959. Man uzticīgie mācekļi, ieskaitot priesterus un visu kristīgo konfesiju iesvētītos kalpus, paliks tuvu Manā Klātbūtnē
Piektdiena, 2013.g. 1.novembris, pl.23.17

Mana karsti mīļotā meita, ļaunais gars izplatās, un tas ietekmē visus tos, kas nikni uzstājas pret šiem vēstījumiem. Tas radīs … Lasīt vairāk >


960. Vislielākās vajāšanas pret kristiešiem radīs citi kristieši
Sestdiena, 2013.g. 2.novembris, pl.20.30

Mana maigi mīļotā meita, Man ir jāaicina visus Dieva bērnus apvienoties un kopā lūgties par Manu Baznīcu uz zemes.
Šajā laikā Mana Sirds sažņaudzas, jo pret praktizējošiem kristiešiem … Lasīt vairāk >


961. Es nekad un nevienam neesmu devis tiesības tiesāt citu, runāt ļaunu par citu vai mest ēnu uz citas dvēseles garīgumu
Svētdiena, 2013.g. 3.novembris, pl.19.07

Mana karsti mīļotā meita, veids, kā identificēt sātana uzbrukumus, ir pavērot dvēseles, kas ir ļaunā Lasīt vairāk >


962. Mana Tēva dusmas palielināsies, pieaugot Viņa nepateicīgo bērnu nepaklausībai Viņa Visuvarenajai Derībai
Pirmdiena, 2013.g. 4.novembris, pl.16.00

Mana karsti mīļotā meita, Dieva bērniem ir jāizprot lielās kaujas – kas notiek starp Manu Mīļoto Tēvu un sātanu (krāpnieku) – apmērus. Tik … Lasīt vairāk >


963. Pār jums spīdēs Dieva Gaisma, un Es apsolu, ka jūs nejutīsieties vientuļi
Otrdiena, 2013.g. 5.novembris, pl.11.00

Mana karsti mīļotā meita, Dievs jau sācis pēdējos sagatavošanās darbus, lai nodrošinātu, ka pestīšana ir sniegta visiem Viņa bērniem. Tik daudzi no jums … Lasīt vairāk >


964. Visi satricinājumi, kuriem jūs kļūsiet liecinieki, liecinās par pareģojumu patiesumu – pareģojumu, kas ir Mana mīļotā Jāņa doti Atklāsmes Grāmatā
Ceturtdiena, 2013.g. 7.novembris, pl.18.35

Mana karsti mīļotā meita, jaunā Sākuma laiks ir tuvu. Pirms Lielās apspiešanas (nelaimes), kas jau Lasīt vairāk >


965. Pestīšanas māte: Kad misija, kas atklāti paziņo, ka sludina Dieva Vārdu, ir viltus, pret to netiks parādīts nekāds naids
Piektdiena, 2013.g. 8.novembris, pl.12.09

Mani dārgie bērni, kā Dieva lolotie mazuļi, jūs nekad nedrīkstat ļaut nesaskaņām pārvērsties naidā vienam pret … Lasīt vairāk >


966. Daudzi drīz sāks izmantot savas zināšanas zinātnes jomā, lai novērtētu Vissvētos Evaņģēlijus
Sestdiena, 2013.g. 9.novembris, pl.11.48

Mana karsti mīļotā meita, daudzi drīz sāks izmantot savas zināšanas zinātnes jomā, lai novērtētu Vissvētos Evaņģēlijus. Tā vietā, lai sludinātu Mana Vārda Patiesību, … Lasīt vairāk >


967. Dievs Tēvs: Kad parādīsies divas saules, nevienam zinātniskajam novērtējumam nebūs nekādas jēgas
Svētdiena, 2013.g. 10.novembris, pl.15.00

Mana mīļā meita, Mana vēlme ir savākt visus Savus bērnus, ļoti drīz jūs būsiet liecinieki Manam solījumam. Mana Lielā Dāvana nāks šausmīgu garīgo … Lasīt vairāk >


969. Mana Tēva sodi ir sākušies, un pasaule piedzīvos daudzus spēcīgus ekoloģiskos satricinājumus
Otrdiena, 2013.g. 12.novembris, pl.15.52

Mana karsti mīļotā meita, tas būtu kļūdaini – ticēt, ka Dievs šajā laikā pasaulē neizpaudīs Viņa Taisnīgumu. Mana Tēva sodi ir sākušies, un … Lasīt vairāk >