604. Jums ir dots nodrošinājums (nodrose). Izmantojiet to
Ceturtdiena, 2012.g. 1.novembris, pl.18.00

Mana mīļotā meita, tagad jums ir jāceļas un jāapvienojas mīlestībā, lai sagatavotos grūtajiem laikiem, kuri stāv priekšā.
Jūs, Mans stiprais karaspēks, esat svētīti un aizsargāti ar Mana Tēva … Lasīt vairāk >


605. Jaunava Marija: Atgriezieties un lūdziet Manu Dēlu jūs vadīt uz Viņa Lielo Žēlsirdību
Piektdiena, 2012.g. 2.novembris, pl. 14.00

Mans bērns, tumsa, kas krīt uz pasauli, būs redzama dažādos veidos.
Likumi, kuri ieviesti, un kuri šķeļ ģimenes vienotību, liecinās par … Lasīt vairāk >


606. Drīz vairs nebūs grēka. Grēka posts paliks pagātnē
Sestdiena, 2012.g. 3.novembris, pl. 19.00

Mana mīļotā meita, kad dvēseles atkrīt no Manis, un, kad tās padodas grēkam, viņām nav nekad jābaidās no Manis.
Līdzko jūs grēkojat, Mani mīļie sekotāji, jums … Lasīt vairāk >


607. Ceļš uz Manu Mūžīgo Valstību ir caurcaurēm pilns ar asiem akmeņiem un laukakmeņiem
Pirmdiena, 2012.g. 4. novembris, pl. 17.45

Mana mīļotā meita, lai neviens nekad neiedomājas, ka viņš var palikt stiprs savā ticībā bez cīņas par šīm tiesībām.
Pastāv … Lasīt vairāk >


608. Zeme vaidēs sāpēs, kad antikrists gatavosies savai ienākšanai
Pirmdiena, 2012.g. 5.novembris, pl.18.50

Mana mīļotā meita, pasaulei tagad jābūt gatavai lielām pārmaiņām, kuras Es pieļauju, lai cilvēci sagatavotu Otrajai Atnākšanai.
Caur Maniem mīļajiem sekotājiem tika paveikts liels darbs, lai glābtu … Lasīt vairāk >


609. Dievs Tēvs: Šobrīd visas eņģeļu hierarhijas debesīs pulcējas četros zemes stūros
Otrdiena, 2012.g. 6.novembris, pl. 22.45

Mana mīļotā meita, šobrīd visas eņģeļu hierarhijas debesīs pulcējas četros zemes stūros. Tagad viņi gatavojas pārmācību, kas tiks atraisītas uz cilvēci, uzbrukumam.
Visam … Lasīt vairāk >


610. Liela daļa cilvēces tiks attīrīta, un tad tā būs gatava ilgi gaidītajam Miera Laikmetam
Trešdiena, 2012.g. 7.novembris, pl. 21.28

Mana mīļotā meita, visa pasaule sajutīs izmaiņas, jo katra valsts sajutīs klusumu un gaidu (cerības) sajūtu. Tomēr daudzi nesapratīs, kāpēc … Lasīt vairāk >


611. Man ir vajadzīga jūsu palīdzība, tāpat kā reiz – kad Es staigāju pa zemi – Man bija vajadzīga Manu apustuļu un mācekļu palīdzība
Ceturtdiena, 2012.g. 8.novembris, pl. 15.50

Mana mīļotā meita, Mani mācekļi, baznīcas kalpotāji un garīdzniecības pārstāvji tagad … Lasīt vairāk >


612. Šī vakcīna būs inde, un tā tiks prezentēta (ieteikta) Pasaules Veselības Aprūpes plāna ietvaros.
Piektdiena, 2012.g. 9.novembris, pl. 21.00

Mana mīļotā meita, pateicoties šai Misijai, tikai divu gadu laikā ir pārvērstas un saglabātas miljoniem dvēseļu. Tavas ciešanas vien, kā … Lasīt vairāk >


613. Globālā vakcinācija: Viena no neģēlīgākajām jebkad piedzīvotajām genocīda formām pēc masveida ebreju iznīcināšanas Hitlera laikā
Sestdiena, 2012.g. 10.novembris, pl 23.45

Mana mīļotā meita, daudzus Patiesība var šokēt. Kaut arī jūs pieņemsiet Manu Svēto Vārdu, tas būs vienīgi tad, kad … Lasīt vairāk >