls, kāpēc kristietība tiek pakļauta uzbrukumam
Trešdiena, 2012.g. 3.oktobris, pl. 01.30

Es esmu jūsu mīļotais mistiskais līgavainis, Cilvēka Dēls, no Bezvainīgās Jaunavas Marijas dzimis.
Mana mīļotā meita, katra šausmīgā ļaundarība, kuras liecinieks Es biju Ģetzemanes dārzā, kad par … Lasīt vairāk >


575. Dievs Tēvs: Mana Taisnās Tiesas Roka gaida, lai sodītu tās valdības, kuras savstarpēji vienojušās ar mērķi – nodarīt sāpes Maniem bērniem
Ceturtdiena, 2012.g. 4.oktobris, pl. 14.55

Mana mīļotā meita, Es vēlos, lai jūs zinātu, ka, kaut arī pasaulei nāksies … Lasīt vairāk >


576. Dieva Gaisma ir klātesoša katrā no jums
Sestdiena, 2012.g. 6.oktobris, pl. 23.05

Mana mīļotā meita, lai mīlētu Mani patiesi, jums citus jāierauga caur Manām Acīm.
Kad lūkojieties uz citu cilvēku, ieskatieties uzmanīgi, un mēģiniet viņā saskatīt Manu Klātbūtni, jo … Lasīt vairāk >


577. Jaunava Marija: Es raudu asins asaras, un Mana Sirds ir smaga
Svētdiena, 2012.g. 7.oktobris, pl.11.00

Mans bērns, lūdzu, lūdzieties par Maniem pazudušajiem bērniem, kuru skaits ar katru dienu pieaug.
Viņi netic, un netic arī Manam Dēlam, un iet citu … Lasīt vairāk >


578. Vēsts par Manu Otro Atnākšanu būs pēkšņa un negaidīta
Pirmdiena, 2012.g. 8.oktobris, pl.19.00

Mana iemīļotā meita, Es aicinu visus Manus sekotājus šobrīd būt stipriem.
Mani Svētie Vārdi, Mana dāvana cilvēcei, kas pie jums nonāk caur šiem vēstījumiem, kļūs par … Lasīt vairāk >


579. Šī jaunā pasaules reliģija godinās Zvēru.
Otrdiena, 2012.g. 9.oktobris, pl. 21.31

Mana mīļotā meita, daudzas dvēseles šajā laikā ir uzmanīgas, jo tās ir liecinieces straujajām izmaiņām, kas tagad sāk izpausties Manā Katoļu Baznīcā. Pazīmes norāda uz visu, ko caur … Lasīt vairāk >


580. Pagānisms tiks ieviests visās Dieva Baznīcās
Trešdiena, 2012.g. 10.oktobris, pl. 21.50

Mana mīļotā meita, pasaulei (cilvēkiem) jāpastāsta, ka viņiem ir jāmostas no snaudas.
Ja viņi to nedarīs, viņi nespēs saskatīt to nelietīgo plānu izvēršanos, kurus Es pareģoju jau pirms … Lasīt vairāk >


581. Pieņemot šos jaunos, neģēlīgos likumus, daudzi no jums noliegs Mani
Ceturtdiena, 2012.g. 11.oktobris, pl. 10.03

Mana mīļotā meita, grūtības, ar kurām sadursies Mani mācekļi šajā laikā, ir divējādas.
Pirmkārt, viņiem nāksies vērot melus, kas šajā laikā caur laicīgajām valdībām … Lasīt vairāk >